DERNOVŠEK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
DERNOVŠEK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

1. Prirocniki.
2. Vejica v priredjih in podredjih.
3. Sklanjanje moskega imena, ki je po obliki zensko. Lahko sklanjamo po zenski in po moski sklanjatvi.

Prijetna gospa, ki pa ve kaj hoce slisati. Zato pri njej govorite suvereno in samozavestno, ker vas bo najbrz prekinila v smislu, to vidim, da znate.

Srecno vsem!
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

-vrste besedil glede na namen (strokovna, praktično-sporazumevalna...)
-zakaj uporabljamo različna besedila pri pouku (nakladaš - bralno razumevanje, besedni zaklad...)
-priročniki, podrobneje Pravopis (našteti poglavja)
-kaj je to skladnja
-glasoslovje, napake pri glasoslovju)
-naglasna znamenja (samo našteti in kakšen glas zaznamujejo)
 
Vecinoma iz priprav kar je bilo napak (ceprav lektorirano).
Alinejsko nastevane - locila
Odvisni stavek/premi govor
Oblikoslovje
Kaj dolocimo samostalniku in kaj glagolu
 
Prijazna gospa, ki pomaga in ne vrta preveč v podrobnosti.

Opiši vezaj in pomišljaj.
V katerih priredjih pišemo vejico.
Zapis velike začetnice za zemljepisna imena (naselbinska, nenaselbinska).
 
1. Pridevniki
2. Stavčni členi, stavki, povedi - razmerja med povedmi
3. Pomišljaj, vezaj
 
SLOVENSKI JEZIK – Anita Dernovšek

Izhajala je iz priprave.

1. Podčrtala je besedi Francija in francoski. Uporaba velike začetnice – ali je ustrezna in zakaj ja/ne. Utemeljitev velike začetnice pri Franciji (brez zapletanja občna/lastna; želela je odgovor: Ker je Francija država, imena držav pa pišemo z veliko začetnico :)). S katerim priročnikom bi si pomagala pri tem? V katerem poglavju najdemo?

2. Podčrtala je besedi polžja in polžkova. Zanimala jo je razlika (pridevnik izpeljan iz osnovne besede in pomanjševalnice, razlika v vrsti pridevnika med besedama. S katerim priročnikom bi si pomagala v tem primeru?

3. Podčrtala je podredno sestavljeno poved (S/S/S), utemeljiti sem morala rabo vejice. Kako najlažje določimo vejice (število povedkov v povedi)? Priročnik in poglavje?

4. Obkrožila je alinejno naštevanje (uporabila sem kratko črtico - vezaj) – opredeliti sem morala uporabljeno ločilo (vezaj, nestičnost, neskladenjska raba…). Ali je ločilo ustrezno uporabljeno (tu sem povedala, da bom ugibala in odgovorila, da je, pa me je prijazno popravila, da bi morala uporabiti pomišljaj in da naj si zapomnim za naprej). Spet priročnik – kje bi poiskala ustrezno rabo, poglavje.

Spet prijetna izkušnja, je pa res, da brez znanja ne opraviš. Meni se vprašanja niso zdela težka, ker mi slovnica leži, vendar pa so bila vprašanja direktna in specifična. Zopet spodbudna v komunikaciji in če vidi, da znaš, ne sprašuje naprej.
 
16. 5. 2017; vprašanja iz slovenščine (Anita Dernovšek - zelo prijazna gospa; pred sabo ima priprave, ki jih pregleduje, medtem ko odgovarjaš na vprašanja prvih dveh izpraševalcev, vendar k sreči pri meni ni našla napak in ni ničesar izpostavljala)

1. Kje vidite (na katerih ravneh slovnice) poglavitne razlike med vašim narečjem in knjižnim jezikom?
2. Naštej priročnike in opiši, kaj najdemo v njih, za kaj jih uporabimo?
3. Vezalno priredje (opiši, naštej veznike, ali je vseeno, katerega najprej uporabimo - ne, najprej uporabimo veznik in, nato še druge, odvisno od konteksta in količine besedila, saj se ne smemo ponavljati, ker to postane za bralca moteče)
 
Velika začetnica, posebej pri zemljepisnih imenih. Kako pišemo praznike. Z malo, ampak je hotla še slišat da Marijino vnebovzetje pa z veliko, ker je izpeljanka iz osebnega imena.

Poglavja v Pravopisu in Slovnici. Kaj nam pove zaglavje v SSKJ? Kaj vse izvemo iz gesla v SSKJ?

Kaj je skladnja? Katere so najpogostejše napake pri sklanjanju?
 
1. Kaj je priredno zložena poved, našteti priredja in njihove veznike, prepoznati priredje v povedi, ki ti jo pove
2. Podrobno opisati geselski članek v SSKJ, kaj vse izvemo iz glave, če je geslo glagol (zapisan je vedno v nedoločniku, zapisan je glagoski vid), kaj izvemo, če je samostalnik
3. Uporaba ločil pri matematiki (učim matematiko)

Zelo prijazna gospa. Če kaj pozabiš povedati, pomaga s podvprašanjem.
 
1. Vejica v podredno zloženi povedi (napaka v pripravi). Kako jo pišemo, katera ločila še pišemo stično in nestično. Kaj sploh pomenita ta dva pojma.
2. Zemljepisna lastna imena.
3. Pika in tri pike. Skladenjska, neskladenjska raba obeh. Razloži pojma. Povej primera.

Gospa je zelo prijazna, če kaj pozabiš pomaga z podvprašanji. Res super izkušnja.
 
DERNOVŠEK

strokovni izpit opravljala 18.18. - vzgojiteljica

1. glasoslovje (vse kar veš, glasovi, kako jih delimo, naglasna znamenja, kako naglašamo, kaj glede glasoslovja učimo otroke v vrtcu - pravilno naglašanje glasov)
2. naglas in poudarek (razlika, znamenja za naglašanje - krativec, ostrivec, strešica, kaj označujejo, v katerem priročniku najdemo naglašanje - sskj)
3. naslonke (kaj so naslonke, povej primer v stavku, potem pove stavek ona in moraš povedati kaj je naslonka)
4. izgovorjava črke v
izpraševalka prijazna, če znaš. zelo je vesela, če ni treba vrtati v znanje. navdušena in te pohvali, če vse sam odgovoriš
 
DERNOVŠEK

strokovni izpit opravljala 18.10. - vzgojiteljica

1. glasoslovje (vse kar veš, glasovi, kako jih delimo, naglasna znamenja, kako naglašamo, kaj glede glasoslovja učimo otroke v vrtcu - pravilno naglašanje glasov)
2. naglas in poudarek (razlika, znamenja za naglašanje - krativec, ostrivec, strešica, kaj označujejo, v katerem priročniku najdemo naglašanje - sskj)
3. naslonke (kaj so naslonke, povej primer v stavku, potem pove stavek ona in moraš povedati kaj je naslonka)
4. izgovorjava črke v
izpraševalka prijazna, če znaš. zelo je vesela, če ni treba vrtati v znanje. navdušena in te pohvali, če vse sam odgovoriš
 
1. Velika začetnica
2. Skladenjska in neskladenjska raba ločil
3. Val Gruden - kako se sklanja? Moške priimke se sklanja, ženskih se ne.
4. Namenilnik in nedoločnik
5. Poglavja priročnikov (SSK, slovnice in pravopisa) - zanimalo jo je, v katerih poglavjih bi našel določene stvari.
 
1. Raba vezaja in pomišljaja
2. Raba vejice v priredju in podredju
3. Kaj pomeni, da je ločilo stično ali nestično. V pripravi sem imela napisano 9.stoletje in me je vprašala kaj je tu narobe (presledek za piko).

Vsa vprašanja so se navezovala na napake v moji pripravi. Ni bilo težko :)
 
Pozdravljeni! Pri SLO sem imela naslednja vprašanja! (razredni pouk)
1. Lastna imena (vse, posebej zemljepisna, kako pišemo praznike, kaj pa nagrade (npr. viktor) - viktor kot nagrada z malo, kot prireditev pa z veliko.
2. Zaimki ( kaj so, katere poznamo ...)
3. Pridevnik
4. Katera končna ločila poznamo (želela je slišati tudi tri pike!)

Zelo dobra izkušnja, gospa je prijazna, če vidi da znaš, hitro zaključiš.
 
Strokovni izpit sem opravljal 18.4.2018 (Učitelj športa)
1. napačno sem naglaševal besedo otrok zato me je vprašala kako je prav (prav je na drugem zlogu-krativec). Vprašala me je v katerem priročniku bi to pogledal (SSKJ). Naštet sem moral naglasna znamenja in vsakega opisat kaj določa.
2. Vprašala me je kaj se uporablja pri naštevanju (vezaj ali pomišljaj; odg. alinejni pomišljaj), vprašala me je ali so tri pike končno ali nekončno ločilo (rekel sem da oboje in potem malo razložil), vprašala me je tudi kako zapišemo pri naštevanju tri pike (ni vejica in potem tri pike, ampak samo presledek in tri pike).
3. Pedagoški govor (spoznavni in odnosni).
 
1. Priročniki (SSKJ, slovar pravopisa, slovar slovnice)
1.1 Podrobneje SSKJ
1.2 Katerih socialnih zvrsti v SSKJ-u ni? (narečij, interesnih govoric, pokrajinsko pogovornega jezika)

2. Kako pravilno naglasimo "njegovo" in "otrok"?
2.1 Naglasna znamenja.

3. Kako pravilno rečemo "v vladi" --> u vladi. Zakaj? (Ker predloge zmeraj izgovarjamo skupaj z besedo pred njimi).

4. Imela sem napako v pripravi. Uporabila sem napačen odvisnik (pogojni), moral pa bi bil en drug. Popravila sem se in povedala, zakaj pogojni odvisnik ne pride v poštev pri tej povedi.

Gospa je zelo prijazna, pomaga in te tudi spodbuja, ko vidiš, da znaš. Srečno :)
 
1. Funkcijske zvrsti jezika (naštej, podrobneje opiši neumetnostna).
2. Kam bi uvrstila svojo seminarsko nalogo (imela sem seminarsko nalogo, saj sem izpit opravljala kot svetovalna delavka - izvajalka dodatne strokovne pomoči v vrtcu)?
Na kaj vse sem morala biti pozorna pri pisanju?
S katerimi priročniki vse sem si pomagala?
Kako se strokovna naloga/literatura razlikuje od seminarske, kaj vse bi morala dopolniti, popraviti, dodati? (razširiti, več strokovne literature, dodati še kakšno poglavje, podpoglavje, v raziskavo zajeti več vzorcev, primerov, strokovni jezik, izrazi, razlaga itd.).
3. Vezaj in pomišljaj (kje jih uporabljamo, stično ali nestično, primeri).
 
Nazadnje urejeno:
Izpraševalka: Dernovšek (21. 10. 2019) - pom. vzgojiteljice
Zelo prijetna gospa, ki ne komplicira. Če se ti zatakne ti pomaga ali celo vodi do odgovora. Pri slovenščini me je zmedla s svojimi podvprašanji in na trenutke nisem vedela kaj želi od mene, čeprav mi je želela s tem le pomagati. Je pa pozorna na izgovorjavo besed. Izpit uspešno opravljen.

1. Glasoslovje (samoglasniki in soglasniki - delitev)
2. Naglasna znamenja (kaj so, kje jih uporabljamo in primeri)
3. Katere priročnike poznamo? Podrobneje SSKJ.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Datum izpita: 6. maj 2024 Ura izpita: 16.15 Področje v šolstvu: vrtec Strokovni naziv...
Odgovori
2
Ogledi
457
  • Zaklenjeno
Datum izpita: 6. maj 2024 Ura izpita: 16.45 Področje v šolstvu: vrtec Strokovni naziv...
Odgovori
0
Ogledi
426
Na forumu je malo vprašanj izpraševalke za Slovenščino, ge. Nine Levstik. Ima kdo kaj zbrano in...
Odgovori
1
Ogledi
285
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
1
Ogledi
1.281
Uporabnik rhona je objavil novo gradivo: Slovenščina - interaktivne naloge z rešitvami...
Odgovori
0
Ogledi
47

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu