ZAKONODAJA - OSNOVNA ŠOLA - skupna vprašanja

Prispevki
5
Šoln Vrbinc

1. Pravica do brezplačnega prevoza
2. Ponavljanje pisnega ocenjevanja (katera ocena se vpiše učencu, ki je ob ponovnem testu pisal negativno)
 
Prispevki
4
Žun
1. Pogoji za ravnatelja
2. Sistematizacija (akt, ravnatelj jo uskladi skupaj s šolsko upravo, soglasje da minister)
3. Učne skupine
 
Prispevki
3
Kresal Strniša:
Neobvezni izbirni predmeti
Obvezni in razširjeni program
Vpis v 1. razred
Pravilnik o izobrazbi strokovnih delavcev v OŠ
 
Prispevki
6
Prijava kot svetovalna delavka

1. Vpis v OŠ.
2. Šolski okoliš. Pojasni, kaj pomeni. Kdaj lahko starši vpišejo otroka v šolo, izven pripadajočega šolskega okoliša in kdaj ne?
3. Svet šole. Kakšna je sestava in kakšne so naloge sveta šole? V kakšnem razmerju je z ravnateljem? Ali je ravnatelju posvetovalni ali nadzorni organ?
 
Prispevki
8
Področje
Osnovna šola, Gimnazija, Višja strokovna šola, Visoka šola
Ne vem imena izpraševalke, ker sem imela menjavo komisije.

Kaj ureja ZOVFI
Možnosti OŠ šolanja - javna šola, zasebna šola, na domu
Delovna obveza učitelja
Učna obveza mene kot učitelja angleščine
 
Prispevki
3
Strokovni organi v osnovni šoli (podrobneje oddelčni uč. zbor + kdo ga vodi?)
Pravice in dolžnosti učencev v OŠ
Javnost ocenjevanja
 
Prispevki
6
Financiranje OŠ, subvencije
Izrek vzgojnega opomina
Načela in cilji dela z učenci s posebnimi potrebami
 
Prispevki
6
Izpraševalka Remšak:

1. Vpis v šolo.
Ali lahko sredi 1. razreda damo otroka nazaj v vrtec? > Da.
Ali lahko sredi 3. razreda damo otroka nazaj v 2. razred? > Ne, ker je 2. razred že uspešno zaključil.

Po tem vprašanju se je navezala na vrste pomoči, ki jih nudimo učencem:
2. Razlike med dodatno strokovno pomočjo, individualno in skupinsko pomočjo.

3. Ugovor na oceno.
Ali ste vi že imeli mogoče tak primer?
 
Prispevki
3
Janja Remšak
1. LDN
2. Izobraževanje na domu
3. Pogoji za ustanovitev OŠ.
Zelo prijazna in topla oseba. Išče znanje. Srečno. :)
 
Prispevki
7
Barbka Kresal Sterniša:
Naštejte organe OŠ; podrobneje svet šole
Učni jezik v OŠ + kako je pri narodnih manjšinah
Knjižnica OŠ (ker sem šolska knjižnica)

Zelo prijazna izpraševalka. Če vidi, da znaš, sploh ne vrta v kakšne podrobnosti. Išče znanje!
 
Prispevki
7
Zupančič:
1.Naloge in pristojnosti ravnatelja (+katere naloge v odnosu do ucenca-odloča o odložitvi šolanja, dodelitvi in odvzemu statusa športnika... In o tem, če lahko gre za 3tedne na družinsko potovanje)
2. Kdo vse sodeluje pri pripravi LDN
3. Razlika med razredom, oddelkom in učno skupino (kdaj ima šola samo učne skupine-ko je premalo ucencev za razred ali kombinirane razrede)
4. Naloge, bistvo šolske svetovalne službe (vpis, svetovanje, dsp, preventivne dejavnosti in zastopanje učenčevih interesov-na sodišču itd)
 
Prispevki
11
Datum: 18. 11. 2019

Izpraševalec: Zupančič

Zakonodaja
1. Šolski okoliš, ali lahko prepišejo otroka na drugo šolo tudi med šolskim letom, kako?
2. Razširjeni program in enega opiši.
3. Kako starši sodelujejo pri nadstandardnih programih?
 
Prispevki
3
Lamut
1. Ugovor na oceno.
2. Ocenjevanje, koliko ocen, ponavljanje testov ( če je 1/3 ocenjena negativno), vpis ocene v redovalnico,...
3. Obvezni izbirni predmeti.
Zelo prijazna gospa, išče znanje.
Srečno😃
 
Prispevki
4
1. Obvezni in razširjeni program, podvprašanje kam bi uvrstili kolesarski izpit. Pri obveznem programu ne pozabite na šolo v naravi in dneve dejavnosti.
2. Pisno ocenjevanje.
3. Strokovni organi šole.

Srečno!
 
Prispevki
7
Ga. Milena Bonelli:
1. Svet staršev- sestava in funkcija
2. Koliko let traja šolanje, kdaj izpolnimo osnovnošolsko obveznost, ter kdaj se lahko status učenca podaljša
3. Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja- katere pravice učencev moramo upoštevati, s čim morajo biti seznanjeni, koliko testov lahko pišejo na teden, koliko časa ima učitelj, da oceno vpiše v redovalnico
 
Prispevki
3
1. Svet staršev.
2. Izostanki v OŠ.
3. Ponavljanje pisnega ocenjevanja znanja.

Izpraševalka: Šoln Vrbinc (zelo vredu gospa, nasmejana).
 
Prispevki
9
Področje
Osnovna šola
smer: razredni pouk
1. Postopek za izrek vzgojnega opomina.
2. Pisanje testov (koliko na teden).
3. Kaj je potrebno pred začetkom delovanja javne osnovne šole? (Vpis v razvid. To pomeni: izvajanje veljavnega javnega programa, oprema in prostor, strokovni delavci). Kdo vodi? (Ministrstvo).
 
Prispevki
15
1. NPZ (kdaj opravljano, kako so izrazeni rezultati, kdo ...).
2. Napredovanje učencev.
3. Nastej organe sole, tudi strokovne, nato pa opisi svet starsev.
 
Prispevki
10
Področje
Osnovna šola
ga. Cek

1. Avtonomija šole. Podrobno.
2. Naštej nekaj pravic in dolžnosti učencev.
3. Šolska inšpekcija.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu