ZAKONODAJA - SREDNJE, POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - skupna vprašanja

Trenutno berete:
ZAKONODAJA - SREDNJE, POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - skupna vprašanja

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Re: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vpraš

Štefan Žun - prijazen gospod!

1. Naštet sem morala zakone in predpise, ki urejajo delovna razmerja!
2. Spraševal me je o opravičevanju učencev in dijakov in kaj naredimo, če se starši ne odzovejo-pri učencih. Hotel je vedeti, da lahko vložimo pritožbo na inšpektorat RS za šolstvo.
3. Dopust, predvsem ga je zanimalo kako je s študijskim dopustom in kaj nam pripada v primeru dodatnega izobraževanja.
 
Re: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vpraš

Moja vprašanja so bila enaka kot zgornja grin.gif

1. Svet šole - kdo ga sestavlja, funkcija
2. Učiteljeva delovna obveznost - kaj vse še spada pod našo obveznost poleg pouka?
3. Kako lahko napreduje učitelj? V plačilne razrede in v naziv. Nato sem morala našteti nazive, v katere lahko strokovni delavec napreduje in malo opisati pogoje.
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vpra

Žun
Avtonomija šolskega prostora
Napredovanje v plačilne razrede
učna in delovna obveznost
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vpra

Delala za organizatorja izobraževanja odraslih
Izpraševalka: Novak Kolenko - zelo prijazna gospa

1. Kaj dela organizator izobraževanja?
2. Strokovni sveti – kateri so? Kaj pomeni kratica PUM? (Projektno učenje mladih) - to ni bilo nujno treba vedeti
3. Šolska inšpekcija
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vpra

Ga. Novak Kolenko želi slišati temeljna znanja, ne sprašuje podrobnosti in pomaga, če se ti kaj zatakne.
-- Naloge organizatorja izobraževanja
-- Kako so sestavljeni izobraževalni programi
-- Šolska inšpekcija
-- Kaj je PUM? Projektno učenje mladih, povzel sem podatke s spletne strani ACS, vprašala je še, ali je k temu projektu priključen tudi zavod, kjer sem zaposlen.

Izpit sem opravljal kot organizator izobraževanja odraslih.
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vpra

1) Šolski pravilnik; javnost ocenjevanja.
2) Napredovanje v nazive in plačilne razrede. Kdo da predlog, kdo potrdi.
3) Šolska inšpekcija, izvedenci.
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

1. Ravnatelj (kdo in kaj je, njegove naloge)
2. Pritožba zoper ocene (postopek)
3. Pogoji za zaposlitev v šolstvu
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

1. Strokovni organi. Opisat sem morala naloge učiteljskega zbora.
2. V katerem pravilniku je zapisan hišni red (Pravilnik o šolskem redu v SŠ)? Kaj piše vse v tem pravilniku?
3. Katere ukrepe poznamo? Na kaj se lahko pritožijo dijaki in komu (ravnatelju, pritožbeni komisiji, svetu šole)? Opiši kdo sestavlja svet šole in kakšno funkcijo ima? Ali je lahko hišnik predstavnik delavcev v svetu šole (da)?
4. V katerem pravilniku/zakonu so zapisane funkcije sveta šole (ZOFVI)?
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

- Pisno preverjanje znanja. Vse kar veš. Rok, do kdaj mora učitelj popraviti teste, od kdaj se ta rok upošteva. Sem rekla, da od datuma, ko dijaki pišejo test. Potem je on rekel, da kaj pa če od datuma, ko teste oddajo. Pa sem rekla, da je to isti datum in je rekel, da kaj pa če ni ... skratka sami kaj pa če ...
- Po vrsti naštej korake za imenovanje ravnatelja (ne pozabit povedat, da ravnatelj podpiše pogodbo o zaposlitvi)
- Svet staršev (sestava, naloge). Kako odloča (z večino glasov). Potem pa kaj je to večina glasov...

Moje mnenje je, da gospod išče neznanje, ampak lahko vseeno narediš, tako da se nič bat ;)
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

1. Organi šole
2. Ustno ocenjevanje; Kdo predpiše oz. je odgovoren za sistem ocenjevanja?
3. Vzgojni ukrepi (začeti je potrebno z alternativnimi)
Izpraševalec: g. Rozman - v redu mož, pomaga.
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

1.) Svet javnega zavoda(sestava, funkcije, podrobno)
2.) Pisno preverjanje (napovedovanje, vsebina, vrnitev....)
3.) Vzgojni ukrepi - glasovanje za izključitev (kdo, koliko)

g. Rozman gospod vredu pomaga (podvprašanja)
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

1. Strokovni organi šole, naštet!
- opisat sestavo in naloge razrednika, oddelčnega učiteljskega zbora, strokovnega aktiva.

2. Kako zagotavlja šola učencem zdravje in varnost, ali nekaj takega. Naštela sem vse mogoče (preventivne dejavnosti, pregledi, zagotavljaje varstva in zdravja pri delu), ampak je želela slišati še prepovedi v zvezi s kajenjem, alkoholom, preprečevanje trpinčenja, mobinga, nasilja, uživanja alkohola ...

3. Evidence, ki jih vodi šola. katere podatki o starših so v evidenci o starših , evidenca športnikov, svetovalne ali nekaj v zvezi s posebnimim potrebami. Koliko časa se hrani dnevnik (eno leto je rekla - ne vem kje je to napisano), katere se hranijo trajno.

4. Komisija za kakovost v povezavi s svetom šole.
 
Odg: ZAKONODAJA - POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE najnovejša vprašanja

1. V katere strokovne organe sem bila vključena med pripravništvom, podrobneje strokovni aktiv. Naštela sem nekaj nalog in je bilo dovolj.
2. Cilji vzgoje in izobraževanja. Naštela sem jih okoli deset in je bilo dovolj. Vprašala me je, kaj pomeni vseživljenjsko učenje, ker sem to omenila med cilji.
3. Pedagoška pogodba in v čem se razlikuje od osebnega izobraževalnega načrta. Vprašala me je še, če poznam Europass in kaj je to.
 
1. Avtonomija šole? (V šoli se lahko opravlja le vzgojno-izobraževalna dejavnost ostale dejavnosti le z dovoljenjem ravnatelja, prepovedano delovanje političnih strank, verouk načeloma ni dovoljen v šoli, v primeru da zanj ni ustreznih prostorov v lokalni skupnosti in dovoli minister dejavnost na pobudo ravnatelja, torej brez ravnateljevega dovoljenja nihče, razen organov pregona)
2. Delovna in učna obveza (Delovna obveza učitelja v SŠ je pouk (to je učna obveza, čas v razredu), priprava na pouk (vsebinska in metodološka) in ostale organizacijske dejavnosti ki zadevajo delo za šolo (delo razrednika, org. ekskurzij, mentrostvo dijakom, pripravnikom, popravljanje pisnih izdelkov, sodelovanje v aktivih, učiteljskih zborih, itd.) Koliko bi jaz imela učne obveze za moj predmet? (20) Koliko slavist? (19) Koliko učitelj praktičnega pouka? (25) Koliko laborant? (30). Koliko ur pa znaša delovna obveza učitelja? (40 ur, ker je to v Sloveniji zakonsko določeno z ZDR, da delamo polni delovni čas 40 ur/tedensko)
3. Imenovanje ravnatelja? (Najprej Svet šole objavi razpis, nanj se prijavijo kandidati, prijave se odpirajo na seji sveta šole javno, in hkrati se preglejuje ustreznost pogojev kanditatov) Ali lahko kandidat dopolni svojo prijavo? (da) Kaj potem? (Potem Svet šole izbere kandidate (lahko je eden lahko več, odvisno od kandidatur) in si od lokalne skupnosti, učiteljskega zbora, dijaške skupnosti in sveta staršev pridobi mnenje o kandidatu-ih) Kaj če ga ne dobi oz. je negativno, ali lahko izbira teče dalje? (Da, ampak je dobro da ga ima-ima težo) Dalje? (Svet šole izbere ustreznega kandidata z glasovanjem učiteljskega zbora, potem svet šole izda sklep o izbiri, z skelpom o izbiri lahko zaprosi za mnenje Ministra, ko ga dobi (lahko je pozitivno ali negativno) imenuje ravnatelja s sklepom o imenovanju.) Kaj če je mnenje negativno, ali svet šole lahko imenuje ravnatelja? (Da)
 
Pozdravljeni,

uspešno sem opravila strokovni izpit :), in sicer za vzgojiteljico v dijaškem domu. Na področju zakonodaje sem dobila eno splošno vprašanje, dve pa sta bili povezani z delom v dijaškem domu. Ker rubrike dijaški domovi ni, sem se odločila, da izberem srednje šole. Na izpitu morajo tisti, ki se pripravljajo za vzgojitelje v DD, poznati tudi to področje (pa še gimnazije, splošna, poklicna matura ... vse kar se tiče srednješolskega izobraževanja).

No, vprašanja pa so tukaj:
1)Imenovanje ravnatelja (postopek od razpisa dalje - do pogodbe o zaposlitvi).
2) Kako se v dijaškem domu oblikuje vzgojne skupine (normativi in standardi (število dijakov : 28, pa tudi druga merila, npr. če so na isti šoli, če imajo skupne interese, itd.)
3) Pedagoške dejavnosti v dijaškem domu (naštej).
3.1) Katera socializacija se odvija v dijaškem domu? (sekundarna)
3.2) Pojasni sekundarno socializacijo.

Vsem, ki vas to še čaka, želim veliko sreče in mirnih živcev! ;)
 
1. Postopek imenovanja ravnatelja.
2. Izpiti.
3. Učna in delovna obveza.
 
Kot pišejo že drugi, g. Rozman daje vtis rahlo "vrtajočega" in "picajzlastega" izpraševalca, vendar je gospod izredno duhovit in v končni fazi prijazen :)
Vprašanja:
- Strokovni aktivi v šoli,
- podrobneje opišite PUZ (programski učiteljski zbor); kdo odloča o merilih za ocenjevanje? (strokovni aktivi dajo samo predlog za merila, potrdi jih PUZ),
- imenovanje ravnatelja, natančno po korakih (vse od tega, da svet šole ugotovi, da je ravnatelju potekel mandat - javni razpis za mesto - prijave kandidatov - mnenja učiteljskega zbora, sveta staršev - mnenje ministra! - imenovanje novega ravnatelja),
- vzgojni ukrepi v šoli. Naštejte. Kaj vi mislite o alternativnih ukrepih? :)

Srečno vsem!
 
1. Pravilnik o ocenjevanju znanja (kaj piše notri), kaj piše v šolskem redu o ocenjevanju znanja (odg. šola določi v njem pravila kdaj se testi ponavljajo ...).
2. Matura (opišeš)? Kdo na državnem nivoju vodi maturo? Kdo je predsednik šolske maturitetne komisije? Kdo je na šoli odgovoren za izvajanje in usklajevanje mature?
3. Šolski svet (sestava, njegove naloge)? Kdo je izdal akt o ustanovitvi za tvojo šolo?
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Pozdravljeni, ali ima mogoče kdo aktualno (2024) zakonodajo za OŠ (po katalogu znanj za...
Odgovori
0
Ogledi
374
  • Članek
Izobraževanje in ne navsezadnje tudi vzgoja sta vseživljenjska procesa. Nadaljuj z branjem... -...
Odgovori
0
Ogledi
292
  • Vprašanje
Dober vecer,ima kdo izpiske iz zakonodaje za vrtec in je pripravljen deliti ? Lep pozdrav
Odgovori
0
Ogledi
478
  • Članek
Prihodnje šolsko leto bo srednje šole obiskovalo 22. 971 kandidatov, največ, 42,7 odstotka, se...
Odgovori
0
Ogledi
120
  • Članek
Star pregovor pravi: »Mladost je norost, čez vodo skače, kjer je most«. Vsaka naslednja...
Odgovori
0
Ogledi
191
  • Članek
Do roka za prijavo za vpis novincev v srednje šole za prihodnje šolsko leto, 2. aprila 2024, se...
Odgovori
0
Ogledi
110
  • Članek
Na srednjih in višjih šolah ter fakultatah lahko v naslednjih dveh dneh bodoči dijaki in...
Odgovori
0
Ogledi
204

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu