USTAVA - skupna izpitna vprašanja

Prispevki
7
1. Sprejemanje zakonov (kdo predlaga, kdo sprejme, kako, s kakšno večino-vec kot 50%)
2. Zakonodajni referendum (kaj je to, kdo odloca, o kakem vprasanju odlocajo)
3. Prvica do svobodnega izražanja (kaj pomeni, kdaj je omejena-državna varnost, javni mir, zdravje,pravice drugih)
4. Pravice otrok, ki so v kazenskem postopku (se sami pravdajo ali z zastopnikom, so prisotni, lahko se, dokazujejo, imajo cas za pripravo in da se takoj obvesti starse, skrbnike!)
 
Prispevki
11
Datum: 18. 11. 2019

Izpraševalec: Šepec

1. Kako se sestavi vlado? (predsednik, kdo ga predlaga, kakšna večina v državnem zboru, kaj je koalicija, kako predsednik vlade sestavi svojo vlado)
2. Evropska konvencija o človekovih pravicah - varstvo osebnih podatkov (sodno varstvo, kakšno je sodišče, kakšne so njegove pravice, želel slišati, da je sodišče nepristranski organ)
3. Ekonomske pravice otrok in kakšnega dela otrok ne sme opravljati.
 
Prispevki
5
Izpit opravljala 27.11.2019, vzgojitelj za DSP, izpraševalec Bojan Dolenc, vprašanja:
1. Ustavno sodišče. Ali je v EU primerljivo sodišče? Opiši sestavo in pristojnosti.
2. Ločenost države in verskih skupnosti. Ali je lahko voditelj cerkve (nor. škof) tudi poslanec? Zakaj ne?
3. Osebna svoboda.

Prijazen gospod, večinoma kar sam odgovarja na zastavljena vprašanja :)
 
Prispevki
3
28. 11. 2019:
1. Funkcije predsednika republike.
2. Človekove pravice, katere so in katere se ne sme omejiti v nobenem primeru in katere se lahko in kdaj.
3. Pravo EU - primarno in sekundarno - uredbe, direktive, odločbe in sklepi, mnenja...
Srečno, pomagajo, iščejo znanje,
 
Prispevki
4
1. Državni svet (samo pristojnosti).
2. Kje so zapisane otrokove pravice (odgovor: v Ustavi RS in Konvenciji o otrokovih pravicah, nato sem dobila še podvprašanje, kaj je glavno vodilo Konvencije o otrokovih pravicah).
3. Naštej organe EU in nato opis Sveta EU.

Izpraševalka je želela slišati samo osnovne informacije, nobenih podrobnosti. Srečno!
 
Prispevki
7
g. Rado Fele
1. Funkcija predsednika države (koga vse predlaga za izvolitev in komu)
2. Svet EU (Funkcije, koliko rezorjev je in jih našteti)
3. Človekove pravice (katerih se ne sme kršiti v izrednem stanju)
 
Prispevki
3
1. Pravice narodnih skupnosti (kako poteka pouk v šolah v Prekmurju in kako na Obali: dvojezično območje, slo ali ita).
2. Razloži eno pravico iz svobode izražanja.
3. Ločenost cerkve in države (laična država).
Izpraševalka: Ravlija.
 
Prispevki
4
1. Državni zbor (kaj je poslanska imuniteta, katere pristojnosti ima DZ glede na ustavo)
2. Evropska komisija (funkcije, sestava-kako se združujejo poslanci, mandat, kako lahko ljudstvo vpliva-s peticijo)
3. Razloži otrokovo pravico do izobrazbe
 
Prispevki
20
Ustava Kosir

-volitve (posredno, neposredno.....ali so javne in tajne )
-kop (naštej nekaj pravic in eno opiši)
-pravni viri eu
-naštej pogodbe
 
Prispevki
5
Področje
Vrtec
izpraševalka: KLINC

1. Delitev RS po ustavi. Kakšno oblast imamo?
2. Otrokove pravice, kaj pravi KOP in 1. člen KOP.
3. Pravice državljanov z vstopom v EU.
 
Prispevki
2
14. jan. 2020, izpraševalka Kristina Klinc
1. Kaj veste o predsedniku republike? Katere naloge opravlja v zvezi z zakoni? (Povedala sem, da po sprejemu zakone razglaša.) Uredbe z zakonsko močjo?

2. Naštejte nekaj človekovih pravic. Ali se lahko kršijo? Samo za koliko časa se lahko kršijo? Se vse lahko kršijo? Katere ne?

3. Naštejte institucije EU. (Evropski Svet, Svet EU, Evropska komisija, Evropski parlament.) Poznate še katere druge? Katere funkcije ima Evropski parlament?

4. Kateri dokument ureja otrokove pravice?
 
Prispevki
9
Področje
Osnovna šola
Smer: razredni pouk
1. Veje oblasti, podrobno.
2. Izglasovanje nezaupnice in zaupnice.
3. Sestava in naloge evropskega parlamenta.
 
Prispevki
6
Svetovalna delavka v dijaškem domu
ga. Žgajnar

1. Temeljne ustavne listine. Kdaj je bila sprejeta ustava?
2. Evropska komisija: sestava (samo 27 komisarjev imamo od konca januarja :)), slovenski komisar, mandat in naloge
3. Veje oblasti. Obrazloži sodno oblast - kaj je njena naloga? Katera sodišča v Sloveniji pozanamo? Katero je najvišje?
 
Prispevki
4
- državni svet (mandat, naloge, sestava predstavnikov oz. člani DS)??
- vmes je bilo podvprašanje mandat Državnega zbora?
- otrokove pravice na splošno..kaj to je?kje so zapisane?
- EU- sekundarna zakonodaja pri eu nakratko opiši kaj določa..?
- Evropska Komisija..naloge komisije? omenila sem tudi našega komisonarja v E.komisiji dr. Janeza Potočnika :) in je biu izpraševalec navdušen
Pod nobenim pogojem ni dopustno omejiti naslednjih pravic:


  • nedotakljivost človekovega življenja,
  • prepoved mučenja,
  • spoštovanje človekove osebnosti in njegovega dostojanstva v kazenskem in v vseh drugih pravdnih postopkih ter med odvzemom prostosti in izvrševanjem kazni,
  • domneva nedolžnosti dokler krivda ni ugotovljena s pravnomočno sodbo,
  • načelo zakonitosti v kazenskem pravu,
  • pravna jamstva v kazenskem postopku,
  • svoboda vesti
 
Prispevki
4
1. Kaj pomeni, da smo vsi pred zakonom enaki? Enako obravnavani ne glede na spol, raso, veroizpoved, nacionalno pripadnost........
2. Kje v Ustavi so določene otrokove pravice? V človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah, opiši, kaj je tam napisano, to je 56. člen Ustave, zmedla sem se , tega je čisto malo, poglejte si, se splača
3. Institucije Evropske unije, naštej, organiziranost in pristojnosti! Katera predstavlja politični vrh - Evropski svet.Povejte bistvo, je dovolj. in poudarite besedo EVROPSKI - Evropski parlament, Evropsko sodišče, Evropska centralna banka.....
Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo.

Otrokom se zagotavlja posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Takšno varstvo ureja zakon.

Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki nimajo staršev ali so brez ustrezne družinske oskrbe, uživajo posebno varstvo države. Njihov položaj ureja zakon.
 
Prispevki
4
- državni svet (mandat, naloge, sestava predstavnikov oz. člani DS)??
- vmes je bilo podvprašanje mandat Državnega zbora?
- otrokove pravice na splošno..kaj to je?kje so zapisane?
- EU- sekundarna zakonodaja pri eu nakratko opiši kaj določa..?
- Evropska Komisija..naloge komisije? omenila sem tudi našega komisonarja v E.komisiji dr. Janeza Potočnika :) in je biu izpraševalec navdušen
Zakonodajo EU delimo na primarno in sekundarno. Vsi ukrepi EU temeljijo na pogodbah (primarni zakonodaji) in osnovnih pravilih.

Sekundarna zakonodaja, ki vključuje uredbe, direktive in sklepe, izhaja iz načel in ciljev, zapisanih v pogodbah.
 
Prispevki
15
1. Drzavni zbor (na splosno opisi).
2. Konvencija o otrokovih pravicah (nastej).
3. Institucije EU (podrobneje parlament).
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu