ZAKONODAJA - OSNOVNA ŠOLA - skupna vprašanja

Prispevki
4
1. Katera vsa področja obsega ZOFVI?
2. DSP - kaj to je, katere oblike poznamo, kako ga jaz izvajam.
3. Brezplačni prevoz - komu vse pripada. (Kot izjeme je želela da povem, da otroci s posebnimi potrebami, ki so stari več kot 18 let in dobivajo finančno nadomestilo, niso deležni brezplačnega prevoza.
 
Prispevki
3
Izpraševalec: Štefan Žun
1. Šola v naravi (vse kaj veš, obvezen in prostovoljen program ... )
2. Svet šole (sestava)
3. Prepoved sklepanja delovnega razmerja
 
Prispevki
6
1. Kdo so otroci s posebnimi potrebami in v katerem aktu to piše?
2. Postopek do izdaje odločbe in kaj se zgodi če starši ne želijo oddati vloge? Kdo izda odločbo?
3. Kdo so strokovni delavci v šolski svetovalni službi in kakšne so njihove naloge?
4. Kdo ustanavlja osnovne šole? Kje je to določeno?
 
Prispevki
6
Mag. Marina Kmet - izpraševalka
Področje: šport

1. Opisati SVET ŠOLE (sestava, pristojnosti). Navezava na LDN.
2. Akt o ustanovitvi + povezava na šolski okoliš.
3. Pravilnik o standardih in normativih, podrobneje za šport.

Zelo prijazna; pomaga in usmerja.
 
Prispevki
5
Izpraševalka: mag. Marina Kmet

1. Svet staršev.
2. Pisno ocenjevanje (kolikokrat na teden/dan, popravljanje, kdaj se ocena vpiše v redovalnico...)
3. Program osnovnošolskega izobraževanja (obvezni in razširjeni - podrobno).

Prijazna, pomaga...
 
Prispevki
6
27. 6. 2019, izpit sem opravljala kot učiteljica DSP (izpraševalka Bonelli)

1. Kako poteka vpis otrok v šolo? (kdaj se jih vpisuje, kje, kako poteka odlog šolanja, kdo odloči... na kratko)
2. Iz katerih virov se financirajo šole? (Kaj se financira iz državnega proračuna in kaj iz lokalnega... res na splošno)
3. Kako poteka proces usmerjanja OPP (kdo sproži postopek, kaj potem, strokovno mnenje (komisija 1. stopnje), odločba (zavod RS za šolstvo), kdo izda katero stvar in kam se lahko starši pritožijo in kdo potem odloča (komisija 2. stopnje da mnenje in odloča ministrstvo))
 
Prispevki
7
Naziv
diplomiran profesor športne vzgoje
Področje
Osnovna šola
Cilji Viz
Javnost ocenjevanja
Strokovni organi (enega opisi)
 
Prispevki
7
Uciteljica RP
Izprasevalka Bonelli (prijetna, prijazna; ne vrta, ko vidi, da si se ucil; pomaga pri odgovorih in jenz njimibtudi hitro zadovoljna)

1. Ugovor na oceno. Kdo vlozi? Kdaj? Komu? Kaj naredi komisija?
2. Solski koledar (samo nasteti, kj vsebuje). Kdo ga sprejema?
3. Razlika med predmetnim in popravnim izpitom.
 
Prispevki
9
Naziv
Profesor razrednega pouka
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
Katere zakone sem prestudirala, kaj piše v pravilniku o šolski dokumentaciji in katero dokumentacijo uporablja učitelj RP, avtonomija šolskega prostora.
 
Prispevki
7
Izpraševalka Nuška Pohlin Schwarzbartl

1. Svet staršev
2. Pravila šolskega reda
3. Pritožbena komisija
 
Prispevki
3
Izpraševalka Nuška Pohlin Schwarzbartl , 3. 7. 2019

1. Učiteljski zbor
2. Pritožbena komisija
3. Ugovor na oceno
4. Sestavine IP, strokovna skupina
 
Prispevki
11
1. Vpis v 1. razred
2. Napredovanje od 1. do 9. razreda
3. Svet šole (sestava, pristojnosti, ali je svet šole strokovni organ)
 
Prispevki
3
Marjetka Loborec Škerl je zelooooo prijazna, topla gospa. Tudi če te je strah te pomiri in stvari stečejo. Res ima čut za sočloveka.

Jaz sem bila 8.7.2019 kot svetovalna delavka vprašana:
1. Kje lahko starši izobražujejo otroke? (javne, zasebne šole in na domu)
2. Vpis v šolo (kdaj, starost otrok, navezava na šolski okoliš in prepis, kdaj ni možen prepis-->vpliva na število oddelkov, itd.)
3. Otroci s PP, definicija kdo so (ne skupine).
4. Sodelovanje s starsi (oblike, zakaj je sodelovanje pomembno)?
5. Pomoč razredniku, ki v razredu opaža težave, kaj bi lahko ponudila (opišem 5 st. projekt pomoči). Bila zadovoljna:)

Srečno, mate to! 😀
 
Prispevki
6
Izpraševalka: Marjetka Loborec Škerl (8. 7. 2019)
  • Cilji OŠ izobraževanja
  • Kdo je ravnatelj, pristojnosti in s kom sodeluje (hotela je slišati, da tudi z lokalno skupnostjo)
  • Učni jezik v slovenskih šolah (prav specifično, da je na narodno mešanih območjih z ita skupnostjo slovenske šole z italijanščino in obratno, na »madžarskih« narodno mešanih območjih pa dvojezične šole)
 
Prispevki
7
Učitelj športa, izpit 10.7.2019 - ŠOLN VRBINC
1. Svet šole - sestava, pristojnosti
2. Šolski koledar - kdo ga potrdi, kdaj je izdan; podvprašanje: Ali lahko šola v šoli v naravi izvaja dopoldne tehniški dan in popoldne naravoslovni dan - odgovor NE!
3. Status športnika - vse

- Prijazna gospa, predsednica komisije.
 
Prispevki
123
Področje
Osnovna šola, Poklicne in strokovne šole, Gimnazija
Zakonodaja (izpraševalka: Šoln Vrbinc)
- Svet staršev
- Postopek usmerjanja učencev s pos. potrebami
- Kontinuum pomoči
- Šolski koledar
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu