ZAKONODAJA - SREDNJE, POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - skupna vprašanja

Trenutno berete:
ZAKONODAJA - SREDNJE, POKLICNE IN STROKOVNE ŠOLE - skupna vprašanja

Prispevki
6
Vzgojitelj v DD
1. Cilji vzgoje in izobraževanja v DD
2. Pravila DD, kje so zpisana?
3. Kdo lahko biva v DD in ali je cena za vse dijake enaka?
4. Po katerem pravilniku deluje DD?
 
Prispevki
3
1. Javno ocenjevanje pri šolanju na daljavo?
2- Šolski strokovni organi? Kdo o čem odloča?
3. Delovna in učna obveznost?
 
Prispevki
3
Frančiška AL-MANSOUR (krasna gospa)
1. Ocenjevanje v srednji šoli (Pravilnik o ocenjevanju ...)
2. Kje dijaki/starši dobijo informacjie o šolskem redu?
3. Šolska inšpekcija - izvedenci: kdaj se pokličejo, kje je seznam, kdo so?
 

Jesse James

Donator
Prispevki
6
  • Svet zavoda
  • Organi šole - v čem, kdaj in zakaj se razlikujejo
  • Programski učiteljski zbor
  • Izpiti
p.s. izpit sem opravljala za predavateljico višje strokovne šole
 
Prispevki
6
Odgovarjala sem za področje vzgojiteljice v dijaškem domu.
  1. kdo lahko biva v dijaškem domu
  2. naloge dijaškega doma
  3. vzgojno ukrepanje v dijaškem domu
  4. napredovanje v nazive
 
Prispevki
9
Izpit sem opravljala za vzgojiteljico v dijaškem domu.

Izpraševalka je bila ANA ŠTERBENC:
Letni dopust
Strokovni delavci v dijaškem domu, kakšne pogoje morajo izpolnjevati, kdo je še zaposlen v dijaškem domu poleg strokovnih delavcev (čistilke, kuharji)
LDN dijaškega doma, kaj vsebuje, kdo ga sprejme, potrdi itd.

Prijazna spraševalka, pomaga. :)
 
Prispevki
6
Izpraševalec za predpise: Alojz Pluško

1. Katere zakone poznamo v SŠ?
2. Kateri je krovni zakon VIZ v Sloveniji?
3. Kdo sprejme učni načrt v Sloveniji? Strokovni svet.
4. Katere strokovne svete poznamo?
5. Čemu je namenjeno splošno izobraževanje (naštej cilje splošnega izobraževanja)? ZOFVI – 2. člen (cilji vzgoje in izobraževanja) s kupom alinej.

Izpit sem opravljala 27. 1. 2021 za učiteljico v SŠ.
 
Prispevki
1
Izpraševalka Frančiška Al - Mansour

1. Napredovanje po nazivih in po plačilnih razredih.
2. strokovni delavci v šoli. Ali je ravnatelj strokovni delavec in zakaj?
3. varnost dijakov in varstvo pri delu.
 
Prispevki
6
Področje
  1. Poklicne in strokovne šole
1614276369597.png
 
Prispevki
3
Karba, 3. 3. 2021

1. Avtonomija šolskega prostora (Kaj se izvaja z dovoljenjem ministra in kaj z dovoljenjem ravnatelja? Česa se nikoli ne sme izvajati?)
2. Šolski koledar, kaj vse vključuje?
3. Javnost ocenjevanja znanja.

Prijazna gospa, dopolnila odgovore, kjer potrebno.
 
Prispevki
6
Nazadnje urejeno:
Izpraševalec za predpise: Alojz Pluško

1. Katere zakone poznamo v SŠ?
2. Kateri je krovni zakon VIZ v Sloveniji?
3. Kdo sprejme učni načrt v Sloveniji? Strokovni svet.
4. Katere strokovne svete poznamo?
5. Čemu je namenjeno splošno izobraževanje (naštej cilje splošnega izobraževanja)? ZOFVI – 2. člen (cilji vzgoje in izobraževanja) s kupom alinej.

Izpit sem opravljala 27. 1. 2021 za učiteljico v SŠ.
Gospod Pluško ne sme videti zapiskov s foruma, saj se je kar razjezil, ker so moji gledali iz torbe, jaz pa nisem veliko znala. Po njegovem je treba brati zakone. Sam je imel pred sabo prižgano tablico z ZOFVI in tako postavljal vprašanja ter preverjal odgovore. Vem, ker mi je pokazal zaslon, da bi videla, česa vsega nisem povedala. Seveda izpita iz zakonodaje nisem opravila.
 
Prispevki
4
1. Pravica do izobraževanja po KOP (povzetek celotnega člena).
2. Kje so zapisane pravice Romov? V ustavi piše, da Romi niso avtohtona skupnost in njihove pravice ureja zakon.
3. Jezik na narodnostno mešanih območjih ter naštej občine. Kje vse se kaže, da narodnostna manjšina uveljavi svoj jezik? Dvojezične table, komunikacija v upravni enoti...
4. Naštej pravice, ki smo jih pridobili kot državljani EU.
 
Prispevki
9
Izpit sem opravljala za učiteljico slovenščine v srednji šoli. Izpraševalec za zakonodajo je bil Alojz Pluško.

1. V čem se razlikujejo cilji gimnazijskega in srednjega poklicnega ter strokovnega izobraževanja? Kje so ti cilji zapisani?
2. Katere pravilnike sem uporabljala pri svojem delu? Ko sem omenila Pravilnik o dokumentaciji v srednješolskem izobraževanju, ga je zanimalo, katere dokumente, ki se nanašajo na delo šole, šola hrani trajno.
3. Svet šole
 
Prispevki
3
izpraševalec za predpise: Alojz Pluško:

- ustanovitelj javne srednje šole in osnovne šole,
- financiranje javne srednje šole in osnovne šole,
- finančni in poslovni načrt srednje in osnovne šole,
- strokovni sveti (katere poznamo, najpomembnejši za srednje šole),
- LDN.
 
Prispevki
8
Izpraševalka: Ana Šterbenc
Strokovni delavci v šoli (ne pozabiti na knjižničarje)
Prepovedi in kršitve v šoli
Svet staršev.
Ali svet staršev daje mnenje o LDN? (Ne)
 
Prispevki
7
Izpit sem opravljala za učiteljico glasbe v poklicnih in strokovnih programih ter gimnaziji.
Izpraševalec: Pluško

1. Kakšne so razlike med cilji v gimnazijskih programih in strovno-poklicnih? Kje je to napisano? (Gim-širša izobrazba usmerjena v nadaljevanje izobraževanja, strok.-poklicne šole - pridobitev poklica in nadaljnje izobraževanje ter vključitev v evropski trg dela ...).
2. Katere pravilnike dnevno uporabljam pri svojem delu? (Pravilnih o ocenjevanju, Pravilnik o šolskem redu in Pravilnik o dokumentaciji).
3. Svet staršev.

G. Pluško je bil prijazen, hitro zadovoljen z odgovori, ni vrtal.
Vso srečo!
 
Prispevki
3
Izprasevalec Alojz Plusko
Naštej 3 glavne pravilnike za srednjo šolo!
Pravilnik o dokumentaciji, natancno. Katere dokumente hrani sola trajno?
Pa se nekaj okrog LDN.
 
Prispevki
6
Naštej strokovne organe na srednji šoli (Svet šole, učiteljski zbor, razredni učiteljski zbor, oddelčni učiteljski zbor, strokovni aktivi itd. ). Svet staršev naj nebi spadal pod strokovni organ, je pa obvezen na šoli.

Preverjanje in ocenjevanje znanja (predlagam vam, da podrobno pregledate vseh 33 členov Pravilnika o ocenjevanju znanja v srednjih šolah).

Naloge razrednika.

Pri zakonodaji obstaja verjetnost, da vam podajo eno izmed vprašanj iz področja na katerem delujete.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu