HONZAK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
HONZAK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Pridružen
21. nov 2010
Prispevki
5.858
Nazadnje urejeno:
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj

Novejša vprašanja oz. prispevki se dodajajo na koncu teme.

Vprašanja so posredovana samo s strani uporabnikov.
- - -​

Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov:

1. Kratice pri slovenščini - znanje, ki ga morajo znati učenci v OŠ
2. Pedagoški govor
3. Strategije pri neumetnostnem besedilu (sem zabluzila, pa sva potem skupaj prišli do motivacije, učenci sam pridejo do ugotovitev, analiza ipd.)

1. Brižinski spomeniki, Katekizem in Abecednik (to se je vezalo na pripravo, ker sem mela pri zgodovini temo Kdaj je nastala knjiga).
2. Zapisovanje zemljepisnih imen in vezaj pri pisanju le-teh.
3. Citiranje (tu se je malo čudila in malce razjezila kako citiranje imam, toda mi na zgodovinskem oddelku smo imeli lastno citiranje in v pripravah nisem citirala literature po splošnem citiranju, vprašanja pa so se potem navezovala kam vse naj pogledam za citiranje literature, potem sma pa prišle nekako do pravopisa pa sem tam mal povedala kaj je v njem).

1. Dvosmerno sporazumevanje (značilnosti ...)
2. Značilnosti branja in poslušanja (prednosti in slabosti), razvijanje bralne zmožnosti oz. zmožnosti poslušanja (pri slovenščini)
3. Krajšave

1. funkcijske zvrsti
2. razlika med stavkom in povedjo (to vprašanje sem dobila, ker sem v pripravah uporabljala obe besedi in raba ni bila pravilna). vprašala me je tudi, če je Au! poved? Je.
3. velika začetnica, občna in lastna imena, kdaj pišemo fiat z veliko/malo začetnico

- temeljni mejniki slo. knjižnega jezika
- glasovi v slo. knjižnem jeziku - koliko jih je, kako jih delimo, 29 glasov, 25 črk, kateri, zraven naglasna znamenja...
- sklanjanje ženskega in moškega priimka ob ženskih in moških imenih - natančno in podrobno, pravilo + primer, veliko podvprašanj
- kaj je pravilno - Izrekam pohvalo LUKI ali LUKU. Oboje je pravilno.

1. Okrajšave, kratice ...
2. Pomišljaj, vezaj.
3. Mejniki slovenskega knjižnega jezika.

1. Ločila; stičnost in nestičnost.
2. Sklanjanje ženskih (npr. tuja imena: Karin, Karmen) ter moških imen in priimkov.
3. Slovar, pravopis, slovnica (kaj vsebuje in kje/ kdaj se uporablja).

1. Vidne prvine govora
2. SSKJ, Slovnica, Pravopis (na kratko, kaj v katerem najdemo)
3. Kaj spada k stvarnim lastnim imenom? Kdaj pišemo aspirin z veliko in kdaj z malo začetnico?

1. Slišne prvine govora.
2. Definicija stavka in povedi (sem v pripravah enkrat namesto besede poved uporabila besedo stavek).
3. Stvarna imena - tu se mi je zataknilo, ker sem pomotoma med naštevanjem omenila tudi eno zemljepisno (ne vem, kako mi je to uspelo ), pa ni bilo sile.
4. Kdaj Fiat in kdaj fiat.

1. Delitev in zapisovanje števnikov.
2. Delitev ločil. Raba klicaja (v pripravi sem imela na delovnem listu klicaj namesto pike). Pika - levo- ali desnostična? (v pripravi sem mela narobe zapisano 8. a -verjetno tiskarski škrat
3. Socialne zvrsti jezika.

1. Slišne prvine govora (to zadnjič nisem dovolj dobro znala), nato Kakšna je razlika med naglasom in poudarkom.

2. Kje je zapisan "obstoj" slovenščine. Vprašanja nisem dobro razumela, rekla sem, da v ustavi. Potem mi je pomagala tako, da mi je rekla, v katerih knjigah. Hotela je vedeti o slovarjih, priročnikih. Ko sem jih naštela, je hotela vedeti kaj je v SSKJ, pravopisu, slovnici - iz slovnice nekaj poglavij (Glasoslovje, Besedotvorje, Besedoslovje ...). Razlike med enim in drugim no.

3. Kako se sklanja priimek ob ženskem in moškem imenu. Kako se skladnja moj priimek. Sem se zmotila, pa mi je pomagala - posebnosti (ženski priimek se lahko sklanja, lahko ne - sklanjajo se tisti, ki se končajo na a). Kako se sklanjajo nekatera ženska imena (Karmen, Mimi ...). Kako se sklanja moško ime Luka (po 1. in 2. moški sklanjatvi).

- delitev ločil (3), raba klicaja po novem,
- socialne zvrsti jezika,
- velika začetnica pri praznikih (zakaj, izjeme).

- Vse o ločilih;
- Razlika med pomišljajem in vezajem
- Kaj se piše skupaj, kaj narazen,....
- Socialne zvrsti slovenskega jezika ( naštet)
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Vprašanja:
1. glasoslovje - koliko glasov ima slovenščina, razlika v številu glasov med knjižno in neknjižno zvrstjo (narečja imajo več glasov kot 29), koliko je samoglasnikov - kateri, soglasniki - kateri (asociacije: mlinarjev, ta suhi škafec pušča, ...)
2. lastna stvarna imena, velike začetnice, kdaj aspirin z veliko (ime na škatlici) in malo (aspirin kot zdravilo proti glavobolu), kam spadajo prazniki in katere so izjeme (Marijino vnebovzetje, Prešernov dan)
2. kratice, okrajšave, simboli - razlikovanje, kako se zapisujejo, kdaj pike (kako zapišemo tj. in t. i.)

VSO SREČO!
 
1. slušne prvine govora, intonacija
2. pika (skladenjska, neskladenjska raba, stično ali nestično)
3. ločila pri matematiki (+. -, ... , ali so stična - ne)
sem imela baje en kup napak v pripravah glede stičnosti in nestičnosti matematičnih znako, ampak ni bilo hudega. na koncu me je še vprašala kako se slovensko imenujeta minus in plus:)
 
1. Funkcijske zvrsti (naštela sem 4, in mi je rekla da imam stare izpiske, ker jih je 5)
2. Katere izmed funkcijskih zvrsti NE uporabljamo v vrtci? (Uporabljamo vse!)
3. Vidne prvine govora
 
Moja vprašanja (27. 6. 2011)

1. vidne prvine govora
2 sskj, pravopis, slovnica (kaj najdemo v vsakemu)
3. kako pišemo praznike (s kakšno začetnico)
 
Včeraj opravljala strokovni izpit in uspešno opravila :) grin.gif (Bila sem zelo živčna čisto po nepotrebnem saj ni tako hudo. Učila sem se samo po katalogih znanja in nič podrobno) :) UPAM, DA VAM BO VSAJ MALO POMAGALO IN DA IZPIT OPRAVITE USPEŠNO.

Ustava komisija: mag. Darko Krašovec

1. Kdo ureja ustavo?
2. Evropsko računsko sodišče?
3. Ali lahko k vam v vrtec pride evropsko sodišče?
4. Pravica otrok do izobrazbe.

Zakonodaja kosmisija: Marjetka Brank
1. Katere vrtce poznamo? Kdo določa program?
2. Sestava svet vrtca?
3. Na podlagi česa se odločajo starši za vrtec?


Slovenščina mag. Mojca Honzak
1. Pedagoški govor.
2. Socialne zvrsti in kam spada odnosni govor?
3. Zvočne prvine?

Vprašanja so približna saj se bilo tudi nekaj vmesnih vprašanj. Komisija je prijazna, pomaga pridet do pravega odgovora Laie_60A.gif Laie_60A.gif . Če narobe začnete vas usmerijo. Skratka super dance4.gif dance3.gif
 
Ga. Honzak je prijazna gospa, ki pomaga in te usmeri, če slučajno ne veš, kaj bi rada slišala ;)

1. Kako bi varovala svoj glas? Hotela je slišati vidne prvine govora.
2. Oblika poročila.
3. Velika začetnica - stvarna lastna imena (imena iger (področje ŠVZ) se pišejo z veliko ali malo začetnico?).
4. Nekaj še o stičnosti/nestičnosti: 10x ali 10 x, 2 : 2 ali 2:2 ...

SREČNO!
 
Končno sem našla čas, da napišem vprašanja, ki sem jih imela na strokovnem izpitu 13. 2. 2012 in tako pomagam tistim, ki ga morate še opraviti.

1. Vrste števnikov in kako jih pišemo
2. skladenjska in neskladenjska raba pike (pri matematiki)
3. tega vprašanja pa si nisem zapomnila, ker ga tudi dobro nisem razumela in sem jo vprašala, če mi še enkrat pove. Odgovarjala pa sem ji nekaj o vidnih prvinah govora pa o dvosmerni komunikaciji, potem me je napeljala na strokovni jezik, res ne vem točno kaj je hotela od mene, toda očitno je bilo ok, če sem naredila ;-)

Veliko se opira na napake v pripravi in predvsem na strokovno področje, ki ga pokrivaš, jaz sem matematik. Tudi tu pomaga in postavlja podvprašanja, če ne zadeneš takoj bistva.
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

Moja vprašanja 5. 7. 2012

1. Pedagoški govor (znotraj tega še socialne zvrsti, funkcijske zvrsti)
2. Lastna stvarna imena (kdaj se piše aspirin z malo, kdaj z veliko)
3. Vezaj (napaka iz priprave)
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

Vprašanja 12. 7. 2012

1. Pedagoški govor (odnosni in spoznavni, katerega kdaj)
2. Kje bi našla napisano kaj o slovenščini, kako jo uporabljati? (je želela slišati za pravopis, slovnico in SSKJ, potem pa da povem kaj najdemo v njih in kateri so trenutno veljavni)
3. Uporaba klicaja. (napaka iz pisne naloge)
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

1. Zvočne prvine govora, kaj pomeni poudarek
2. Glasovi v slovenskem jeziku, koliko samoglasnikov, soglasnikov
3. Zvočniki, nezvočniki
4. S kakšno začetnico pišemo praznike (+izjema)
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

1) enosmerni in dvosmerni govor (kdaj sta sporočevalec in naslovnik aktivna); kaj se zgodi pri pisanem in govornem izražanju (malo sem na splošno govorila, kar se spomnim je, da pri branju ne moremo vplivati na sporočano, pomembno je, da pri pouku vpletemo vse 4 spretnosti, vsa čutila)
2) razlika stavek- poved, ker sem imela v pripravi napisano, da učenci odgovarjajo v celih stavkih
3) pika, kje v pripravi se pojavi
4) ali je prav OŠ Anton Debeljak ali Antona Debeljaka- samo drugo
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

Zelo, zelo prijazna gospa!!!
1. Načela sporazumevanja
2. Vidne prvine govora
3. Pika
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

Deluje nekoliko stroga, ampak je ok, prijazna, tudi če se zmotiš ni problem.

1. Funkcijske zvrsti jezika (sem rekla 4 - ker je v Toporišiču, Žagarju tako; ampak jih je dejansko res 5, ker spada še uradovalna zvrst/podzvrst zraven).
2. Števnik (sem razlaga da glavni, pa vrstilni, da je razlika če je pika zraven; tako da sva potem prišli do ločil). Torej kako delimo ločila, katera so končna ločila.
3. Večbesedni vezniki; kje se piše vejica (sem imela v seminarski nalogi napako).
4. Poročilo (da odgovorimo na 5 vprašanj: kdo, kdaj, kaj, kje, zakaj).
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

1. Socialne zvrsti SKJ
2. Velika začetnica
3. Sporazumevalna načela
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

1. Dvosmerna komunikacija
2. Vrste ločil; dvopičje (kdaj ga uporabljamo (ko naštevamo, premi govor), ali je levo ali desno stičen (levo), skladenjska (premi govor) in neskladenjska uporaba dvopičja (pri npr. nogometnih tekmah: "1 : 1" - gre za nestično dvopičje)
3. Zemljepisna imena (naselbinska: Škofja Loka; nenaselbinska: dolina, gora) in nato velike začetnice pri zemljepisnih imenih - naselbinskih in nenaselbinskih
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

Vprašanja: 28. 5. 2013

1. Končna ločila (stičnost, nestičnost vseh ločil; pika kot skladenjska in neskladenjska raba).
2. Našteti priročnike, ki jih poznaš (SSKJ, SS, SP- želela je vedeti kaj lahko najdemo v vsakem in kateri je izšel zadnji; tega nisem vedela in si tudi nisem zapomnila, toda eden izmed priročnikov je izšel leta 2012).
3. Funkcijske zvrsti jezika in katere uporabljamo pri pouku?

Je zelo prijazna, pomaga s podvprašanji in res ni nobenega strahu :)
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

28.5.2013

gospa je prijazna,ne vrta,..., pomaga,....super!

1. funkcijske zvrsti jezika
2. slo pisava skozi čas
3. stvarna lastna imena , primeri, zapis praznikov,....
 
Odg: Izpraševalec: HONZAK

Pomišljaj. (zaradi napake v pripravah)
Kako delimo ločila? (končna, nekončna; stična, nestična; skladenjska raba, neskladenjska raba)
Našteti dvodelna ločila.
Sporazumevalna načela.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Datum izpita: 11. jun 2024 Ura izpita: 16.45 Področje v šolstvu: vrtec Strokovni naziv...
Odgovori
1
Ogledi
118
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
947
Uporabnik saramurkovic je objavil novo gradivo: STROKOVNI IZPIT- SLOVENŠČINA- ZVRSTI SSKJ -...
Odgovori
0
Ogledi
1.087

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu