KLEMENČIČ GLAVICA - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
KLEMENČIČ GLAVICA - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
3
- napake iz priprav (kje pišemo vejico in kje ne... :) )
- socialne zvrsti jezika (bolj podrono knjižni jezik...)
 
Prispevki
3
1. končna in nekončna ločila, kaj z njimi zaznamujemo in navezava na intonacijo- samo katere vrste intonacije poznamo. Kaj je stičnost ličil, katera so levo stična, desno stična.
2. stvarna lastna imena- kako jih pišemo, primeri, ali so prazniki stvarna imena, katere praznike pišemo z veliko
3. funkcijske zvrsti jezika, podrobno strokovna
 
Prispevki
2
1. Na kakšne načine pregibamo besedne vrste, katere in kako + primeri.
2. Zemljepisna lastna imena.
3. Vidne in slušne prvine govora.
 
Prispevki
5
Naziv
dipl. geo. in slov. (UN)
Področje
  1. Gimnazija
1. Polglasnik
2. Funkcijske zvrsti slovenskega jezika
3. Domače in prevzete besede
 
Prispevki
4
1. Domače in prevzete besede (kako jih ločimo; kaj so začilnosti – zapis, izgovor, slovnične lastnosti; v katerem slovarju najdemo razlago izvora besed – kako vemo, da gre za domačo ali prevzeto besedo)
2. Zvočne prvine govora
3. Števila v slovenščini (kaj je posebnost slovenščine – dvojina, kateri jezik še ima dvojino – lužiška srbščina)

Prijazna izpraševalka, tudi stroga, išče znanje. Srečno :)
 
Prispevki
6
Načela dvosmernega govora. Razlika med spoznavnim in odnosnim govorom. Katerega bi moral učitelj bolj spodbujati pri pouku?
Katere besedne vrste lahko pregibamo? Kaj je sploh pregibanje?
 
Prispevki
3
1. Slovenščina: državni in uradni jezik
2. Vabilo - kaj mora vsebovati
3. Razmerja med besedami: enopomenka, sopomenka ...
 
Prispevki
5
1. Napake iz poprav
2. Zvočne prvine. Opiši 3.
3. Socialne zvrsti jezika glede na pokrajino.
4. Stvarna lastna imena.
 
Prispevki
3
1. Napake iz priprav
2. Ločila: stična - nestična, končna - nekončna
3. Socialne zvrsti jezika (primerjava med pokrajinskim pogovornim in narečjem)
4. Pregibanje besed (poimenovati: sklanjanje (kategorije), spreganje (kategorije) in stopnjevanje)

Srečno! :)
 
Prispevki
4
1. Končna in nekončna ločila (oboje razloži, katera so dvodelna, katera so stična, skladenjska in neskladenjska raba pike)
2. Sklanjanje ženskih in moških priimkov (po kateri sklanjatvi jih sklanjamo)
3. Funkcijske zvrsti (natančneje strokovna zvrst, katera podvrsta strokovnega jezika se največkrat uporablja v vsakdanjem življenju, kakšne so razlike)
 
Prispevki
3
Izpit opravljala 7.1.2020 za področje DSP

1. Lastna stvarna imena (naštej in poudarek na umetniških delih)
2. Državni in uradni jezik
3. Neverbalna komunikacija
4. Ali praznike pišemo z veliko začetnico (ne, le Prešernov dan in Marijino vnebovzetje sta izjemi)
 
Prispevki
3
1. Napake iz priprav. Prilastkov odvisnik in vejica.
2. Stopnjevanje pridevnikov (kdaj kateri tip, primeri).
3. Domače in prevzete besede (naštet vse in primeri. Vpraša tudi, iz katerega jezika smo prevzeli največ besed - iz nemščine. Kateri jezik pa je vplival na nas, ampak nismo prevzemali besed? Italijanščina z glasbenimi izrazi).

Zgleda stroga, ampak je fajn, ker imaš z njo bolj pogovor, kot pa da bi te nekaj vprašala in čakala na odgovor.
 
Prispevki
102
- pedagoški govor
- pisanje skupaj in narazen, primeri, teoretska razlaga
- nekaj z števniki, tu se nisva razumeli.. potem je še vprašala kako zapišemo katero število

Veliko da na razlago - zakaj je to tako in tako..
 
Prispevki
8
1. Polnopomenske in nepolnopomenske besedne vrste. Kaj lahko počnemo s polnopomenskimi. (Pregibamo) Zakaj so mnenja deljena o uvrščanju prislova med polnopomenske (ker se stopnjuje samo načinovni).
2. Katera priredja poznamo. Kako pretvarjamo iz priredij v podredja oziroma, katero priredje lahko pretvorimo v podredje.
3. Kaj je stavek in kaj poved. Katere vrste stavkov poznamo (pristavek, polstavek, pastavek ...)
 
Prispevki
8
1. Lastna imena (delitev).
2. Velika/mala začetnica.
3. Zapisovanje praznikov (katera dva praznika pišemo z veliko? - Marijino vnebovzetje, Prešernov dan).
4. Socialne zvrsti (delitev).
5. Razlika med narečjem in pokrajinskim pogovornim jezikom.
 
Prispevki
12
Naziv
prof. kemije in biologije
Področje
  1. Poklicne in strokovne šole
Srednja poklicna in strokovna šola
1. funkcijske zvrsti jezika, kako delimo strokovni jezik
2. število (hotela je ednina, množina...), kako pišemo Beneški Slovenci in kako koroški Slovenci
3. predlog s/z

Je kar vrtala in hotela slišat točno določene odgovore, ampak na koncu se je zadovoljila tudi z delnimi odgovori :)
 
Prispevki
6
Klemenčič Glavica

- lastna imena (našteti kako jih delimo in našteti primere kaj spada pod osebna, zemljepisna, stvarna lastna imena)

- slovarji: katere vse poznamo - katerega izmed njih ni na spletu? (slovar slovnice), zakaj? (zaradi avtorskih pravic). Kateri pa je zadnji uradni slovar slovnice? (Toporišič).

- zvočne prvine govora: našteti. Na katero zvočno prvino ne moremo vplivati? (nehotena barva glasu, register)
 
Prispevki
6
Vprašanja pri ga. Klemenčič Glavica:
  • uradni jezik v Sloveniji,
  • učni jezik,
  • stičnost ločil ("Katero ločilo je levostično? Oklepaj, narekovaj").
 
Prispevki
7
Izgleda zelo strogo, ampak ni :)

1. socialne jezikovne zvrsti , kaj je sleng
2. pedagoški jezik, katerega bi naj bilo več (odnosnega)
3. Ločila, končna ločila, nekončna ločila, vejica (kdaj je skladenjska in kdaj ne), tripičje (kdaj je končno in kdaj ne)
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu