Novice iz medijev

Novice iz raznih medijev (s povezavami na celotne članke)
V podforumu Novice iz medijev se avtomatično objavljajo filtrirane novice nekaterih spletnih strani: Dnevnik Vsak dan prvi - 24ur.com Eurydice Slovenija - O vzgoji in izobraževanju v Evropi SIO | Portal SIO safe.si | Točka osveščanja o varni rabi interneta in mobilnih naprav za otroke, najstnike, starše in učitelje Vsebina zgoraj navedenih spletnih strani se objavi samo v primeru, da vsebuje izbrane ključne besede, ki se nanašajo predvsem na področje vzgoje in izobraževanja. Sistem periodično pošilja poizvedbo za nove prispevke. *za vsebino in točnost podatkov, ki so objavljeni nismo odgovorni. Podatki so zgolj informativne narave. **občasno vsebine objavimo ročno tudi iz drugih spletnih strani.
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je 4. 11. 2022 objavilo Javni razpis Usposabljanje strokovnih in vodstvenih delavcev v vzgoji in izobraževanju za krepitev digitalnih kompetenc, kompetenc za trajnostni razvoj ter finančne pismenosti. Razpis sofinancirata ministrstvo in Evropska unija – NextGenerationEU. Zainteresirane prijavitelje na javni razpis so povabili k udeležbi na dveh informativnih dnevih, in sicer: 14. novembra 2022 ob 11. uri ter 12. decembra 2022 ob 11. uri. Informativnim dnevom so namenili veliko dvorano ministrstva na Masarykovi cesti 16 v Ljubljani. Na prvem informativnem dnevu dne 14. novembra 2022 so predstavili JR. Na drugem informativnem dnevu dne 12. decembra 2022, s pričetkom ob 11:00, pa bodo v...
V zbirki Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v vzgoji in izobraževanju na spletišču Zavoda RS za šolstvoje je objavljena nova publikacija z naslovom Dobrobit učencev in učenk v Sloveniji: Mednarodnoprimerjalna analiza socialne in psihične dobrobiti učencev in učenk na podlagi podatkov mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA. V publikaciji so opisani temeljni mednarodnoprimerljivi vidiki dobrobiti učencev v v obdobju 2012–2018. Kazalniki so zbrani iz mednarodnih raziskav PIRLS, TIMSS in PISA, ki poleg preverjanja znanja upoštevajo tudi podatke o ozadju družine, počutju in stališčih učencev do življenja v šoli in življenja na splošno. Ti podatki so tudi zaradi možnosti povezovanja z dosežki pomemben vir preučevanja dobrobiti...
Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 30. 11. 2022 objavljen predlog predpisa Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij za opravljanje reguliranih poklicev. Rok za komentarje: 15. 12. 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Računsko sodišče je izvedlo revizijo, da bi preverilo, ali so bili Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ), Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (v nadaljevanju: MDDSZ), Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljevanju: ACS), Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje (v nadaljevanju: CPI) in Zavod Republike Slovenije za šolstvo (v nadaljevanju: ZRSŠ) učinkoviti pri izvajanju aktivnosti na področju vseživljenjskega učenja v Republiki Sloveniji s poudarkom na odraslih v obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 8. 2021. Računsko sodišče je izreklo mnenje, da so bili MIZŠ, MDDSZ, ACS, CPI in ZRSŠ v obdobju, na katero se nanaša revizija, delno učinkoviti pri izvajanju aktivnosti...
Zveza prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje, Olimpijski komite Slovenije – Združenje športnih zvez in Fundacija Miroslava Cerarja objavljajo javni razpis sklada Botrstvo v športu za dodelitev štipendij mladim športnikom iz socialno šibkejših okolij. Besedilo razpisa najdete na olympic.si. Rok za prijavo na razpis je četrtek, 29. decembra 2022. Vir in več informacij: CNVOS, 5. 12. 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Iz Centra za kakovost v vzgoji in izobraževanju Korak za korakom (Pedagoški inštitut) obveščajo, da bo 9. decembra, med 10.00 in 12.00, potekal spletni dogodek Mreže Romani Early Years Network z naslovom »10 let ohranjanja romskih otrok v središču pozornosti«. Več si lahko preberete na korakzakorakom.si. Vir in več informacij: CNVOS, 5. 12. 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Tretja letošnje številka evropske spletne revije o vseživljenjskem učenju in izobraževanju odraslih – Elm Magazine (European Lifelong Learning Magazine) se posveča vprašanju zakaj je v izobraževanju (odraslih) odpor (resistance) tako težko videti kot nekaj pozitivnega. Nekaj naslovov iz te številke: Pogum, spretnosti in pire krompir (Courage, skills and mashed potatoes) Dobri argumenti proti destruktivnemu vedenju (Good arguments against destructive behaviour) Naši možgani niso bili zgrajeni za to (Our brain was not built for this) Izobraževanje o podnebnih spremembah zahteva različna orodja v mestnem in podeželskem okolju (Climate change education requires different tools in urban and rural settings) »Ko pomislim na odpor, pomislim...
ZRSŠ za koordinatorke in koordinatorji kulturno-umetnostne vzgoje vsak mesec predstavlja aktualne informacije in dogodke s področja kulturno-umetnostne vzgoje (KUV). Vabljeni, da informacije o aktualnih zadevah posredujete svojim sodelavcem ter v sodelovanju z njimi obvestite tudi starše, učence in dijake. Več o kulturno-umetnostni vzgoji najdete na spletni strani www.kulturnibazar.si. Vir: ZRSŠ, 6. 12 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Uradni list Republike Slovenije št. 154/2022 z dne 6. decembra 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa: SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Generalni direktorat za prevajanje pri Evropski komisiji je objavil seznam srednjih šol, ki so lahko sodelovale na vseevropskem tekmovanju za mlade prevajalce Juvenes Translatores 24. novembra 2022. Tudi letos so izbrani kandidati pisali prevode na računalnikih. Šola je lahko na tekmovanje prijavila od dva do pet dijakinj ali dijakov, rojenih leta 2005. Prijavljeni kandidati so na dan tekmovanja prevajali enostransko besedilo iz enega od uradnih jezikov EU v drugega. Na voljo je tako bilo 552 kombinacij. Prevajalska služba Evropske komisije bo ocenila vse prevode ter februarja 2023 objavila po enega zmagovalca ali zmagovalko na državo članico, ki bodo kasneje povabljeni na podelitev nagrad v Bruslju. Vir in več informacij...
Slovenska Univerza ta tretje življenjsko obdobje vabi mentorice in mentorje na predavanje dr. Dušane Findeisen, ki ga posvečajo družbenemu položaju starejših žensk. Starejši prinašajo v študijske skupine svoje izkušnje in te se umestijo v izobraževalni program. V kolikšni meri pa se v programih znajdejo tudi izkušnje njihovega socialno-kulturnega spola? V kolikšni meri pripravljajo starejše ženske na spoprijemanje z dvojno stigmo starosti in spola? V kolikšni meri jih z ustreznimi vsebinami pripravljajo na zavračanje stereotipov o njihovi starosti in spolu Predavanje bo 13. 12. 2022 ob 15:00 v dvorani UTŽO Ljubljana, Poljanska cesta 6. Vir in več informacij: UTŽO, december 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice...
Cipra vabi izobraževalce odraslih na seminar »Model alpske šole v izobraževanju odraslih – izzivi upravljanja v času podnebnih sprememb«, ki bo potekal v ponedeljek, 12. 12. 2022 v prostorih Andragoškega centra v Ljubljani. Več informacij, program in prijavnico najdete na cipra.org. Vir in več informacij: CNVOS, 2. 12. 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Na spletišču Ministrstva za kulturo je v rubriki Javne objave z dne 2. 12. 2022 objavljen Javni razpis za (so)financiranje projektov, namenjenih gradnji in posodabljanju infrastrukture za slovenski jezik v digitalnem okolju 2023 (JR-infrastruktura-SJ-2023). Rok za prijavo: 16. 1. 2023 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Evropska komisija je 1. decembra 2022 na portalu EUSurvey začela največje javno posvetovanje o preteklosti, sedanjosti in prihodnosti evropskih raziskav in inovacij (v angleškem jeziku), ki zajema obdobje 2014-2027. Evropska komisija bo zbirala vaše prispevke, ki bodo uporabljeni za naknadno vrednotenje Obzorja 2020 (2014-2020), vmesno vrednotenje programa Obzorje Evropa (2021-2027) in prihodnji Strateški načrt Obzorje Evropa, za leta 2025–2027. Svoje poglede na uspešnost programov Obzorje 2020 in Obzorje Evropa ter o oblikovanju strateških usmeritev za Strateški načrt Obzorje Evropa 2025–2027 lahko delite vsi. Posvetovanje bo odprto 12 tednov (zaključilo se bo konec februarja 2023), vprašanja pa so na voljo v angleškem, nemškem in...
V Slovenskem šolskem muzeju se pridružujejo skupni akciji muzejev in galerij NAPREJ V PRETEKLOST. V tednu od 5. do 11. decembra 2022 bodo na družabnih omrežjih z objavami z muzeja utrjevali njihovo poslanstvo: skrb za našo skupno kulturno dediščino. Z vsebinami bodo opozarjali, da je muzej zanimiv, zabaven ter varen prostor učenja in zabave. Objave se bodo nanašale na naslednje ključnike: =AZU0Vgd1Y9nRNGFeU-YNBGXRUa5UU58OEd1ZojM_avM3FpbvGaxhSL22Qj0sFuXKawedxsLXJJI5ee-3k_dbocBlaqP3laqOaSodgkxCfFyaTX10vYM4qglrk-p0fI_SA0jx3nY2BAlhBUK61NWC-9WdtFYQrLmNNpVlenSRWHqxyaaLvsBQZeID907pugudiIA&__tn__=*NK-R']#praznovanjevmuzeju...
Na portalu EPALE bo 7. 12. 2022, med 10. in 16. uro spletna razprava o tem, kako lahko kreativnost in kultura prispevata k socialni koheziji. Sodelujoči bodo skušali narisati prihodnost, v kateri bi kreativnost in kultura igrala ključno vlogo pri reševanju globalnih izzivov z razkrivanjem povezav med izobraževanjem, kreativnostjo in kulturo. V pisno razpravo vas bodo med 10. in 10.40 v živo popeljali Rasha Shaaban (Gothenburg National Museums of World Culture), Helen O’Donoghue (Irish Museum of Modern Art) in Niels Righolt (Danish Centre for Arts & Interculture), ki bodo delili svoje poglede, izkušnje in priporočila. Podrobnosti najdete na spletni strani EPALE. Vir in več informacij: ACS, 6. 12. 2022 Nadaljuj z branjem... - - - Vir...
Uradni list Republike Slovenije št. 153/2022 z dne 6. decembra 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Med drugim si objavljeni: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o voznikih (ZVoz-1E) Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-1F) Zakon o spremembah in dopolnitvi Zakona o državni upravi (ZDU-1N). Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa: SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Uradni list Republike Slovenije št. 152/2022 z dne 6. decembra 2022 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Objavljen je Zaključni račun proračuna Republike Slovenije za leto 2021 (RZ2021). Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa: SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Obveščamo vas, da so na sBiblosu, portalu za izposojo e-knjig za domače branje v šolskih knjižnicah, ki so namenjene učencem tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja, dijakom srednjih šol ter učiteljem, objavljene vse e-knjige, ki so bile izbrane v sklopu javnega razpisa »Izgradnja zbirke e-knjig za domače branje za izposojo v šolskih knjižnicah« (Razpis za uvajanje e-knjig za izposojo v šolskih knjižnicah | GOV.SI). Izmed objavljenih 187 e-knjig, jih 100 spada v kategorijo e-knjig za osnovne šole ter 102 v kategorijo e-knjig za srednje šole, ki so razporejene v štiri kategorije: romani, kratka proza, poezija in dramatika. Nekatere e-knjige so namenjene tako osnovnošolcem kot dijakom. Uporaba portala sBiblos je za knjižnice osnovnih...
Na spletišču Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je v rubriki Javne objave z dne 1. 12. 2022 objavljeno Javni natečaj za CENTER ZA SLUH IN GOVOR MARIBOR IN ŠPORTNA DVORANA SREDNJIH ŠOL V MARIBORU. Rok za prijavo: 30. 3. 2023 do 16:00 Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Na vrhu