SLOVENŠČINA - skupna izpitna vprašanja

Prispevki
6
Izpraševalka Šolinc Ovtar:

1. Razlika med isto in enako. Uporabite v povedi.
(Navezala se je na moje odgovarjanje pri šolski zakonodaji, kjer sem večkrat uporabila besedo isto. Dovolj je bilo, da sem povedala 1 poved za vsako besedo.)

2. Spoznavni govor (opisala zelo na kratko).

3. Naštejte, katere vrste ločil poznate. > Naštela sem vrste in katera ločila spadajo v katero vrsto.
 
Prispevki
3
Izpraševalka Šolinc Ovtar
1. Zemljepisna lastna imena.
2. Kje bi pogledala kako se določeno zemljepisno ime zapiše? V slovenski pravopis - kaj veš o njem?
3. Vidne prvine govora.
Zelo prijazna in na hitro opravi - takoj vidi, če znaš ali ne. :)
 
Prispevki
6
Izpraševalka Lea Vrečič Lehner. Izpit opravljala za vzgojiteljico.
Zelo prijazna, pomaga, če se ti zatakne. SREČNO!

1. Vidne prvine govora. Katere so lahko moteče?
2. Razlika med naglasom in poudarkom in primer za vsakega.

3. Kaj je definicija? Vse o definiciji in primer definicije.
 
Prispevki
7
Miran Štempihar:
Katere priročnike uporabljate pri svojem delu?
Kaj je poročilo?
Raba pike - skladenjsko, neskladenjsko.

Zelo prijeten izpraševalec, ki išče znanje!
 
Prispevki
7
- Naštej jezikovne priročnike in opiši temeljnega (govorila sem o pravopisu)
- Kako je pravilno: moram opravit ali moram opraviti (pravilno, z modalnimi glagoli se rabi nedoločnik)
- kako se pišejo simboli, npr. 10 cm, 2 % (nestično)
 
Prispevki
7
Izpraševalka Šipek:
1. mala in velik začetnica (razdelitev lastnih imen, pravilo za vsako, primer po lastni izbiri in njen primer- Katarina Velika, Ivan Brez dežele)
2. Branje besedila, vstavi vejice (vrinjen stavek, polstavek, pred kot, podredje)
3. Branje besed, pravilno naglaševanje - tema, Slomšek, deževen, pes.. (vsi imajo polglasnik, kako ga pišemo, v katerih besedah ga ne napišemo-rjav, smrt..)
 
Prispevki
4
Izprasevalka: Kobol
Vzgojiteljica predšolskih otrok
1. Uradna zahvala
2. Predlog s/z in k/h
3. Samostalniska beseda (kaj vse ji lahko dolocimo)
 
Prispevki
11
Datum: 18. 11. 2019

Izpraševalka: Šipek

1. Vezaj in pisanje zloženk: dobila sem listek, na katerem so bile povedi in po 3 različni zapisi besede (skupaj triletnica, vendar s števko 3-letnica, latinoameriški, belokranjski, slovensko-nemški).
2. Predlog z/s in k/h, naštejete nezveneče nezvočnike.
3. Pedagoški govor. Opiši spoznavni in odnosi govor.
 
Prispevki
3
1. Velika začetnica. Vse o tem.
2. Razvoj slovenskega jezika - zgodovina od začetkov.
3. Vidne in slušne prvine govora.

Ne spomnim se izpraševalke, ker so mi zamenjali komisijo.
Srečno😉
 
Prispevki
4
1. Pedagoški govor.
2. Mejniki slovenskega knjižnega jezika. Dve podvprašanji, kaj je P. Trubar vzel za podstavo slovenskega knjižnega jezika in katero pisavo uporabljamo danes).
3. Vejica v priredju in podredju.
 
Prispevki
3
1. Popravljanje priprave (slovnične napake).
2. Razlika med zapisom besed amonijak in salmiak (razlaga).
3. Naglasiti besedi otrok, zbor (postaviti naglasna znamenja).
4. Naglasna znamenja (vse o tem, kar podrobno).
 
Prispevki
7
Kako se piše ČATEŽKE TOPLICE in DOLENJSKE TOPLICE (Pravilno Čatežke toplice in Dolenjske Toplice) zakaj tako

Predlog s z + primeri

Naglasna znamenja in primeri
 
Prispevki
9
Področje
Osnovna šola
smer: razredni pouk
1. Krajšave (okrajšave, kratice in simboli ter primer za vsako od teh: npr., NUK in O - kisik).
2. Naglasna znamenja (strešica označuje dolge in široke glasove, krativec kratke in široke, ostrivec dolge in ozke).
3. Učiteljev govor (spoznavni in odnosni in podroben opis).
 
Prispevki
6
ga. Honzak
Svetovalna delavka v dijaškem domu

1. Vidne prvine govora. Razložite premikanje po prostoru. Katero prvino lahko uporabiš na hodniku ? Očesni stik. Kaj pa v bližini, v pogovoru ? Trepljaj.
2. Naštej socialne vrsti jezika. Katero uporabljam pri svojem delu?
3. Naštej nekončna ločila. Katera so enodelna, katera dvodelna? Kakšna je razlika med pomišljajem in vezajem? Primeri nekončnega pomišljaja in vezaja.
 
Prispevki
2
dr. A. Tratnik
1. priprava - utremeljitev ločil (naslov - ni ločila na koncu; alinejno naštevanje + kako je še pravilno - z vejico, podpičjem in brez ločila, s tem da je v zadnjem primeru prva beseda v prvi aleniji z veliko, na koncu zadnje alineje pika; ločila pri navajanju literature)
2. matevž z malo in z veliko začetnico + še nekaj primerov
3. slovarji - katere poznaš (ne samo temeljne) in kam bi pogledala za sopomenke (slovar sopomenk).
 
Prispevki
5
Izpraševalec - ne vem imena, ker je bil zamenjava.

- Katere krajšave poznamo? Izberite eno in jo opišite. Izbrala sem kratice. Vprašal me je, kakšnega spola so kratice.
- Katere sodobne priročnike slov. jezika poznamo (samo naštet vse tri)? Kaj je razlika med SSKJ in pravopisom? Kaj pomeni črna pika v SSKJ in kaj v pravopisu?
- Vidne prvine govora.
 
Prispevki
96
Izpraševalec - ne vem imena, ker je bil zamenjava.

- Katere krajšave poznamo? Izberite eno in jo opišite. Izbrala sem kratice. Vprašal me je, kakšnega spola so kratice.
- Katere sodobne priročnike slov. jezika poznamo (samo naštet vse tri)? Kaj je razlika med SSKJ in pravopisom? Kaj pomeni črna pika v SSKJ in kaj v pravopisu?
- Vidne prvine govora.
Katerega spola so kratice?
Črna pika v SSKJ je frazeološko gnezdo, kaj je pa v pravopisu?
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Na vrhu