ZAKONODAJA - GIMNAZIJA - skupna vprašanja

Trenutno berete:
ZAKONODAJA - GIMNAZIJA - skupna vprašanja

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.641
1. Kateri zakoni in pravilniki obravnavajo šolstvo (na mojem področju - to je gimnazija)?
2. Pravilnik o prilagoditvi šolskih obveznosti dijaku v srednji šoli (se nanaša na mojo stroko - športni pedagog).
3. Kam se dijak lahko pritoži in glede česa? (ravnatelj, šolski svet, pritožbena komisija)
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.641
– avtonomija šolskega prostora (kdo sme dati dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki niso povezane z V in I; kateri dve dejavnosti sta prepovedani)
– ustanovitelj (samo za predšolsko vzgojo /lokalna skupnost/ in srednjo šolo /država/)
– poslovodni organ
– javne listine (našteti); navesti osebe, ki se podpišejo na spričevalo; kako se imenuje listina, ki jo dijak dobi v primeru izgube spričevala (izpis iz evidence)
 
Prispevki
3
1. Šolska inšpekcija (povedala, da je Rozman glavni inšpektor, da imamo inšpektorje in izvedence, podvprašanja: vrste nadzorov (redni, izredni, ponovni), kje zapisano: Zakon o šolski inšpekciji).
2. Strokovni organi v šoli: Svet zavoda, svet staršev, ravnatelj
3. Vzgojni ukrepi (našteti + alternativni ukrepi)
 
Prispevki
6
kako se financirajo šole, kdo nadzoruje poslovanje
naloge razrednika
priprava učnih ur glede na oddelke (naravoslovci, športni oddelek, program kuhar), bi bile enake, kako to uskladimo z učnim načrtom
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.641
1. socialni partnerji, učna pogodba (kako ve delodajalec kateri so cilji - sem rekla učni načrt, ampak je pravilno katalog znanja, ker učni načrt je v gimnazijah)
2. pedagoška pogodba (ali se sklene tudi z dijaki s PP - ne, kaj se sklene z njimi - odločba o usmeritvi, nek program)
3. koledar (vrste, kdo ga sprejme)
 
Prispevki
11
ZAKONODAJA
(meni najljubša, ker sem najbolj znala in mi je vrnilo samozavest :))
1. Šolski koledar - vse, kar veš. Vprašala je še, koliko tednov pouka ima šolsko leto.
2. Kakšne zaključne izpite poznaš (matura, zaključni izpit...kje kateri?)
3. Šolski učbeniki - kdo jih odobri, kako se določi, kateri učbenik je dovoljen za uporabo v programih javnega izobraževanja, kaj pa zasebne šole - ali morajo uporabljati iste učbenike ali lahko svoje? Zakaj? (Da, morajo uporabljati javno veljavne učbenike, ker izvajajo javno veljavne programe vii; razen kdaj? če učbenika za določeno področje ni!)
4. Šola kot organizacijska enota - kako je organizirana vaša šola (sem iz Šolskega centra), kakšne so vloge direktorja, ravnatelja, kakšna je razlika med njima?
tu je bilo še nekaj kratkih vprašanj, ki so mi že ušla...
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.641
1. Javno veljavni programi. Tukaj sem najprej rekla, da jih določa strokovni svet, a jih ne! Samo predlaga jih, določa pa jih minister. Potem pa sem sama nadaljevala s tem, kako so setavljeni, malo povedala, kaj je v splošnem in kaj v posebnem delu in je bilo v redu. Pa sama je še dodala, da morajo biti sprejeti 6 mesecev pred začetkom, drugače so težave. na to se nisem sama spomnila.

2. Ocenjevanje, kako ocenjujemo. Povedala sem, da imamo pisno in ustno preverjanje znanje. Poleg tega pa še seminarske naloge, raziskovalne naloge, v srednjih strokovnih šolah tudi praktični del, kjer učenci izdelajo določene izdelke pod vodstvom mentorja ... Vprašala me je naprej, če so ustni deli tudi obvezni, če je to kakšno pravili in sem rekla, da je obvezna vsaj ena ustna ocena na leto. Potem jo je zanimalo, zakaj so ustni izpiti sploh potrebni. Malo sem napletala po svoje, ona pa je želela slišati predvsem to, da so eni učenci boljši pri govornem izražanju, pišejo pa slabše ...

3. Šolski koledar. Povedala sem, da obstaja pravilnik o šolskem koledarju, da ga določi minister ter da določa trajanje pouka, počitnice, ocenjevalna obdobja, itd. Vprašala me je, katera sprememba tega pravilnika je lani tako razburkala javnost pa sem pozabila, da so bile to zimske počitnice za vse regije v istem tednu. nato me je vprašala še, koliko izpitnih obdobij je, in sem rekla, da 2. Da pa jih je lahko tudi več, če se tako odloči učiteljski zbor.
 
Prispevki
12
1. Učiteljski zbor - kdo ga sestavlja, katere naloge opravlja
2. Svet šole (sestava, naloge)
3. Predpisi, ki urejajo delovna razmerja
 
Prispevki
11
Odg: ZAKONODAJA - GIMNAZIJA - najnovejša vprašanja

Vprašanja (gimnazija):
1. Učbeniki (kdo jih potrjuje, navezava na javno veljavnost, po kolikšnem času se lahko menja učbenik-5 let, kako veš, da je učbenik potrjen).
Nisem vedela za 5 let in kako veš, da je učbenik potrjen, pa mi je povedala.
2. Svet šole (sestava, pristojnosti).
3. Status dijaka (kdaj mu preneha), pogojno napredovanje, ponavljanje letnika (kolikokrat se lahko ponavlja+ izjeme).
 
Prispevki
6
Odg: ZAKONODAJA - GIMNAZIJA - najnovejša vprašanja

1. Strokovni organi v šoli, podrobneje strokovni aktiv šole
2. Letni delovni načrt
3. Delovna obveznost učitelja

Srečno!
 
Prispevki
8
Odg: ZAKONODAJA - GIMNAZIJA - najnovejša vprašanja

1. Šolska pravila ocenjevanja
2. Strokovni organi šole (ravnatelj, učiteljski zbor ...)
3. Evidence, ki jih vodi šola: nekaj jih je bilo treba našteti ter povedati posebnosti v zvezi z njimi
 
Prispevki
14
Odg: ZAKONODAJA - GIMNAZIJA - najnovejša vprašanja

1. Kdo lahko ponavlja letnik?
2. Naloge ravnatelja. Na kakšen način ravnatelj zaposli delavca?
3. Ali se pri pouku lahko uporablja tuji jezik?
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
93
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
1
Ogledi
165
Vprašanja za učiteljico zgodovine, geografije (OŠ) Ustava: zakonodajni postopek Iz konvencije...
Odgovori
0
Ogledi
221
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
428
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
352
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
1
Ogledi
773
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
5
Ogledi
779

Zadnji prispevki

Na vrhu