ŠIPEK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
1
Naziv
vzgojiteljica
Zavod
Vrtec
Področje
Vrtec
Umirjena, prijazna, konkretna.
Sprašuje osnove.
predloga k/h in s/z, mala in velika začetnica, naglasi, zvočniki/nezvočniki.

Brez strahu in korajžno vsem! :)
 
Prispevki
3
Naziv
Pomočnica vzgojiteljice
Zavod
Žalec
Področje
Vrtec
-Socialne zvrsti jezika, katero uporabljas pri svojem delu
-Katere prirocnike uporabljas pri delu
-Mala/velika začetnica
-Opisala sem eno izmed besed iz SSKJ, pomen besede je bil napisan na listu, povedala sem stevilo pomenov besede, kje najdemo katero gnezdo
 
Prispevki
7
Naziv
pom. vzgojiteljica
Zavod
VIZ. II. OS Rogaška Slatina
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
pom. vzg.
1. popravi vejice v pripravi, in popravit sem mogla pomišljaj
2. naglaševanje besed in razlaga besed npr. LETALO, VODENO, ZELENO... dobila sem list z besedami
3. sklanjati MAJA NOVAK in ŽIGA NOVAK. pač povedla sem kako se sklanja kaj in kakšna so pravila.
 
Prispevki
6
Naziv
učiteljica
Področje
Osnovna šola
- preberi besedo zmaj in opiši, iz katerega slovarja je (SSKJ), kako je sestavljena... geselski členek, frazeološko gnezdo, terminološko gnezdo, poišči)
- glasovi (fonemi, grafemi, samoglasniki, kateri so in ravno tako soglasniki, predlog s ali z)
- vstavi besede v pravilnih sklonih v poved (5 besed), določi sklanjatve, povej podobne primere (Stane, Mimi, Marija Novak, Kaja, Luka)... srečno
 
Prispevki
3
Področje
Osnovna šola
učiteljica razrednega pouka (9. 1. 2018)

1. zemljepisna imena, posebnosti (Zidani Most, Šmarna gora, Kranjska Gora)
2. 5 povedi, vstavi vejice
3. zvočne prvine govora

Veliko sreče vsem :)
 
Prispevki
4
Naziv
učitelj strokovno-tehničnih modulov
Zavod
Srednja Tehniška Šola Koper
Področje
Poklicne in strokovne šole
1. Glasovi v slovenskem jeziku
2. Naloga za vstavljanje vejic
3. Naglaševanje (spisek besed, ki sem jih moral pravilno naglasiti)
4. Socialne zvrsti jezika (opisati kdaj bi uporabljal katerega)
 
Prispevki
5
Naziv
Učitelj
Zavod
MOCIS
Področje
Poklicne in strokovne šole
1. List z nalogo. Besede je bilo potrebno postaviti v pravilni sklon.
2. Sklanjaj (otroci, Ines)
3. Glasovi (samoglasniki, soglasniki, zvočniki, nezvočniki, zakaj jih uporabljamo, predlog s/z).
4. Kakšna je razlika med besedo rumenozelen in rumeno-zelen.
 
Prispevki
6
Področje
Poklicne in strokovne šole, Gimnazija, Višja strokovna šola
1. Slovenščina v odnosu do drugih jezikov v Sloveniji. Uradni, državni in učni jezik. Uradni in učni sta na območju manjšin tudi italjinščina in madžarščina.
2. Jezikovni priročniki
2. Pedagoški govor
 
Prispevki
5
1.raba velike začetnice pri naselbinskih imenih
2. 2 napaki iz priprav
3. socialne zvrsti knjižnega jezika
 
Prispevki
4
1. Katere priročnike poznaš, opis sskj in kateri priročnik bi pri delu največkrat uporabil
2. Raba velike začetnice
3. Sklanjatve prevzetih ženskih imen, orodnik in mestnik množine OTROK, kako se sklanjajo priimki pri ženski in moških imenih
4. Besedila naloga pri kateri si moral postaviti v pravilni sklon imena in priimke
 
Prispevki
6
Naziv
Biotehnolog
Zavod
BIC
Področje
Gimnazija
Datum: 12. 12. 2018
Izpraševalec: Nataša Šipek
Področje: gimnazija

1. Vejice v pripravi
2. Kako bi sklanjala DNK, pljuča (tukaj sem se totalno zaplezala), Ines, priimeke, Karmen, NUK
3. Vezaj, kdaj se uporablja. Kako bi z besedo napisala 50-letnica. Kakšna je razlika med modro-sivo in modrosivo
4. Kako pišemo števnike

Sama sem pri slovenščini najbolj zablokirala, pri sklanjanju pljuč sem se totalno "zaplezala" pa pri pisanju številk tudi. Ampak je očitno gospa zelo prijazna, ker sem kljub vsem lapsusem, ki sem jih naredila, opravila.
Srečno vsem!
 
Prispevki
3
1. Fonemski glasovi (samoglasniki in soglasniki - zvočniki/nezvočniki, kateri kam spadajo)
2. Katere priročnike poznaš? Opiši enega.
3. Kdaj uporabljamo s/z
 
Prispevki
9
Učiteljica RP

1. Vidne prvine govora.
2. Kdaj uporabljamo predloga s/z.
3. Velika začetnica v zemljepisnih lastnih imenih. Primeri.

Srečno vsem. :)
 
Prispevki
7
Izpit 11.7.2019, vzgojiteljica za DSP (OPP)
V komisiji sem imela Brank, Šipek, Kralj.

1. Sestavek iz SSKJ (povedat kje to najdemo, kateri so sestavni deli sestavka in kaj nam povedo).
2. Razlika med sivo-moder, sivo moder, sivomoder.
3. Katero izmed socialnih zvrsti jezika uporabljaš pri svojem delu.
 
Prispevki
4
...vzgojitelj predšolskih otrok-pomočnik vzgojitelja

Vprašanja:
1. Zemljepisna lastna imena(tudi primeri)
2. Odnosni/spoznavni govor (vse)
3. Interesne govorice (vse)
 
Prispevki
2
1. iz priprave mi je prebrala stavek in sem ga mogla popraviti...samo besedo zmeniti se, sem mogla zamenjati za lepši izraz, rekla sem dogovoriti se in je bila zadovoljna
2. dobila sem besedilo, kjer sem vstavljala vejice, vezaje, pomišljaje in popravila veliko začetnico
3. zemljepisna lastna imena .... nato mi je povedala primere in sem povedala kateri del se piše z malo in kateri z veliko začetnico (Kranjska Gora, Zidani most, Šmarna gora, Julijske Alpe, ... mi je podala vsaj 10 primerov ampak ne pretirano težkih)

zelo prijazna in te tudi usmeri, ko kaj pozabiš povedati...ne išče neznanja ampak moraš biti pa natančen
 
Prispevki
3
Pozdravljeni,

včeraj sem uspešno opravila izpit.
Izobrazba: učiteljica angleščine in slovenščine.
Vprašanja:
1. Vidne prvine govora.
2. Kako delimo glasove v slovenskem jeziku. Več o delitvi soglasnikov.
3. Zakaj je pomembno, da poznamo delitev na zveneče in nezveneče glasove (zaradi ustrezne uporabe predlogov pred njimi)? Kje uporabljamo s/z, k/h? Kateri so nezveneči nezvočniki?
4. Besedilo (4 kratki stavki) - pravilno popravi/vstavi manjkajoča ločila. Nič strašnega, primeri zloženih povedi, vejica pred dvodelnim veznikom, vejica pred kot, vrinjeni stavek idr.
5. Katere priročnike uporabljate pri svojem delu?

Izpraševalka je zelo korektna, res prijetna izkušnja, tako da brez strahu.

Želim vam veliko uspeha.
 
Prispevki
7
1. mala in velik začetnica (razdelitev lastnih imen, pravilo za vsako, primer po lastni izbiri in njen primer- Katarina Velika, Ivan Brez dežele)
2. Branje besedila, vstavi vejice (vrinjen stavek, polstavek, pred kot, podredje)
3. Branje besed, pravilno naglaševanje - tema, Slomšek, deževen, pes.. (vsi imajo polglasnik, kako ga pišemo, v katerih besedah ga ne napišemo-rjav, smrt..)
 
Prispevki
11
Datum: 18. 11. 2019

Izpraševalka: Šipek

1. Vezaj in pisanje zloženk: dobila sem listek, na katerem so bile povedi in po 3 različni zapisi besede (skupaj triletnica, vendar s števko 3-letnica, latinoameriški, belokranjski, slovensko-nemški).
2. Predlog z/s in k/h, naštejete nezveneče nezvočnike.
3. Pedagoški govor. Opiši spoznavni in odnosi govor.
 
Prispevki
5
Datum: 02. 03 .2020
Izpraševalka: Nataša Šipek

1. Socialne zvrsti, katere uporabljamo pri pouku.
2. Prirocniki, opisi SSKJ. Kdo je izdal skovenski pravopis, kaj najdemo v njem.
3. Predlogi s/z in k/h, kdaj jih uporabljamo.
4. Sklanjaj besedo otroci.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu