SLOVENŠČINA - skupna izpitna vprašanja

Trenutno berete:
SLOVENŠČINA - skupna izpitna vprašanja

Prispevki
36
Naziv
pomočnica vzgojiteljice predšolskih otrok
Zavod
zaposlena
Področje
  1. Vrtec
CVETKO - slovenščina:
- krativec, ostrivec, strešica kdaj jih uporabljamo in primeri
- soglasniki in zakaj je dobro da vemo kam kateri spadajo
- kako pisemo Čateške toplice in kako Rimske Toplice kot kraj ne kot terme in pravilo

Cvetko pa kr vrta ko vidi da se ti ustavi in te lahko zmede ampak te popravi in usmerja.
 
Prispevki
3
1. Končna ločila. Primeri in razlage rešitev.
2. Svojilni pridevnik. Kaj je? Primeri.
3. Predlogi iz/s/z. Primeri in razlage rešitev.
4. Sklanjanje: Google, Zoom, Skype. Ali jih pišemo z veliko. Zakaj?
 
Prispevki
9
Izpit se opravljala za vzgojiteljico v dijaškem domu.

Izpraševalec je bil PETER PLANINC:
Naštej jezikovne priročnike, enojezični slovar (zakaj ga uporabljamo), frazeološko in terminološko gnezdo
Lastna imena bitij, kako jih pišemo, posebnosti
Razmerje črka : fonem, za katere glasove nimamo črke (dž), polglasnik (primer za polglasnik, kdaj ga izpustimo)
 
Prispevki
6
1. Razlika naglas in poudarek. Kako poudarek uporabljam pri pouku?
2. Naglasna znamenja: kje jih postavimo, kako bi prebrala ostrivec (dolgo in ozko)
3. SSKJ: kako je sestavljen? Kako je označeno, da ima beseda več pomenov? Kaj je na koncu geselskega članka (frazeološko in terminološko gnezdo).
 
Prispevki
7
Izpraševalka Tratnik.
1. Pika na učni pripravi (zakaj 20. stoletje - pravilo) - stičnost in nestičnost pike pri zapisovanju okrajšav.
2. Temeljni mejniki SKJ.
3. Kdaj se Breg piše z veliko in kdaj z malo začetnico , pravilo + še en primer.
 
Prispevki
6
  • Kateri so priročniki slovenskega jezika? Kako je zgrajen SSKJ? Kaj so kvalifikatorji?
  • Velika in mala začetnica. Kako se pišejo izpeljanke iz lastnih imen (pravila za pridevnike na -ski, -ški, -ov, -ev, -in)? V čem se razlikujejo pravila od drugih jezikov? (z malo se pišejo prazniki, dnevi, meseci, nazivi)
  • Kje piše, da je slovenščina uradni jezik? Kaj še piše v tem členu? (da sta uradna jezika na območjih narodnih manjšin tudi italijanščina in madžarščina) Katera so območja (občine), kjer živijo narodne manjšine?
 
Prispevki
7
1. socialne jezikovne zvrsti, kaj je sleng.
2. končna ločila
3. nekončna ločila, vejica (kdaj je skladenjska in kdaj neskladenjska), tripičje (kdaj je končno in kdaj ne)
 
Prispevki
3
Strokovni izpit sem opravljala za vzgojiteljico.
Izpraševalka ga. Nives Križnar (je zamenjala go. M. Jus), je zelo prijetna in prijazna gospa. S prikimavanjem potrjuje, da pravilno odgovarjaš. Želi slišati le bistvo, s kratkimi in jedrnatimi odgovori.

1. Katero socialno zvrst jezika bi uporabili pri pogovoru z ravnateljico, trgovko na blagajni in prijateljico na treningu odbojke?
2. Raba vezaja in pomišljaja.
3. Kdaj uporabljamo KO in KADAR. (Primeri so zapisni na listu in naglas prebereš, kako bi rešil primer). KO se uporablja vedno za enkraten dogodek. KADAR pa se uporablja vedno za dogodke, ki so ponavljajoči.
 
Prispevki
7
Marijana Klemenčič-Glavica
(Pomočnica vzg.)

1. Napake iz priprav.
2. Kaj so ločila? Stičnost in nestočnost + primeri.
3. Pisanje skupaj/narazen in z vezajem.
4. SSKJ in naštej še druge slovenske priročnike.
 
Prispevki
3
Izpraševalka Romana Šarec Rojc
1. Status slovenskega jezika, vsakega malo predstavi. Kakšna je razlika na območjih, kjer govorijo italijansko in madžarsko (madžarske šole so dvojezične, italijanske pa lahko poteka pouk v italijanščini, ampak je obvezni predmet slovenski jezik in obratno lahko potekajo v slovenščini in je obvezni predmet italijanščina).
2. Zemljepisna lastna imena.
3. Navajanje literature, kje najdemo pravila o navajanju (pravopis).
 
Prispevki
3
Izpr. Nataša Mahnič

1. Jezikovni priročniki (pravopis podrobneje)
2. Lastna imena
3. Socialne zvrsti

Prijetna gospa.
 
Prispevki
10
Izpraševalka: Šarec Rojc
- Zvočne govorne prvine (naštej; katere so prirojene in na katere lahko vplivamo)
- Ločila (delitev; naštej končna ločila in njihovo stičnost)
- Sklanjanje ženskih in moških imen in priimkov + izjeme
 
Prispevki
7
Izpraševalka Čokl, razredni pouk

1. samoglasniki, soglasniki, delitev, koliko črk za zapisovanje, koliko fonemov
2. državni jezik ...
to je bilo pa to, zelo hitro, takoj zadovoljna ...
 
Prispevki
4
Gomboc, predmetni učitelj
1. Navesti tri mejnike SKJ in enega bolj opisati - navedel sem Trubarja, Kraljevino SHS in Slovenijo 1991 ... in smo malo debatirali.
2. Iz prejšnjega je sledilo vprašanje o državnem jeziku ... kaj piše na kovancu za 2 EUR in v kateri pisavi (Bohoričica)
3. Sklanjaj otroci in starši
 
Prispevki
3
Miran Štempihar, vzgojiteljica v dijaškem domu:

1. Razlika med naglasom in poudarkom
2. Vidne prvine govora (razlaga vseh)
3. Namen sporočanja (posredno in neposredno)
 
Prispevki
14
Dipl. Vzgojiteljica, sem imela zamenjavo, gospe pa je bilo ime Mojca. Res zelo pomaga, njen cilj je, da narediš.
1. funkcijske smeri jezika; opisat; katere uporabljamo pri svojem delu;
2. opis poročila-vse podrobno
3. okrajšave
 
Prispevki
4
Izpraševalka za slovenski jezik: Nataša Šipek

1. Slovenščina v zamejstvu.
2. Tvorjenke in zapis (skupaj, narazen), naštej primere.
3. Kakšna je razlika med sivomoder (podredna zloženka, ki se piše skupaj in pomeni sivo z modrim odtenkom) in sivo-moder (priredna zloženka, ki pomeni sivo in modro barvo, npr. sive in modre črte na puloverju, vezaj nadomešča veznik in, beseda se piše skupaj s stičnim vezajem).
3. Kako se piše peščeno rjav?

Izpit sem 27. 1. 2021 opravljala za učiteljico slovenščine v SŠ.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu