Dodatek za delo s pripravnikom

Trenutno berete:
Dodatek za delo s pripravnikom

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
Pozdrav,

trenutno opravljam pripravništvo v dijaškem domu in me zanima, kje lahko najdem uradno informacijo, koliko na mesec znaša dodatek za delo s pripravnikom, ki naj bi ga prejemal mentor?

Moja mentorica namreč ne prejema nič, čeprav mislim, da ji nekaj pripada.

Hvala!
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.349
Najbolje, da mentorica vpraša vodstvo šole, saj je to njena stvar.

Sicer pa v Zakonu o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) piše:
Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.

Priprava na pouk obsega:

– sprotno vsebinsko in metodično pripravo,

– pripravo didaktičnih pripomočkov.

Drugo delo obsega:

– sodelovanje s starši,

– sodelovanje v strokovnih organih šole,

– opravljanje nalog razrednika,

– organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,

– zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela,

– mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce,

– mentorstvo pripravnikom,

– urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd.,

– organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki,

– pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in

– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.

Določbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev se uporabljajo tudi za učitelje in druge strokovne delavce šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

V Kolektivni pogodbi za javni sektor tako:
Javnemu uslužbencu, ki je ob svojem rednem delovnem času določen za uvajanje pripravnikov, specializantov in delavcev na usposabljanju, pripada za vsako, s programom oziroma z normativom določeno mentorsko uro, dodatek za mentorstvo.

Dodatek za mentorstvo znaša 20% urne postavke osnovne plače mentorja.

Dodatek se obračunava le za čas, ko javni uslužbenec opravlja delo mentorja.

V Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju tako:
(1) Javnim uslužbencem pripadajo:

– položajni dodatek,

– dodatek za delovno dobo,

– dodatek za mentorstvo,

– dodatek za specializacijo, magisterij ali doktorat, če to ni pogoj za zasedbo delovnega mesta,

– dodatek za dvojezičnost,

– dodatki za manj ugodne delovne pogoje, ki niso upoštevani v vrednotenju delovnega mesta, naziva,

– dodatki za nevarnost in posebne obremenitve, ki niso upoštevane v vrednotenju delovnega mesta, naziva in

– dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času.

(2) Funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek sodnikom, državnim tožilcem in državnim pravobranilcem pripadajo tudi dodatki za dvojezičnost, položajni dodatek, dodatek za delo v manj ugodnem delovnem času ter za pripravljenost.

(4) Ne glede na določilo prvega odstavka tega člena ravnateljem, direktorjem in tajnikom ne pripadajo: položajni dodatek, dodatki za manj ugodne delovne pogoje, dodatki za nevarnost in posebne obremenitve ter dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času. Direktorji javnih zavodov, ki hkrati opravljajo tudi delo v svojem osnovnem poklicu, lahko izjemoma, s soglasjem pristojnega ministra oziroma rektorja, zaradi nemotenega opravljanja dejavnosti, opravljajo tudi delo preko polnega delovnega časa, delo v dežurstvu in stalni pripravljenosti. Za ta čas jim pripada plača in dodatki za delo v manj ugodnem delovnem času glede na delovno mesto, na katerem se tako delo opravlja.

(5) V primeru, da dodatek ni določen v nominalnem znesku, je osnova za obračun dodatka osnovna plača javnega uslužbenca ali funkcionarja.

(6) Dodatki iz prvega odstavka tega člena se izplačujejo v višini določeni z zakonom, uredbo vlade ali kolektivno pogodbo za javni sektor. V primeru, da je javni uslužbenec oziroma funkcionar zaposlen za krajši delovni čas od polnega, mu dodatki, ki so določeni v nominalnem znesku, pripadajo v ustreznem deležu glede na delovni čas zaposlitve.
 
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
Hvala za odgovor, a konkretni znesek tu žal ni zapisan.
Ko pa se je mentorica obrnila na vodstvo dijaškega doma, niso vedeli, da bi morala kaj prejeti.

V neki drugi temi se je omenjal znesek 40 EUR na mesec. Bi to držalo tudi v tem primeru?

Hvala!
 
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
Okej, hvala.
Bom prepustila vodstvu, da to uredi.
 
Prispevki
14
Naziv
profesor likovne umetnosti
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Zivjo,mene pa nekaj drugega zanima.Kaj pa delas v dijaskem domu?Nisem vedela,da lahko tudi tam opravljas pripravnistvo.Hvala,lp P
 
Prispevki
14
Naziv
profesor likovne umetnosti
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Bolj natancno,kako so razdeljene tvoje naloge in nastopi? Kaj si studirala vija vaja? Hvala
 
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
Vse živo :)
Predvsem nudim učno pomoč, delam z dijaki s posebnimi potrebami, organiziram in vodim različne prostočasne aktivnosti...
 
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
Bolj natancno,kako so razdeljene tvoje naloge in nastopi? Kaj si studirala vija vaja? Hvala

Ker sem študirala angleščino in pedagogiko, opravljam pripravništvo za vzgojiteljico in svetovalno delavko.
Nimam torej nastopov, ampak sem kot svet. delavka za strokovni izpit morala napisati seminarsko nalogo.
 
Prispevki
14
Naziv
profesor likovne umetnosti
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
O,si pa hitra,hvala.Jaz sem diplomirala za profesorja likovne umetnosti,ali velja to tudi zame?
 
Prispevki
14
Naziv
profesor likovne umetnosti
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
A pol to ne bo za moj poklic drzalo?!
 
Prispevki
14
Naziv
profesor likovne umetnosti
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Hvala hvala
Prosim se eno vprasanje,ce ves slucajno,kam lahko pogledam,na katerih mestih lahko opravljam pripravnistvo? Jaz vem samo,da v OS in v srednji soli,da lahko opravljam pripravnistvo.Lp P
 
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
To ti bodo pa verjetno znali odgovorit administratorji tega foruma. :)
 
Prispevki
14
Naziv
profesor likovne umetnosti
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Kako si pa imela delovni cas razporejen v dijaskem domu? Predvsem pop ali tud dop? Najlepsa hvala,lp P
 
Prispevki
20
Naziv
univ. dipl. prevajalka in tolmačinja za angleški jezik in profesorica pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
 4. Višja strokovna šola
 5. Visoka šola
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

 • Članek
Pomočnica vzgojiteljice v vrtcu mora po več kot 10 letih delovne dobe prejeti dodatek do...
Odgovori
0
Ogledi
232
 • Članek
Zaradi spremenjenih okoliščin so na Mladinskem svetu Slovenije (MSS) podaljšali čas za oddajo...
Odgovori
0
Ogledi
47
 • Članek
Pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok so na novinarski konferenci SVIZ-a pred napovedano...
Odgovori
0
Ogledi
155
 • Članek
Pomočnice vzgojiteljic predšolskih otrok so na današnji novinarski konferenci Sviza pred...
Odgovori
0
Ogledi
143
 • Članek
Ob zaključku šolskega leta, ki je bilo zaznamovano s pandemijo covida-19, svetovalni delavci v...
Odgovori
0
Ogledi
440

Zadnji prispevki

Na vrhu