ZAKONODAJA - SREDNJE, POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - skupna vprašanja

Trenutno berete:
ZAKONODAJA - SREDNJE, POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - skupna vprašanja

Prispevki
7
Področje
 1. Višja strokovna šola
kaj nasplošno piše v ZOFVI
Katere dokuemnte mora imeti in hraniti učitelj (ulna priprava, ldn, vzgojni ukrepi...)
Kateri vzgojni ukrepi so na voljo
Organi šole
 
Prispevki
7
Področje
 1. Višja strokovna šola
Mednarodna konvencija (ali je na SLO zakonodajo ali je obratno)
Definicija otroka v konvenciji o otrokovih pravicah
Predsednik RS in njegove pristojnosti
Kdo lahko da predlog za zakon
Primarna in sekundarna zakonodaja EU
 
Prispevki
6
Naziv
univ. dipl. ekon.
Področje
 1. Poklicne in strokovne šole
Naštej izobraževalne programe srednjih strokovnih in poklicnih šol in kako dolgo trajajo (v letih).
Kako so izobraževalni programi sestavljeni?
Kje so zapisana znanja izvajalcev posameznih predmetov?
 
Prispevki
4
Naziv
profesor kemije in biologije
Zavod
nikjer
Področje
 1. Gimnazija
Zelo prijazna izprasevalka. Zahteva le osnove.
1. Kateri zakonski akti urejajo srednje sole?
2. Napredovanja strokovnih delavcev.
3. Kaj pridobimo z nazivi?
 
Prispevki
3
Naziv
učitelj strokovno teoretičnih predmetov
Zavod
Izobraževalni center piramida Maribor
Področje
 1. Poklicne in strokovne šole
Izpraševalec g. Martin Pivk

1) Naloge razrednika.
2) Vzgojni ukrepi. Alternativni ukrepi.
3) Katera področja pokriva oziroma ureja ZOFVI?
 
Prispevki
6
Področje
 1. Poklicne in strokovne šole
 2. Gimnazija
 3. Višja strokovna šola
Področje dijaški domovi:

1. Kaj pomeni kratica ZOFVI in kaj vse obsega ta zakon?
2. V katerem dokumentu je zapisano s katerimi dejavnostimi vse se ukvarja npr moja srednja šola? - Akt o ustanovitvi.
3. kakšne so naloge vzgojitelja? Na kakšen način jih opravlja, s kom vse sodeluje?
 
Prispevki
4
Izpraševalka Ana Šterbenc
1. avtonomija šole
2. pedagoška in delovna obveznost učiteljice
3. naloge strokovnega aktiva
 
Prispevki
5
Področje: izobraževanje odraslih, izpraševalec Martin Pivk

1. Vpis v razvid. Kaj se zgodi, s spričevalom udeleženca, če subjekt ni vpisan v razvid?
(Spričevala so neveljavna, ker le na podlagi vpisa lahko izdajaš javno veljavne listine)
2. Razlika med preverjanjem in ocenjevanjem znanja. (Na kratko)
3. Andragoški zbor, podvprašanje: koliko pedagoških ur morajo oddelati izobraževalci, ki niso zaposleni pri zavodu, da sodijo v zbor?
 
Prispevki
14
Izpraševalka Al-mansour, področje: svetovalna delavka

1. Organi (samo za naštet; svet zavoda, ravnatelj ... )
2. Kaj potrebujem pri obravnavi dijaka? (soglasje staršev, oz. če je ogrožen ga ne potrebujem - to je pri evidencah)
3. Kako imamo na šoli urejeno varnost dijakov? (varnostnik, dežurni učitelji ...)

Zelo prijetna, nasmejana gospa. Pomaga z podvprašanji in spodbudami.
 
Prispevki
6
Naziv
diplomirana slikarka, opravljen program PAI
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
1. Katera področja ureja ZOFVI?
2. Naloge razrednika.
3. Učna in delovna obveznost.
 
Prispevki
4
20. 5. 2019 izpraševalka Al-mansour
Kateri zakoni, ki urejajo srednje izibraževanje, so se spremenili v 2018?
Kaj piše v šolskih pravilih?
Razlika med učno in delovno obveznostjo?
 
Prispevki
3
5. 6. 2019
- avtonomija šolskega prostora
- strokovni aktivi (načrt ocenjevanja, učni načrt)
- šolski koledar (dela prosti dnevi in dopust)
Srečno!
 
Prispevki
6
Pluško
1. Avtonomija šolskega prostora
2. Kateri zakoni urejajo dijaške domove, kdo je lahko vzgojitelj, v katerem zakonu je določena velikost vzgojne skupine
3. Svet staršev
 
Prispevki
3
Nazadnje urejeno:
Izpraševalka: Nives Počkar
1. Svet šole:
- kdo ga sestavlja, kakšen je njihov mandat,
- ali lahko seji sveta šole prisostvuje predstavnik sindikata,
- so seje odprte ali zaprte?
2. Kakšne so pravice dijakov? Ali lahko dijaka izločim od pouka? (po spremembi ZPSI lahko)
3. Letni delovni načrt - kaj je, kaj vsebuje?
 
Prispevki
12
Naziv
.i
Zavod
.
Področje
 1. Poklicne in strokovne šole
ŠTERBENC
šolski sklad (koliko članov, namen, od kje sredstva)
ldn (kaj notri, kdo potrdi, do kdaj, kdo ga predlaga, kdo oblikuje)
ocenjevanje (kje zapisano-pravilnik, kaj pravi; javnost ocenjevanja, max st pisnih/teden,..)
 
Prispevki
15
Področje
 1. Poklicne in strokovne šole
področje: svetovalna delavka

1. Vzgojni ukrepi.
2. ZOFVI - katera področja ureja?
3. Javnost ocenjevanja.
 
Prispevki
17
Spraševalec: Šmelcer

1. Delovna in učna obveznost
2. Vse vrste izpitov, ki jih poznaš (zaključni izpit, poklicna/splošna matura, popravni izpit, za neocejene - kateri izpit je prej za ne ocenjene ali izpit za popravljanje? Za ne ocenjene)
3. Svet zavoda
 
Prispevki
8
Ana Šterbenc

1. Svet šole
2. Avtonomija šolskega prostora (kdaj se lahko vseeno izvajajo konfesionalne dejavnosti v šoli - izjeme)
3. Ugovor dijaka na oceno
 
Prispevki
12
Naziv
prof. kemije in biologije
Področje
 1. Poklicne in strokovne šole
Izpraševalka Šterbenc:
1. na katero oceno se lahko dijak pritoži, kdo obravnava pritožbo, v kolikšnem času...
2. katere pogoje mora izpolnjevati kandidat za ravnatelja srednje šole?
3. šolski sklad, je obvezen? (odgovor je da za vse šole)

Je zelo prijazna in že sama namiguje in delno pove odgovore.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu