Novice iz medijev

Novice iz raznih medijev (s povezavami na celotne članke)

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Na dan varne rabe interneta, 6. februarja 2024, se pričenja 3. šolsko tekmovanje v programiranju z delčki Pišek. Tekmovanje je namenjeno učencem od 4. razreda osnovne šole naprej ter dijakom srednjih šol in gimnazij. Šolsko tekmovanje bo potekalo od torka, 6. 2. 2024, od 9. ure, do srede, 21. 2. 2024, do 18. ure. Najuspešnejši učenci iz kategorij za napredne (4. do 6. razred OŠ in 7. do 9. razred OŠ) se bodo uvrstili na državno tekmovanje, ki bo potekalo 6. aprila 2024 na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za računalništvo in informatiko. Najboljši tekmovalci na šolskem tekmovanju bodo prejeli bronasta priznanja, na državnem tekmovanju pa srebrna in zlata. Kriteriji za podelitev priznanj in uvrstitev na državno tekmovanje so...
Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) je med zaposlenimi v ljubljanskih javnih vrtcih začel zbiranje podpisov pod peticijo Za ohranitev kakovostnih samostojnih javnih vrtcev v Ljubljani! T. i. megavrtca si ne želijo. Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: MMC RTV, rtvslo.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Srečanje: sreda, 7. 2. ob 19:30 ZOOM: Join our Cloud HD Video Meeting H. Ferjančič, Programiranje v Scratchu za matematiko S programiranjem začnemo pri neobveznem izbirnem predmetu računalništvo v 4. razredu. Programske koncepte, kot so zaporedje ukazov, zanke, pogojne stavke, uporabo spremenljivk in seznamov, vhodne podatke, se učenci naučijo s pomočjo aplikacije Scratch. Jemljejo ga kot orodje za igranje igric, a se z njim lahko tudi učijo. Pri pouku v 4. in 5. razredu pripravimo nekaj projektov, ki so primerni za mlajše: v prvih razredih utrjujejo seštevanje in odštevanje, v tretjem poštevanko. Ker poleg poučevanja računalništva v 2. triadi, poučujem tudi matematiko v 3. triadi, sem te učence spodbudila, da so pripravili...
Spoštovani, pošiljamo vam zbir povezav na novice, ki jih lahko sproti spremljate na spletnih straneh Eurydice Slovenija in drugje. Oglejte si tudi pregled publikacij Eurydice v letu 2023. Uradni list RS št. 7/2024 z dne 29. 1. 2024 Uradni list RS št. 8/2024 z dne 30. 1. 2024 Uradni list RS št. 9/2024 z dne 2. 2. 2024 Eur-Lex, uradni list EU, januar 2024 89. redna in 183. dopisna seja Vlade RS ter seja vladnih odborov Podpisan sporazum med Vlado in Visokošolskim sindikatom Vlada sprejela spremembe Zakona o spodbujanju digitalne vključenosti Medijska predstavitev osnutka Nacionalnega programa vzgoje in izobraževanja 2023-2033 Odziv MVI na spletno objavo dokumentov Partnerstva za kakovost in pravičnost v vzgoji in izobraževanju...
Prešernov dan je praznik slovenske kulture od leta 1945, leto pozneje je postal državni praznik, leta 1991 pa tudi dela prost dan. Kulturno bero leta 2022 predstavljajo s statističnimi podatki o kulturnem dogajanju v Sloveniji. Leta 2022 je tretjina prebivalcev, starih 16 let ali več, odšla na vsaj eno kulturno prireditev, največkrat na koncert ali gledališko predstavo, 22 % pa jih je vsaj enkrat obiskalo kino. V novici SURS z dne 6. 2. 2024 preberite: Založništvo Knjižnice Kulturna vključenost prebivalstva Muzejska in galerijska dejavnost Kultura na odrih Festivali kulture Filmska umetnost Značilni poklici v kulturi Kultura po dejavnostih Koliko denarja namenimo za kulturo? Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice...
Digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov je v 2023 imelo 56 % 16–74-letnikov. 34 % jih je zavrnilo uporabo osebnih podatkov za namene oglaševanja. Petina podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi je plačevala za spletno oglaševanje. Letos se bo o varni in odgovorni uporabi interneta ozaveščalo 6. februarja. Poudarek bo tokrat na problematiki spletnega nasilja med otroki in mladostniki. V novici SURS z dne 2. 2. 2024 preberite: Najmanj osnovne digitalne veščine imelo več kot sedem od desetih mladih Digitalne veščine za varno uporabo IKT in zaščito podatkov imela več kot polovica prebivalcev Dostop do geografske lokacije zavrnila več kot četrtina prebivalcev Digitalno potrdilo imela manj kot polovica...
Znani so izvajalci za sofinanciranje programov usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev v letu 2024. Posamezno usposabljanje bo trajalo 22 ur, izvajala pa se bodo predvidoma med februarjem in novembrom letos. Usposabljanja so namenjena starim med šestim in 29. letom. Država bo za izvedbo programov namenila 2.826.420 evrov. Seznam končnih prejemnikov sredstev je dostopen na strani Javnega razpisa za sofinanciranje usposabljanj otrok in mladih za krepitev digitalnih kompetenc ter spodbujanje in promocijo naravoslovnih in tehniških poklicev (gov.si). Namen razpisa je povečanje digitalne vključenosti otrok in mladih z vključenostjo v programe...
Na podstrani Vlade RS so med 29. januarjem in 4. februarjem 2024 objavljena sporočila za javnost o sklepih 89. redne in 183. dopisne seje Vlade ter odločitve Vlade s sej vladnih odborov. Med drugim je objavljeno: Uredba o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva Vlada sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o referendumu in o ljudski iniciativi Vlada odgovarja varuhu človekovih pravic glede Zakona o invalidskih organizacijah Predlog stališča o predlogu uredbe o vzpostavitvi nabora talentov EU Globalni forum o etiki v umetni inteligenci tokrat v Sloveniji Sklep o nastanitvi mladoletnikov brez spremstva Koledar državnih proslav v letu 2024 Okvirni načrt...
Uradni list Republike Slovenije št. 9/2024 z dne 2. februarja 2024 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Razglasni del (PDF dokument) Med drugim je objavljeno: Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju štipendij za področje vzgoje in izobraževanja Odredba o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del javni razpis za izvajanje operacije »Pomoč pri integraciji oseb s priznano mednarodno zaščito« javni razpis za izbiro študentskih domov za študijsko leto 2024/2025 najava javnega razpisa za Zoisovo nagrado, Zoisovo priznanje, Puhovo nagrado, Puhovo priznanje in priznanje ambasador oziroma ambasadorka znanosti Republike Slovenije v letu 2024 javni...
Na spletišču Ministrstva za vzgojo in izobraževanje je v rubriki Javne objave z dne 30. 1. 2024 objavljen Javni razpis za podelitev nagrad Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2024. Nagrade se podeljujejo za najvišje dosežke v vzgoji in izobraževanju, ki pomembno prispevajo k razvoju pedagoške prakse in teorije ter h kakovostnemu izobraževanju, utrjujejo varstvo človekovih pravic in temeljnih svoboščin v vzgoji in izobraževanju, omogočajo pozitivne vzgojne vplive šole ter spodbujajo humanizacijo odnosov v šoli. Rok za prijavo: 24. 5. 2024 do 12.00. Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Zavod RS za šolstvo, od leta 1999, posameznikom, skupinam ali institucijam podeljuje priznanja Blaža Kumerdeja za izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v partnerskem sodelovanju z ZRSŠ. Priznanja se podeljujejo za področja predšolske vzgoje, osnovnih šol in srednjih šol, šol za otroke s posebnimi potrebami in dijaških domov, pa tudi za odličen končni izdelek s področja načrtovanja in uresničevanja kurikula. Komisija za podelitev priznanj Blaža Kumerdeja objavlja razpis in vabi predlagatelje, da prijavijo kandidate, ki izkazujejo izjemne dosežke pri razvoju in uvajanju novosti v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v partnerskem sodelovanju z ZRSŠ. Rok za prijavo: 8. 3. 2024 do 12. ure. Vir in...
Na spletišču EUR-Lex se 31. 1. 2024 v rubriki Uradni listi Evropske unije EUR-Lex januar 2024 med zakonodajo, informacijami in objavami naslednje objave širše nanašajo na področje vzgoje in izobraževanja, znanosti ter športa: Zakonodaja: Sklep Skupnega odbora EGP št. 44/2021 z dne 5. februarja 2021 o spremembi Priloge VII (Priznavanje poklicnih kvalifikacij) k Sporazumu EGP [2024/47] Sklepi Skupnega odbora EGP o spremembi Priloge XI (Elektronske komunikacije, avdiovizualne storitve in informacijska družba) k Sporazumu EGP: št. 57/2021 z dne 5. februarja 2021 [2024/41] št. 58/2021 z dne 5. februarja 2021 [2024/39] št. 59/2021 z dne 5. februarja 2021 [2024/66] št. 60/2021 z dne 5. februarja 2021 [2024/65] št. 118/2021 z dne 19...
Nadarjeni ali ne, vsi otroci in mladostniki odraščajo in vsi imajo pravico odraščati v zdravem okolju, ki spodbuja njihov celostni razvoj. Z učenjem, raziskovanjem samega sebe in svojega doživljanja, svoje okolice in z razvijanjem medosebnih... Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Dnevnik, dnevnik.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Med predlaganimi spremembami zakona o osnovni šoli je tudi uvedba nacionalnega preverjanja znanja za tretješolce ter uvedba obveznega prvega tujega jezika v prvem razredu osnovne šole. Medtem ko se nekateri šolniki sprašujejo o smiselnosti nacionalnega preverjanja znanja že v tretjem razredu, pa uvedbo obveznega tujega jezika za prvošolčke pozdravljajo. Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: 24ur.com, 24ur.com Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Kako najti digitalno ravnotežje? Kaj pomeni biti zmeren in preudaren v digitalnem svetu? V sklopu dneva varne rabe interneta bo Radiotelevizija Slovenija omenjeno tematiko obeležila v svojih televizijskih, radijskih in spletnih vsebinah ter tako opozorila na aktualna in pereča vprašanja v družbi, povezana z uporabo zaslonov. Oddaje in prispevki povezani z digitalno varnostjo, odvisnostjo in premišljeno rabo tehnologije bodo na voljo od 1. februarja dalje. Vsebine bodo izpostavljene tudi na spletni stran Živ žav za starše in mentorje. Na RTV 365 lahko najdete posebno rubriko Digitalno varni, kjer so zbrane vse avdio video vsebine, ki jih na RTV SLO pripravljamo na to temo, prav tako pa lahko še več informacij in poglobljenih člankov...
Uradni list Republike Slovenije št. 8/2024 z dne 30. januarja 2024 dobite na naslednjih straneh: Kazalo Uredbeni del (PDF dokument) Objavljena je Uredba o spremembi Uredbe o načinu zagotavljanja ustrezne nastanitve, oskrbe in obravnave mladoletnikov brez spremstva. Glej tudi zbirko predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa: SIO – Zbirka predpisov s področja vzgoje, izobraževanja in športa Nadaljuj z branjem... - - - Vir za forum: Eurydice Slovenija, eurydice.si Pustite komentar z odgovorom na to temo spodaj.
Na Univerzi v Mariboru so aktivno pristopili k razvoju krajših izobraževanj za podelitev mikrodokazil, ki bodo ključna za vseživljenjsko učenje v Sloveniji. Na navedenem področju tvorno sodelujejo z Ministrstvom za visoko šolstvo, znanost in inovacije (MVZI), Nacionalno agencijo Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS) in javnimi univerzami v Sloveniji, za sistematično ureditev tovrstnih izobraževanj na nacionalni ravni. V okviru projekta rektorata Univerze v Mariboru, Agilni razvoj izobraževanj in mikrodokazil, so pripravili novo verzijo Smernic za razvoj mikrodokazil Univerze v Mariboru, ki jih je Komisija za izobraževanje in študij Senata Univerze v Mariboru potrdila na 2. izredni seji 24. januarja 2024 in članice...

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Nazaj
Na vrhu