PLANINC - izpraševalec (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
PLANINC - izpraševalec (slovenščina, izpitna vprašanja)

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Pridružen
21. nov 2010
Prispevki
5.868
Nazadnje urejeno:
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj

Novejša vprašanja oz. prispevki se dodajajo na koncu teme.

Vprašanja so posredovana samo s strani uporabnikov.
- - -​

Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov:

1. Jezikovni priročniki
2. Slo. slovnica (prva slovnica...
3. Glasoslovje
4. Velika začetnica pri lastnih imenih

1. Sodobni jezikovni priročniki. Kdaj je izšla prva slovenska slovnica? Kdaj je izšel prvi pravopis?
2. Narečja. Zakaj danes ni več toliko narečij?
3. Lastna stvarna imena. Naštej jih nekaj

1. Priročniki, kateri so (sem jih naštela tri in je bilo dovolj, nisem jih rabila nič opisovati, samo povedat-koliko jezičen je SSKJ - prav je enojezičen) to je bilo vse.
2. Zemljepisna lastna imena (sem povedala naselbinska, nenaselbinska in kaj še drugo pišemo z veliko. Potem sem za naselbinska in nenaselbinska povedala pravila kako jih pišemo. Dal mi je primer: Opatje selo - tako se prav napiše, sem tako tudi povedala. To je selo v avstriji in se piše po naših pravilih. Pa še nekaj primerov, se ne spomnim, samo nič težkega, takšne da veš da se trg, selo, zaselek, vas in naselje piše z malo in predlogi). to je vse.
3. Učni jezik (v slo. šolah, tudi italijanski in dvojezične šole madžarski-slovenski. V italiji pa so vrtci in šole v slo. jeziku)

1. naštet jezikovne priročnike, enga si izbrat ter ga na kratko opisat.
2. socialne zvrsti jezika (sam ta glavne naslove sm povedala, niti ne npr. slen, argo, žargon, al pa da bi kaj opisovala vsako, samo naštela).
Vprašu me je, če so v SSKJ-u vse slo. besede, pa sem rekla da ne, pa je vprašu katere, pa sem rekla de npr. narečne, pol je vprašu če besede izginjajo (da), če vem kako se imenujejo (nisem vedla, je on povedu, sam ne vem več ), pa če tudi nove nastajajo (da), pa tud tem nisem vedela imena, pa je on povedu.
3. stičnost ločil (sem kr mal govorila o piki, vejici, pa da v neskladenjski rabi so večinoma nesatična, pa mal tko, na izi )
Ful dobra vprašanja, nič v podrobnosti, sem naštela res sam osnovo, pa če bi me naprej vprašu ok, nisem pa sama govorila v nedogled, če je pa reku nej sam naštejem

- Katere jezikovne priročnike poznaš?
- Lastna imena (sem povedala samo kako jih delimo in nič več)
- ALi se jezik spreminja, nastajajo nove besede? (ja, ker je živ organizem)
- No, potem me je spraševal še nekatere stvari, ki se navezujejo na angl (sem anglistka), npr. katero angleško knjigo bi lahko primerjali s SSKJ (angl.-angl. slvoar, kaj se v SLO piše drugače kot v ANG-velika začetnica (pri nas se dnevi v tednu in meseci pišejo z malo, v angl. z veliko, I (zaimek), pri nas prazniki z malo (pogosto napaka na karticah), v angl. z veliko in druge osnovne stvari…)

1. Naštej priročnike. Podrobneje slovnica
2. Lastna zemljepisna imena (velika, mala začetnica)
3. Uradni jezik

1. Jez. priročniki (naštej)
2. Slovenski pravopis (kaj in kako; kdaj je izšel prvi)
3. Velika začetnica za naselbinska imena na primeru

1. Jezikovni priročniki - naštej; opiši Slovenski pravopis
2. Nebesedna komunikacija
3. Socialne zvrsti slov.jezika

1) Tako kot vsi doslej - jezikovni priročniki, podrobneje SSKJ, kje najdemo rekla in rečenice
2) Narodne manjšine, Slovenci v zamejstvu (slovenski jezik, dvojezične šole, vrtci, kultura, dvojezične table ...)
3) Zvočne prvine jezika, katere so pomembne pri učiteljih

- jezikovni priročniki (bolj podrobno Slovenski pravopis)
- socialne zvrsti slov. jezika (samo glavno naštet, brez podrobnosti)
- lastna zemljepisna imena

1. Naštej priročnike (sem dodala še enciklopedija, leksikon, slovar tujk, priročniki za učitelje,...)

2. Kdo in kdaj je napisal prvo slovnico?

3. Stičnost, nestičnost ločil.

4. Narek - kdaj ga učenci pišejo, ali ga prilagajo glede na hitrost izgovorjave (tukaj poveš, da učitelj sam vidi, če lahko narekuje hitro ali počasi in koliko krat mora pomovit celotno besedilo nareka.

5. Zvočne prvine jezika - naštet in opisat.

1. Jezikovni priročniki (bolj podrobno Slovenski pravopis)
2. Glasoslovje (koliko imamo črk in koliko fonemov, ter kateri so ti fonemi (polglasnik, ozki o, široki o, ozki e, široki e in dž)
3. Lastna stvarna imena (sem samo naštela par stvari ki spadajo sem, potem me je vprašal kako pišemo Ustava Republike Slovenije in zakaj, ter kako napišemo poimenovanje moje šole)

1. Jezikoslovni priročniki (naštej in opiši)
2. Pisanje naselbinskih in nenaselbinskih imen
3. Uradni jezik

- priročniki slovenskega jezika in podroben opis slovnice
- velika začetnica pri lastnih imenih in primer zapisa naselbinskih imen, primer italjanskega mesta
- socialne zvrsti

- jezikovni priročniki, podrobno opisat SSKJ
- funkcijske zvrsti jezika
- narečja - zakaj izumirajo narečja? Zato, ker časopis pride v vsako vas posledica večja branost knjižnega jezika, tudi TV je že v vsaki hiši.

1. Jezikovni prirocniki
2. Imana bitij - vse; tudi pravila za -ski, ški, -ov, -ev
3. Narečja - malo o tem

1. lastna imena (sem nastevala vse, za bitja, zemljepisna, stvarna, pa je rekel, da le za bitja), katera poznamo, kako se pisejo, ce so kaksne posebnosti, sem omenila na ski/ski, kaj se zgodi - ponavadi se pise z malo, vcasih pa z veliko: Blejski otok, bohinski sir... in na in/ov: Marijin sladoled, toda marijini laski, ali pa Adamovo jabolko (jabolko od osebe Adama), adamovo jabolko (del teles...)
2. jezikovni prirocniki, izberi enega in ga opisi (niti ni zahteval, da povem do konca)

-Naštej jezikovne priročnike.
-Opiši "Pravopis".

-Uradni jezik.
-Kje je slovenščina uradni jezik (SLO, EU)
-Kako se vidi, da je SLO uradni jezik v EU uniji (enakopraven jezik v EU; to lahko vidimo na primer na novem vozniškem dovoljenju, kjer je napisana beseda "VOZNIŠKO DOVOLJENJE" v vseh jezikih EU).

-Velika začetnica pri lastnih stvarnih imenih. (Prva beseda se v večbesednem imenu piše z veliko začetnice, druge besede pa samo takrat, ko gre za lastno ime.)

1. Priročniki; malo bolj pordrobneje še Pravopis
2. Zemljepisna lastna imena - kaki jih pišemo
3. Polglasnik - kaki se ga zapisuje; kako se piše "ministrski", zakaj ni več e-ja

1. Slovenski pravopis
2. Socialne zvrsti
3. Imena bitij

zvočne prvine govora
jezikoslovni priročniki enega opiši
učni jezik

- slovenski jezik-uradni jezik, kaj to pomeni, kako se vidi, da je slo uradni jezik v EU?
- Priročniki, kdaj je bila 1.slovnica, kdaj 1. pravopis
- Stvarna lastna imena
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

1. Jezikovni priročniki - (samo našteti - pravopis, slovnica, slovnica in jez. vadnica, sskj)
2. Kdaj smo dobili prvi pravopis - (1899 Levčev pravopis)
3. Velika začetnica pri lastnih imenih - (naselbinska, nenaselbinska)
4. Narečja, značilnosti, ali se jezik spreminja, katera reka meji narečna območja v slo. (Sava)

Je šlo, čeprav sem se pri lastnih imenih že kar malo zapletala in kar nekaj bluzila (vprašal me je, ali je planet naselbinsko ali nenaselbinsko ime in zakaj. Pa kako je z Rimsko cesto: je to naselbinsko ali nenaselbinsko ime in zakaj je tako :))
Potem mi je povedal eno definicijo, ki mi je bila v tistem trenutku logična, sedaj je pa niti pod točko razno ne znam ponoviti :))))
Samo da je mimo!!!! :)))))))) beach.gif
 
1. Jezikovni priročniki (samo naštet)
2. Koliko črk ima naša abeceda in koliko glasov. Za kateri glas nimamo črke in katere glasove (é in ó pa te zadeve je bilo treba še naštet)
3. nekaj glede polglasnika, kako ga napišemo in kako ga izgovarjamo, pa kdaj izpade.

V glavnem Zelo, zelo fejst gospod. Nič bat.
 
12.05.2011
1. Naštej jezikovne priročnike. Podrobneje opiši SSKJ.
2. Zemljepisna lastna imena (naselbinska in nenaselbinska; on je spraševal kako bi zapisala Sava Dolinjka, ...)
3. Strokovni jezik
 
1. Jezikovni priročniki,

2. Položaj slovenskega jezika v zamejstvu,

3. Lastna zemljepisna imena.
 
Priročniki: naštej, opiši sskj, in potem še nekaj podrobnosti (kvalifikatorji, kdaj je izšel sskj cca,...)
Funkcijske zvrsti jezika; razlika med strokovnim in znanstvenim jezikom (znanstveni ima več definiciij? tako nekako ...)
Narečja (katera poznamo, ali so omejena z mejo RS? ne, slo narečja so tudi v tujini - koroška .....)
 
Pozdravljeni!

Vprašanja:
- jezikovni priročniki
- kaj je učni jezik, v katerih zakonih je to zapisano
- zvočne prvine govora (samo našteti in katere se tako izrazita pri mojem govoru)
 
Planinc je super izpraševalec.:)

Vprašanja:

-jezikovni priročniki (naštej)
-zemljepisna lastna imena (vse kar veš, in praktični primeri kaj se piše z veliko in kaj z malo)
-stičnost ločil (narekovaj, oklepaj)
 
Obnovljen prispevek uporabnika Alex911, ki je napisal:

Živjo,

moja vprašanja na strokovcu (14.6.2011) so bila naslednja:
- priročniki (samo naštet)
- potem me je pa vprašal, kakšna je razlika v slovnici med slovenščino in nemščino (sem namreč prof. nemščine in sem samo malo okvirno naštevala v čem se razlikujeta)
- črke in glasovi naše abecede (kako je pa potem prišel do tega, da me je vprašal, če imata slovenska in hrvaška abeceda iste črke, mi pa niti pod razno ni jasno - pa sem potem od ne vem kje potegnila pač tisti đ in mehki č)
- lastna svarna imena (kaj pišemo z veliko začetnico, kako napišemo Ustava Republike Slovenije in zakaj tako, vprašal me je pa še, kako napišem ime šole, v kateri sem zaposlena)

Zanimiva izkušnja, gospod je bil čist uredu ...

Lp,
Alex
 
1. Slovenščina kot uradni jezik (tudi v EU - to se kaže tako, da so vsi zakoni prevedeni v slovenščino, ravno tako uradne listine, dokumenti, npr. vozniški izpit; dobro je povedati tudi, da se piše tudi v pisavi, ki jo uporablja država)
2. Priročniki (SSKJ, Slovenski pravopis, Slovenska slovnica).
3. Socialne zvrsti jezika.
 
1. Naštej jezikovne priročnike in enega opiši (kaj je terminološko in kaj frazeloško geslo)
2. Zemljepisna lastna imena (vse o veliki in mali začetnici)
3. Koliko imamo glasov in koliko črk – naštej (tudi dž)

Zgleda strogo vendar je super Laie_60A.gif
 
standardno kot pri vseh
1. jezikovni priorčniki
2. kaj najdemo v etimološkem slovarju, slovarju tujk, kdaj je izšel 1. slov. pravopis
3. stvarna lastna imena

Zelo prijazen gospod, zgleda zelo strogo pa ni tako hudo :)
 
1. Naštej jezikovne priročnike: kakšna slovnica je Toporišičeva?

2. Uradni jezik

3. razmerje fonem:črka.

Zgleda sicer strogo, ampak je izjemno prijazen.
 
1. Slovenski pravopis.
2. Velika in mala začetnica pri lastnih stvarnih imenih.
3. Se sploh ne spomnim več, mislim, da nič več.

Izgleda pa res kar strog, ampak pomaga in kar nekaj pove namesto tebe, če ne veš. :)) Ne verjamem, da je kdaj že koga vrgel.
 
Odg: Izpraševalec: PLANINC

jezikovni priročniki: samo naštet,
kdaj dobimo prvo slovnico, kdaj prvo strokovno slovnico,
zemljepisna lastna imena,
socialne zvrsti jezika

res prijazen gospod ;)
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
1.102
Uporabnik saramurkovic je objavil novo gradivo: STROKOVNI IZPIT- SLOVENŠČINA- ZVRSTI SSKJ -...
Odgovori
0
Ogledi
1.209

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu