Info Program pripravništva

Trenutno berete:
Info Program pripravništva

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.377
Nazadnje urejeno:
V pomoč je spodaj zapisan program pripravništva iz Pravilnika o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja.

17. člen
(program pripravništva)

Pripravnik se v vrtcu oziroma šoli usposablja po programu pripravništva. Pri pripravi programa se upošteva predmet in predmetno oziroma strokovno področje, za katero se pripravnik usposablja.

Program vključuje pridobivanje kompetenc s področij:

- znanja in razumevanja: poznavanje predmetnega področja in vsebin kurikula oziroma učnih načrtov ali drugega strokovnega področja, razumevanje in uporaba metodike ter predmetne oziroma specialne didaktike kot tudi osnov izobraževalnih ved, procesov poučevanja in učenja, poznavanje razvojne psihologije, skupinske dinamike, inkluzivnosti in različnosti, poznavanje postopkov in metod vrednotenja in ocenjevanja;

- spretnosti in učinkovitega poučevanja: obvladovanje načel in postopkov načrtovanja, izvajanja in vrednotenja učnega procesa, ustrezna uporaba vzgojnih oziroma učnih pripomočkov, uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije pri pouku in razvijanje informacijske pismenosti pri otrocih, učencih in dijakih (v nadaljnjem besedilu: učenci), oblikovanje varnega in spodbudnega učnega okolja z uporabo različnih učnih metod in strategij in temu ustrezno načrtovanje ciljev, spremljanje, preverjanje in ocenjevanje napredka učencev v skladu s cilji, upoštevanje razvojnih značilnosti ter individualnih razlik učencev;

- sodelovanja z delovnim in družbenim okoljem: sodelovanje z drugimi delavci na šoli, sodelovanje s starši, sodelovanje s svetovalnimi službami, z drugimi šolami in institucijami ter strokovnjaki na vzgojno-izobraževalnem in drugih področjih;

- prepričanj, vrednot in stališč: spoznavna zavest o razvoju predmetnega področja ter njegovem položaju v povezavi z drugimi področji, sposobnost samorefleksije, odgovorno usmerjanje lastnega strokovnega razvoja v procesu vseživljenjskega učenja, usposobljenost za tvorno sodelovanje v razvojno-raziskovalnih projektih, zavezanost k spodbujanju učenja vseh učencev ter spodbujanje demokratičnosti pri učencih, vključno s spoštovanjem različnosti in multikulturnosti, občutek lastne učinkovitosti;

- organizacije in vodenja: poznavanje poklica in predpisov, ki urejajo delovanje šole, uspešno načrtovanje in upravljanje časa, obvladovanje organizacijskih in administrativnih nalog v zvezi z načrtovanjem, izvajanjem, spremljanjem in vrednotenjem učnega procesa, učinkovito vodenje učencev, oddelčne skupnosti učencev in koordiniranje oddelčnega učiteljskega zbora, sposobnost za timsko delo in učinkovito reševanje problemov.

S programom pripravništva se izmed strokovnih delavcev vrtca oziroma šole določijo tudi nosilci nalog.

Program pripravništva upošteva trajanje pripravništva in zahtevnost dela, za katero se pripravnik usposablja.

Program pripravništva v sodelovanju s pripravnikom pripravi mentor, potrdi pa ga ravnatelj vrtca oziroma šole.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

  • Članek
Svet Evropske Unije je 26. novembra 2021 sprejel sklepe o upravljanju evropskega raziskovalnega...
Odgovori
0
Ogledi
59
  • Članek
Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Statističnega urada Republike Slovenije z dne...
Odgovori
0
Ogledi
134
  • Članek
Obiski Vlade Republike Slovenije v Osrednjeslovenski regiji – severni del so se z obislkom...
Odgovori
0
Ogledi
149
Pozdravljeni! Ali ima kdo dobro napisan načrt uvajalnega obdobja za razpis ''Učim se biti...
Odgovori
0
Ogledi
488

Zadnji prispevki

Na vrhu