Vprašanje glede naziva

Trenutno berete:
Vprašanje glede naziva

Prispevki
4
Pozdravljeni!
Imam vprašanje na katerega mi nekateri ne znajo odgovorit in tudi sama sem v velikih dvomih.

Končala sem srednjo vzgojiteljsko šolo in imam naziv pom.vzgojiteljice, nato pa sem diplomirala na fakulteti za socialno delo in dobila naziv dipl. soc.delavka. Sodeč po zakonu, imam naziv VZGOJITELJICA. ALi to velja? Ali moram opravljati izpopolnjevanje? Po mojem mnenju ne.
 
Prispevki
6
Odg: vprašanje glede naziva

"Sodeč po zakonu, imam naziv VZGOITELJICA."
Lahko prosim pokazete/napisete kateri zakon vam to omogoča?
 
Prispevki
5
Odg: vprašanje glede naziva

Pozdravljeni.
Tudi jaz se na vas obračam s podobnim vprašanjem glede naziva. In sicer, ali dokončana 1. stopnja po Bolonjskem sistemu in pedagoška smer ( študij Pedagogike na FF) dovolj za zaposlitev v vrtcu? Slišala sem že kar nekaj kolegic, da so se zaposlile v vrtcu, vendar so vse doštudirale še po starem programu (torej štiriletnem, ki ti je dal VII. stopnjo izobrazbe).
Najlepša hvala za kakršnekoli informacije.
Lp, Lucija
 
Prispevki
4
Odg: vprašanje glede naziva

Zmotila sem se ...mislila sem v Pravilniku in NE v zakonu!!!!
V tem pravilniku to piše....mi zna kdo pojasniti, če razumem prav?

P R A V I L N I K o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev
v programih za predšolske otroke in
v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami


5. člen

1. Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
– univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
– magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
– magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
– magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino
in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.
 
Prispevki
5
Odg: vprašanje glede naziva

Mojca, hvala ti za ta objavljen člen:) Mislim, da sem tudi jaz sedaj dobila odgovor. Pri meni je torej potrebno opraviti še izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.
Pa tudi jaz sem iz napisanega razumela, da tistim, ki imate narejeno srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje, ni potrebno opravljati nikakršnega izpopolnjevanje.
Lp, Lucija
 
Prispevki
2
zanima me, če je možno to: če si npr. gimnazijski maturant in prof. po izobrazbi in bi želel delati v vrtcu pa narediš še poklicni tečaj iz predšolske vzgoje (5. stopnja) in ne greš na izpopolnjevanje za vzgojitelja predšolskih otrok, ki je samo v lj in kp? Ali to tudi velja????

hvala za odgovor in lp, Maša
 
Prispevki
11
Tudi mene zanima to, kar MASIKO. Ali se lahko zaposlim kot vzgojiteljica, če imam narejeno splošno gimnazijo, naziv profesor in opravim še SSI za predšolsko vzgojo?
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.436
Iz Pravilnika o izobrazbi vzgojiteljev predšolskih otrok in drugih strokovnih delavcev v programih za predšolske otroke in v prilagojenih programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami:
1. Vzgojitelj predšolskih otrok

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:

– visokošolski strokovni študijski program predšolske vzgoje,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje predšolska vzgoja,
– magistrski študijski program druge stopnje predšolska vzgoja, zgodnje učenje in poučevanje ali zgodnje učenje.

Vzgojitelj predšolskih otrok v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program in si pridobil strokovni naslov profesor,
– univerzitetni študijski program s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
– visokošolski strokovni ali univerzitetni študijski program socialno delo,
– magistrski študijski program druge stopnje in si pridobil strokovni naslov magister profesor,
– magistrski študijski program druge stopnje s področja izobraževanja, umetnosti, humanističnih ved ali družboslovja,
– magistrski študijski program druge stopnje socialno delo, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etičnosti in spola ali socialno delo z družino

in je opravil študijski program za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka te točke študijskega programa za izpopolnjevanje iz predšolske vzgoje ni potrebno opravljati tistemu, ki je pridobil srednjo strokovno izobrazbo iz predšolske vzgoje.

2. Vzgojitelj predšolskih otrok s posebnimi potrebami

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke z motnjami v duševnem razvoju je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
– magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne težave).

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami sluha in govora),
– magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gluhe in naglušne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
– magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer tiflopedagogika in specifične učne težave).

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za slepe in slabovidne predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gibalno ovirane predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju) ali specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer defektologija za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem razvoju),
– magistrski študijski program druge stopnje specialne in rehabilitacijske pedagogike (smer posebne razvojne in učne težave).

Vzgojitelj predšolskih otrok v prilagojenem programu za gibalno ovirane predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in je opravil študijski program ustreznega specialnopedagoškega izpopolnjevanja.

3. Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal izobraževalni program za pridobitev srednje strokovne izobrazbe predšolska vzgoja.

Pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok.

4. Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč

Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v programu za predšolske otroke je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje logopedija in surdopedagogika, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, psihologija, pedagogika ali inkluzivna pedagogika.

Vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč v programu za predšolske otroke je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programu za predšolske otroke.

Katero od navedenih smeri izobrazbe mora imeti vzgojitelj predšolskih otrok za dodatno strokovno pomoč posameznega otroka, se glede na vrsto pomoči, ki jo otrok potrebuje, določi z odločbo o usmeritvi.

5. Svetovalni delavec

Svetovalni delavec v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– univerzitetni študijski program defektologije, pedagogike (smer pedagogika), psihologije, socialnega dela, socialne pedagogike ali specialne in rehabilitacijske pedagogike ali
– magistrski študijski program druge stopnje psihologija, pedagogika, socialno delo, socialno delo z družino, socialno vključevanje in pravičnost na področju hendikepa, etničnosti in spola, duševno zdravje v skupnosti, socialna pedagogika, specialna in rehabilitacijska pedagogika, supervizija, osebno in organizacijsko svetovanje ali inkluzivna pedagogika.

6. Organizator prehrane

Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
– univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
– univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.

Organizator prehrane v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.

7. Organizator zdravstveno-higienskega režima

Organizator zdravstveno-higienskega režima v programu za predšolske otroke in v prilagojenem programih za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko, kdor je končal:
– visokošolski strokovni študijski program zdravstvene nege ali sanitarnega inženirstva,
– univerzitetni študijski program gospodinjstva, biologije ali živilske tehnologije,
– visokošolski strokovni študijski program prve stopnje zdravstvena nega ali prehransko svetovanje – dietetika,
– univerzitetni študijski program prve stopnje živilstvo in prehrana ali sanitarno inženirstvo,
– magistrski študijski program druge stopnje poučevanje (smer predmetno poučevanje – biologija ali gospodinjstvo), zdravstvena nega, prehrana, živilstvo ali dietetika.

Organizator zdravstveno-higienskega režima v programih za predšolske otroke in v prilagojenem programu za predšolske otroke s posebnimi potrebami je lahko tudi, kdor izpolnjuje pogoje za vzgojitelja predšolskih otrok v programih za predšolske otroke.
 
Prispevki
11
Glede na ta člen, se lahko zaposlim kot vzgojiteljica in imam enakovredno izobrazbo kot diplomirana vzgojiteljica?
Mi ni potrebno opraviti še prekvalifikacije za vzgojiteljico na fakulteti?
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Pozdravljene, tiste, ki boste imele v kratkem strokovni izpit (pomočnica vzgojiteljice) ali pa...
Odgovori
0
Ogledi
350
  • Vprašanje
Pozdravljeni vsi skupaj, v kratkem bom opravljala strokovni izpit. Sem mag. prof. soc. ped in...
Odgovori
0
Ogledi
333
Živjo vsem, rada bi vas nekaj vprašala glede zakonodaje (za OŠ). V katalogu, pod točko A...
Odgovori
1
Ogledi
673
  • Članek
Ali so zaposleni v vzgoji in izobraževanju, ki so 9. marca stavkali, upravičeni do nadomestila...
Odgovori
0
Ogledi
267
  • Članek
V Sloveniji je policija v letu 2021 obravnavala 42 kaznivih dejanj trgovine z ljudmi in pri tem...
Odgovori
0
Ogledi
114
  • Članek
Stavkovne zahteve bodo poslali vsem političnim strankam in se potem odločili o nadaljevanju...
Odgovori
0
Ogledi
254
  • Članek
Glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije (Sviz) Branimir...
Odgovori
0
Ogledi
139

Zadnji prispevki

Na vrhu