SLOVENŠČINA - skupna izpitna vprašanja

Prispevki
15
Naziv
magistrica profesorica biologije in magistrica profesorica slovenskega jezika in književnosti
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
Datum: 12. 12. 2018
Izpraševalka: Marijana Klemenčič Glavica

1. Napačno postavljene vejice v pripravi. Na splošno o rabi vejice.
2. Pisanje skupaj, narazen z vezajem.
3. Temeljni slovarji (SSKJ, SP, Slovenska slovnica in Slovenski etimološki slovar; natančneje opisati SSKJ)
 
Prispevki
4
5.12. - pomočnik vzgojitelja

- socialne zvrsti (kaj pomeni zborni jezik)
- kje se najprej naučimo knjižnega jezika
- Kdaj je nastal slovenski jezik (letnica in knjiga)
- Kdo je napisal prvo slovnico slovenskega jezika
 
Prispevki
7
18. 12 2018
Lea Vrečič Lehner

1. Razlika med naglasom in poudarkom? Na podlagi podanega stavka sem morala dvakrat spremeniti poudarek.
2. SSKJ: kakšen slovar je, na podlagi slovarskega sestavka razložiti, kako je sestavljen; razložiti frazeološko ter terminološko gnezdo.
3. Krajšave: razložiti in navesti primere.
 
Prispevki
14
Področje: Svetovalna delavka na SŠ, izpraševalka: Arzenšek K.
1. socialne zvrsti (samo za naštet)
2. katere zvrsti še poznamo? Funkcijske. Še te sem samo naštela.
3. Stičnost ločil
 
Prispevki
3
Področje
Vrtec
SLOVENŠČINA: Majda Degan Kapus ( pomočnik vzg.)
- funkcijska zvrst
- zvočniki
- vidne - zvočne prvine govora
 
Nazadnje urejeno:
Prispevki
8
Področje
Vrtec, Osnovna šola
Izprasevalka Pezdirc

1. Funkcijsje zvrsti, strokovna natancneje, s primeri za področje, ne pozabi na citiranje in navedbe!
2. Raba vezaja, pisanje zloženk, kdaj skupaj, kdaj narazen, kdaj z vezajem? Da primer, potem poveš, kako se pise (vzgojno-izobrazevalni, cestnoprometni, drzavnozborske, pH-lestvica, USB-kljuc). Vprasa tudi, kam bi pogledala, ce ne bi vedela, katerega leta je izsel obstojeci pravopis?
3. Predlogi z/s in s čim se vežejo (iz : na) - iz priprave ter pomisljaji in podpicja pri nastevanju v stolpcu.

Pazi na svoj pogovorni knjižni jezik ko odgovarjaš na ustavo in zakonodajo. In na naglasevanje besed in terminov.
 
Prispevki
4
Nina Skube: prijazna, prikima, nasmejana, če vidi, da si se učil ne vrta vate
SSKJ kje ga najdemo ...tudi na spletu je hotela slišati. In kaj vse vsebuje SSKJ, kaj v njem najdemo?
Kaj to pomeni, da je slovenščina uradni, tuji, prvi in državni jezik (razlike)? Kako še drugače rečemo prvemu jeziku?
Kakšen govor uporabljamo v vrtcu in kakšen govor doma? Kakšen govor uporabljam, ko se pogovarjam s sodelavkam? Žargon
 
Prispevki
7
Ga. Rojc
Naglasna znamenja. Na katerih glasovih pišemo strešico?
Vidne prvine govora.. Katere so tiste, ki niso vidne? (Slušne)
Polglasnik - zapis, izgovorjava (december, decembrski ...)
 
Prispevki
7
Naziv
Mag. prof. geografije in mag. prof. pedagogike (uni)
Zavod
/
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
 1. kdaj uporabljamo vejico
 2. s/z in k/h
 3. razlika med podpičjem in vejico pri alinejah
 4. katere priročnike uporabljaš pri svojem delu
 5. kako napišemo besedo vzgojno-izobraževalni in zakaj
 6. slika izpisa iz slovarja, želela je vedeti iz katerega slovarja je izpis
 
Prispevki
5
Naziv
Pomocnik vzgojitelja
Zavod
Os žužemberk
Področje
Vrtec
Irena Rakovec Žumer

- soglasniki in samoglasniki (samo nasteti)
-naselbinska in nenaselbinska lastna imena
-velika zacetnica(kje jo pisemo)
 
Prispevki
19
Lastna zemljepisna imena ( naselbinska, nenaselbinska)
Zborni jezik (kje ga najdemo, kako ga uporabljamo v vrtcu)
Vidne prvine
 
Prispevki
4
 1. Lastna imena (naselbinska, nenaselbinska...)
 2. Pomišljaj, vezaj
 3. Katere priročnike uporabljaš pri svojem delu (SSKJ, pravopis, Slovnica, www.fran.si), kdaj jih uporabljaš... opis

učiteljica geografije, izpraševalka Epih
 
Prispevki
7
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
jus:
 1. grem si umit ali umiti roke? pravilo
 2. dovršni, nedovršni glagoli
 3. fonemi (vse), naglaševanje, podrobneje polglasnik, kje izgovarjamo polglasnik in ga ne pišemo? zakaj je ministrstvo in ne ministerstvo, kako na štajerskem naglašujemo pes, dedek (sklanjat)
 
Prispevki
8
Izpraševalka: Šarec Rojc

1. Katere so vidne prvine govora in zakaj so pomembne za učitelja? Kaj je mimika?

Vidne prvine so gestikulacija, kretnje, mimika, telesna govorica, tudi urejenost učitelja. Mimika je sprememba izraza na obrazu in je del odnosnega govora, ker z mimiko otrokom lahko sporočamo, ali se z njihovim odgovorom strinjamo ali ne itd.

2. Katere so socialne zvrsti slovenskega jezika?
Jezik je lahko knjižni (zborni ali knjižni pogovorni) ali neknjižni (prostorske zvrsti: narečja, pokrajinski pogovorni jezik in interesne govorice: žargon, argo in sleng). Podvprašanje "kaj je sleng?" - sleng je govorica določene generacije, kot primer sem navedel, da dijaki govorijo sleng.

2.5 H kateri narečni skupini spadate?
To mislim, da me je dejansko vprašala bolj iz radovednosti, ampak sem ji povedal, da moje primarno narečje je severnopohorsko-remšniško (je rekla "preveč natančno, koliko je narečnih skupin?", odg. "sedem") in potem mi je potegnilo, da je samo hotela slišat "koroško" :D

3. Kako navajamo literaturo? Zakaj je potrebno navajati literaturo?
To me je vprašala na podlagi tega, ker v pripravi nisem navedel literature (napisal sem samo naslov učbenika). Povedal sem, da sem kot študent dveh tujih jezikov sicer bolj domač v tujih standardih citiranja, ampak načeloma moramo v vsakršnem standardu navesti: Ime avtorja/avtorjev, naslov dela, leto izida, kraj izdaje in založbo ter stran oz. obseg strani. Glede "zakaj", je hotela slišati 3 stvari: zaradi zaščite avtorskih pravic, zaradi možnosti preverjanja verodostojnosti podatkov, in da lahko najdemo več o določeni temi, če nas zanima.

Zelo prijazna in nasmejana gospa. Išče znanje.
 
Prispevki
6
Predšolska vzgoja - vzgojiteljica

materni jezik (kam spada, vse o njem), drugi jezik, tuj jezik
državni, uradni, učni jezik (kako je urejeno izobraževanje na dvojezičnik območjih)
Prevzete besede (opis, primeri in ustrezno uvrstiti besedo facebook)
 
Prispevki
4
Naziv
študent
Zavod
študent
Področje
Osnovna šola
Šipek

Socialne zvrsti slovenskega jezika in okoliščine rabe

Knjižna zvrst Knjižna zvrst jezika(=knjižni jezik) je ena sama. Knjižni jezik je skupen za vse Slovence. Delimo ga nad ve različici: zborni in knjižni pogovorni jezik.

Zborna podzvrst Zborni jezik je natančno predpisana, strožja različica knjižnega jezika. Predvsem ga pišemo oziromaberemo, govorimo pa le takrat, kadar nastopamo v javnosti, torej pred večjo skupino lju di. Besede in pravila zbornega jezika so zapisana v jezikovnih priporočnikih, učimo pa se jih tud iv šoli.
Knjižno pogovorna podzvrst
Knjižno pogovorni jezik je nekoliko sproščena oblika knjižnega jezika. Dovoljuje izpuščanje nenaglašenega končnega i,... Knjižni jezik SAMO GOVORIMO, in sicer predvsem v nepripravljenih pogovorih z ljudmi iz drugih delov Slovenije.
Neknjižna zvrst Načeloma te zvrsti ne pišemo, govorimo pa jo le v pogovorih in to le na posameznih delih slovenskega ozemlja oz. v posameznih interesnih skupinah. Neknjižne zvrsti so prostorsko ali interesno omejene, zato jih delimo na PROSTORSKE in INTERESNE zvrsti.

Pokrajinsko pogovorna podzvrst Govorijo na večji zemljepisnih enotah. Pokrajinskih pogovornih jezikov je več vendar precej manj kot narečij, saj jih govorijo v več prostorskih enotah Slovenije. Vsak neknjižni pogovorni jezik se od knjižnega pogovornega jezika loči v večjem številu narečnih prvin, zlasti glasovnih in besednih; je torej pokrajinsko obarvan, zato po govoru prepoznamo npr. Korošca ali Primorca. Neknjižni pogovorni jezik ni primeren za javno govorno nastopanje, uporablja se le v vsakdanjih pogovorih ljudi iz iste pokrajine (tudi po mestih!).Narečje Narečja govorijo z manjših zemljepisnih enotah. Narečij je na celotnem slovenskem ozemlju okrog 50, zato je slovenščina eden od narečno najbolj razčlenjenih slovanskih jezikov. Narečja med seboj ločimo v nekaterih glasovih inmestu naglasa, v besedah in njihovi obliki. Na podlagi podrobnosti jih strokovnjaki povezujejo v sedem narečnih skupin: koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, Štajerska, panonska. Narečij ne uporablja le kmečko prebivalstvo, temveč tudi vsi govorci, tudi izobraženci. narečju predvsem govorimo, le redko pišemo.

Žargon Žargon je jezik ljudi istega poklica, dela ali konjička. Poznamo žargon avtomehanikov,
zdravnikov, šivilj, nogometašev, ribičev,... študentov in dijakov.Žargonski izrazi so nekakšni neur adni strokovni izrazi posamezne stroke in so človeku druge stroke težko razumljivi.

Sleng Sleng je jezik iste starosti/ generacije. Znan je predvsem mladostniški sleng; današnji je poln neslovenskih besed prevzetih iz tujih jezikov (angleščine), čustveno zaznamovanih besede in slovenskih besed z novim pomenom. Mladostniško sleng se nenehno spreminja, saj želi mladina svoje burno doživljanje sporočati na nov in nenavaden način, zato namesto domačih besed uporablja prevzete (npr. mačka=dekle, finta=zvijača, keš=denar, gužva= gneča,.... ful, mega, zakon,....) Tudi sleng je delno pokrajinsko obarvan.

Okoliščine sporočanja Okoliščine sporočanja so odvisne od sporočevalca in naslovnica (podrejeni, nadrejeni). Okoliščine sooblikujeta tudi kraj in čas sporočanja.

Enosmerno oz. dvosmerno sporazumevanje Enosmerno sporazumevanje: Vlogi sporočevalca in prejemnika se ne zamenjata. Sporočevalec tvori enogovorno besedilo , prejemnik ga prejema, ne da bi se naj besedno odzval. Dvosmerno sporazumevanje: Vlogi sporočevalca in prejemnika se zamenjata. Sporočevalec naslovnika pozove k odzivu ali pa se naslovnik sam odziva. Sogovorca tvorita dvogovorno besedilo.


Vidne prvine govora

Sklanjanje besede otroci
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Na vrhu