KRESAL STERNIŠA - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
3
prijazna gospa!
opravljala kot profesorica razrednega pouka
vprasanja:
strokovni delavci v osnovni soli (ucitelji, soc.delavci, knjiznicarji, laboranti, racunalnicarji-informatorji in drugi) in pogoji za zaposlitev - v katerem pravilniku lahko preverimo potrebno izobrazbo?
vpis v 1. razred in odlozitev solanja
pravilnik o solskem koledarju. ali se lahko na zeljo starsev spricevalo izda prej, ker gredo za tri mesece na pocitnice?
 
Prispevki
3
Naziv
prof. specialne pedagogike
Področje
Osnovna šola
Vprašanja, ki sem jih dobila od ge. Kresal Sterniša:
1. Svet staršev- vloga in naloge sveta staršev.
2. Kdo so otroci s posebnimi potrebami (našteti skupine OPP) in v katere programe se lahko vpišejo (sama izhajam iz specialno-pedagoškega področja).
3. Napredovanje v višji razred (povej osnovno pravilo, potem razgovor o izjemah...v prvih dveh obdobjih učenci ne ponavljajo=osnovno pravilo; izjeme: na zahtevo ali s soglasjem staršev lahko....)
 
Nazadnje urejeno:
Prispevki
3
Naziv
prof. italijanščine in univ. dipl. japonologinja
Zavod
IKIGAI, poučevanje in prevajanje
Področje
Poklicne in strokovne šole
1. Akt o ustanovitvi javne šole
2. Šolska dokumentacija
3. Šole na dvojezičnem območju (Kdo jih ustanovi?)

Srečno:)
 
Prispevki
4
Zavod
/
Področje
Osnovna šola
1. Kdo je ustanovitelj javne osnovne šole in s katerim dokumentom to naredi (lokalna skupnost, akt o ustanovitvi)? Kaj pa na dvojezičnem območju (soustanoviteljica samoupravna narodna skupnost)? Kateri pogoji morajo biti izpolnjeni (kader z ustrezno izobrazbo, prostor, oprema, vsaj za dva oddelka otrok prvega in vseh naslednjih razredov). Kje so izjeme v teh normativih in standardih (narodno mešana območja, območja z razvojnimi problemi, če se ustanavlja edina šola z določenim programom v državi, za izobraževanje OPP)?
2. NPZ: Kdo opravlja (učenci 6. in 9. razreda, oboji obvezno), katere predmete (6. razred: slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanih območjih, matematika in tuji jezik; 9. razred: slovenščina oz. italijanščina ali madžarščina na narodno mešanih območjih, matematika, tretji predmet pa izbere minister (izbere 4 predmete in 1. 9. objavi, katera šola bo opravljala NPZ iz katerega predmeta)), kako so izraženi rezultati (točke in odstotek), kaj pomenijo doseženi rezultati (dodatno informacijo o znanju otrok)?
3. Napredovanje iz razreda v razred (1.-6. načeloma napredujejo, razen če starši zaradi slabšega učnega uspeha prosijo za ponavljanje. Od 4. do 6. razreda lahko ponavljajo tudi brez soglasja staršev, če ne dosegajo standardov - kako se to kaže? - negativen učni uspeh. V 7. in 8. razredu imajo lahko največ dva predmeta negativna - v takem primeru opravljajo popravni, če je negativnih predmetov več, ponavljajo razred.).

Zelo prijazna izpraševalka, brez nikakršnega kompliciranja opravi zelo hitro. Veliko sreče!
 
Prispevki
7
Naziv
profesoricaangleščine in univerzitetna diplomirana novinarka
Zavod
OŠ Stična
Področje
Osnovna šola
Zelo prijazna gospa.

1. Avtonomija šolskega prostora (navezala se je na vprašanje, ki sem ga dobila pri ustavi glede verouka v šoli)
2. Organi šole, bolj podrobno o delu ravnatelja
3. Javnost ocenjevanja
 
Prispevki
3
Področje
Gimnazija
Moja vprašanja:
- kdo so otroci s posebnimi potrebami, v katere programe jih uvrščamo, katerih otrok s posebnimi potrebami je največ (disleksija, diskalkulija),
- NPZ (samo osnovno),
- strokovni organi in podrobno opisat svet zavoda.
 
Prispevki
6
Naziv
univ. dipl. soc. ped.
Zavod
0
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
Zelo prijazna izpraševalka; vprašanja, ki se pojavljajo tukaj se pojavijo tudi na izpitu.

1. Naštej organe zavoda, podrobno Svet zavoda
2. Vpis otrok v 1. razred (podrobno; kdo izda odločbo o odložitvi začetka šolanja: ravnatelj,kdo sestavlja komisijo, ki preverja pripravljenost otroka za vstop v šolo: svetovalni delavec, šolski zdravnik in vzgojitelj/učitelj)
3. Otroci s posebnimi potrebami (kateri so in v katere izobraževalne programe so usmerjeni)
 
Prispevki
3
Naziv
profesorica kemije in biologije
Zavod
OŠ Ivana Cankarja Trbovlje
Področje
Osnovna šola
Strokovni delavci v OŠ, katere pogoje moraš imeti za strokovnega delavca.
Napredovanje učencev iz razreda v razred, od 6. do 9. razreda.
Zbirke podatkov o učencih, ki jih vodi šola.
Kdo lahko uči posamezne izbirne predmete? Vedeti moraš, da obstaja pravilnik, v katerem je določeno, kdo in pa s kakšno izobrazbo lahko uči posamezne predmete.

Zelo prijazna in nasmejana gospa, zaradi katere imaš na izpitu res dober občutek.
 
Prispevki
6
Naziv
mag. poučevanja na razredni stopnji z angleščino
Področje
Vrtec, Osnovna šola
Zagovor sem imela 25. maja 2016. Prijazna in striktna gospa. Iskala je znanje, postavila tudi kakšno podvprašanje. Predvsem pa želi natančno opredeljene in strukturirane odgovore.

Vprašanja so bila sledeča:
1. Našteti organe v OŠ. Podrobneje sem morala opisati svet staršev in navesti njihove pristojnosti.
2. Navesti značilnosti učnega načrta in predmetnika.
3. Strukturirano opisati napredovanje iz razreda v razred od 1. do 6. razreda.
 
Prispevki
42
Zavod
/
Prijazna gospa. Le en nasvet: odgovarjate le tisto, kar vas vpraša, ne vse, kar veste o določeni vsebini.

1. Kdo ustanavlja OŠ + s katerim aktom
2. Napredovanje učencev
3. NPZ
 
Prispevki
8
Naziv
učitelj razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
Prevozi v šolo
Organi šole, podrobneje svet zavoda
Oddelek, razred
 
Prispevki
18
Naziv
učiteljica slovenskega jezika
Zavod
OŠ Stražišče Kranj
Področje
Osnovna šola
BARBKA KRESAL STRNIŠA - ZAKONODAJA:
NPZ - kateri predmeti (pazi! v 6. razredu so slo (madž., it.), mat in prvi tuji jezik - ne pa angleščina! ni nujno, da je ang prvi tuji jezik), kdaj, ali je obvezno, za kaj se uporabijo rezultati (preverjanje doseganja standardov znanja + za izboljšave, dopolnitve standardov znanja, nikakor pa ne za rangiranje in primerjane šol), kako so rezultati prikazani (točke in odstotki=), ali učenec ponavlja razred, če piše 0 točk NPZ (ne).
Katere podatke zbira šola, za katere podatke potrebuje dovoljenje staršev, v katerem primeru ne potrebuje dovoljenja staršev, četudi gre za zbiranje podatkov za osebno mapo učenca, ki potrebuje svetovanje?
Kdo ustanavlja šole in vrtce, s čim (akt o ustanovitvi), kakšni so pogoji za ustanovitev?

Zelo dobra izpraševalka, prijazna, spodbuja, išče znanje. Lahko je vesel, kdor jo dobi.
 
Prispevki
9
Naziv
magistrica profesorica angleščine
Področje
Osnovna šola
Moja vprašanja današnjega dne :) Sem pa opravljala kot anglistka. Prijetna gospa, postavi kakšno podvprašanje. Če znaš gre hitro naprej. Sva kmalu zaključili.

1. Kako se ustanavljajo javne šole? Želela je slišati tudi, kako je na območju narodnih manjšin (da je soustanoviteljica tudi samoupravna enota narodne skupnosti).

2. Poleg učiteljice angleščine sem po izobrazbi tudi pedagoginja, zato je rekla, da bi to tudi jaz morala vedeti v primeru, da bi kdaj delala kot pedagog:
Vpis otrok v 1. razred in odložitev šolanja + kdo sestavlja komisijo, če je otrok še v vrtcu in ali v tem primeru pripravljenost za vstop v šolo ugotavlja tudi šolska komisija? (odg. je "ne").

3. NPZ (kateri razredi katere predmete, kako so predstavljeni rezultati - točke in odstotki, ali je obvezno)?
 
Prispevki
14
Naziv
magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Zavod
/
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Svet zavoda (sestava in naloge).
2. Odlog šolanja, kdaj poteka vpis v prvi razred (vse v zvezi s tem).
3. Pravica do brezplačnega prevoza. (vse izjeme, podrobno)
 
Prispevki
3
Področje
Osnovna šola
1. Podaljšanje statusa učenca (cel člen podrobno)
2. Manjše učne skupine (cel člen podrobno)
3. Našteti strokovne delavce v OŠ, zahtevana izobrazba za strok. delavce, pogoji za zaposlitev v OŠ

Zelo prijazna gospa. Če kaj pozabiš povedati, zastavi podvprašanje.
 
Prispevki
6
Naziv
prof. pedagogike in sociologije
Zavod
oš Beltinci
Področje
Osnovna šola
1. Otroci s pp in programi za njih
2. Šolski kolendar, kdaj lahko damo učencu spričevalo
3. Ustanovitev oš
 
Prispevki
5
Naziv
profesorica angleščine in pedagogike
Področje
Osnovna šola
Strokovni izpit sem opravljala za ŠSS.

1. Naštej kateri so strokovni delavci v OŠ. (katere pogoje morajo izpolnjevati ipd.)
2. Zbirke podatkov, ki jih vodi OŠ.
3. Podaljšanje statusa učenca (po izpolnitvi osnovnošolske obveznosti ...).

Zelo prijazna gospa, pomaga s podvprašanji.
 
Prispevki
6
Naziv
učitelj
Področje
Osnovna šola
- Naštej organe v OŠ
- Opiši Svet staršev
- Manjše učne skupine
- Zbirke podatkov, ki jih vodi šola (za katere mora dobiti soglasje staršev?)
 
Prispevki
6
Naziv
učitelj angleščine
Področje
Osnovna šola
1. Zaposleni v OŠ (naštej ter kakšne pogoje mora kdo izpolnjevati - izobrazba, slovenski jezik)
2. Napredovanje iz razreda v razred
3. Učni jezik v Sloveniji
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu