POZNANOVIČ JEZERŠEK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
POZNANOVIČ JEZERŠEK - izpraševalka (slovenščina, izpitna vprašanja)

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Pridružen
21. nov 2010
Prispevki
5.858
Nazadnje urejeno:
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj

Novejša vprašanja oz. prispevki se dodajajo na koncu teme.

Vprašanja so posredovana samo s strani uporabnikov.
- - -​

Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov:

- katere jezikovne priročnike poznaš
- katere uporabljaš pri svojem delu
- razlika med slovenskim pravopisom in SSKJ
- glasovi slovenskega jezika
- zakaj je takšna delitev glasov in ne kako drugačna
- vezaj; kdaj ga uporabljamo, v katerih primerih

- pedagoški govor
- glasovi slovenskega jezika
- sporazumevanje

- najprej me je vprašala, zakaj sem rekla nadalnje izobraževanje in zakaj to ni pravilno , potem smo začeli pa zares:
- okrajšave (katere so)
- kaj še lahko napišemo skrajšano
- kako sklanjamo SAZU, kaj pa EFTA
- kako se napiše lastoročno (l.r. - brez presledka)
- socialne zvrsti jezika
- katerega uporabljam v razredu
- kaj veš o glasovih knjižnega jezika
- zakaj je fonemov več kot črk, kje je razlika
- kaj veš o zvočnikih, zakaj se tako imenujemo, kaj je njihova posebnost, so zlogotvorni? (da), naredi zlog (film)
- kako pišeš - vedno knjižno? zakaj?
 

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

1. Kaj je prav: tujcev, tujcov? Zakaj? Kako se imenuje to pravilo?
2. Velika začetnica pri zemljepisnih lastnih imenih
3. razlika med izgovorjavo: vélika začetnica in velíka začetnica? Kako rečemo tej lastnosti pridevnika? (določni, nedoločni)
4. Ali v šoli govorim v narečju? Zakaj je dobro, da kdaj govorimo v narečju? Kam spada moje narečje?
5. Razlika med opisom in pripovedjo.
6. Zvočne prvine, podrobneje o intonaciji.
 
Izpraševalec: Poznanovič Jezeršek

vezaj, v pripravi sem imela literarno-estetski, sem mogla utemeljit
stičnost ločil, mi je dala eno besedilo iz Na pragu besedila, pa sem mogla povedat, kaj je narobe
katero je edino končno nestično ločilo ...
rekla sem materinem jeziku pri zakonodaji, pa me je koj začela spraševat če je to prav, sem rekla, da ne, da je materni prav. je vprašala zakaj ne materin (kakšen, kateri...)
kakšen jezik je slo? uradni in državni. državni se menda ne uporablja več, pa vseeno razložit ka to pomeni in kaj pomeni uradni jezik. kaj pa zamejci, narodne skupnosti, v kakšnem jeziku so šole
sklanjaj Meri, Ines, katera sklanjatev je to. Sklanjaj Juno, kaj narrediš? Podaljašaš Junono. Pa še ene makarone je omenjala, ki jih mamo tud v sloveniji, neki na c, se tudi podaljša osnova.

Je pa natančna gospa, kar veliko zahteva, tako so rekle tudi ostale.
 
Meni osebno je bila ta gospa zelo pozitivno usmirjena in ni komplicirala...

Zvočne prvine (naštej), intonacija (opiši)

Pedagoški govor

Lastna imena (naštej), narekovala mi je zemljepisna ali stvarna imena ter spraševala o veliki začetnici (Gimnazija Jurija Vege, Prešernov trg, Volčji Potok ... )
 
Moja vprašanja:
1. V pripravi mi je manjkal stični vezaj - kdaj ga uporabljamo, dobila sem konkretne primere na listu in sem jih morala rešiti
2. Socialne zvrsti (neknjižni jezik), značilnosti štajerskega narečja
3. Glasovi (pri soglasnikih je hotela tisto posebno njihovo lastnost, ki se med vprašanji na tem forumu že pojavi - nisem prepričana kako se reče, nekaj z zlogo...)
 
gospa želi vedeti slišati natančne in jasne odgovore, seveda pa me je zraven tudi dopolnjevala oz. mi pojasnila, čese mi je kje zataknilo

vprašanja:
- naštej priročnike, ki jih poznaš
- kateri priročnik največkrat potrebuješ pri svojem delu in zakaj
- knjižni in neknjižni jezik
- raba vejice (dala mi je besedilo in v prve tri povedi sem morala vstaviti vejico, ter pojasniti, zakaj je vejica ravno na tem mestu)
 
Mejniki SKJ.
Razloži geselski članek.
Intonacija.
Razlika med intonacijo in poudarkom?
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

Moja vprašanja, 8. marec 2012

1. Naštej slovnice
2. Katere priročnike poznam,
3. Zemljepisna imena - naselbinska in nenaselbinaka. Kako pišemo, pravila
4. Intonacija -
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

Vprašanja 22. 11. 2012

1. Mejniki SKJ
2. Kdo je pomemben v romantiki, kdo v današnjem času in je še živ.
3. Glasovi (Kateri črkopis imamo, od koga smo ga prevzeli od kod so ga prevzeli oni.)
4. Oceni svoj govor. Kje najdem pravilne naglase, kako pazim na svoj govor.
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

1. vpraša me je katere priročnike najbolj uporabljam pri svojem delo (ne delam v šolstvu tako da nobenih trenutno he he, sem drugje zaposlena), mi je dala SSKJ in izbrala besedo, povedal sem kaj kaj pomeni (gnezdo, terminološko gnezdo, moški samostalnik itd...)
2. narečja in narečne skupine (primorsko narečje, kaj je značilno... sem primorka)
3. zvočne prvine govora katere so in opisat razliko med polkadenčno, kadenčno in dekadenčno intonacijo.

gospa vsa nasmejana in polna veselja do svojega dela, zgleda zelo stroga, ampak ni, prijazna je!
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

Vprašanja 28. 3. 2013

1. Jezikovni priročniki. Kaj najdemo v SSKJ? Dala mi je primer iz učbenika in sem ji morala povedati kaj lahko vidimo v glavi.
2. Štajersko narečje. Kakšne so posebnosti? (sem iz Maribora)
3. Pedagoški govor.
4. Morala sem povedati orodnik besed misel, nit, perut. Kaj je razlika in zakaj? (pri z mislijo dodamo i, zaradi lažje izgovorjave izpade polglasnik)
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

1. Jezikovni priročniki - katere poznam, katere najpogosteje uporabljam. Dala mi je Slovenski pravopis in me vprašala, kaj vse lahko povem o besedi tehnika.
2. 2. ženska sklanjatev - perut in ljubezen v orodniku ednine: (s) perutjo, (z) ljubeznijo. Perut v orodniku dvojine: (s) perutma.
3. Velika začetnica pri zemljepisnih imenih
4. Nezvočne prvine govora
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

1. Jezikovni priročniki (katere poznam in katere uporabljam pri delu).
2. Razloži slovarski sestavek - vse, tudi precej podrobno o tonemskem naglasu, kaj pomenijo posamezni kvalifikatorji, gnezda - tu sva prišli do fraz in me je gospa vprašala, če ima fraza enak pomen, kot njeni posamezni deli - NE (npr. imel je smolo - v prenesenem pomenu).
3. Glasovi SJ - našteti, razlika med grafemom in fonemom (pomensko razločevalni glas), kaj je posebnost zvočnikov (m, n, r, v, l, j) - so zlogotvorni; v kakšnem položaju je jezik pri tvorbi polglasnika (v mirovanju), tu sva omenjali še posebnost ministrski, decembrski, metrski.
4. Kaj je register - zvočna prvina govora, tonski pas v katerem govorimo, ženske govorimo nekoliko višje - zakaj? sem odgovorila, da odvisno od pomembnosti informacij, ki jih želimo posredovati pa se je gospa strinjala in sva zaključili.

Pri slo sem se najbolj utrudila :lol:
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

Moja vprašanja:

- najprej se imela nekaj v pripravi narobe
- zvsrti jezika, vse delitve, značilnosti, kje se kaj govori, še posebej narečja, zame štajersko, ker sem štajerka - tukaj tudi polglasniki, naglašene besede
- zvočniki, nezvočniki, zveneči, nezveneči, naštet črke,
- fonemi, grafemi in značilnost besede prt, to je bilo povezano s prejšnjim vprašanjem, nisem točno vedela kaj hoče
- na koncu mi je dela nek članek, sem morala postavljat vejice


lp, D
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

1. Velika začetnica v zemljepisnih lastnih imenih (eno-, večbesedna, naselbinska, nenaselbinska), razložit in na nekaj primerih povedat kaj je z veliko, kaj je z malo
2. Interesne govorice, katere so, kdaj se uporabljajo; ali jaz kdaj uporabljam žargon, sleng in kdaj, v katerih situacijah
3. Kaj so govorila, kako nastane glas, glede na kaj ločimo zveneče glasove od nezvenečih (glede na odprtost govorne cevi); kako bi otrokom razložila, kaj je razlika med zvenečimi in nezvenečimi glasovi - sem rekla, da se potipajo za glasilke, da vidijo, če vibirirajo (ne vem, če je to prav), potem mi je pa rekla, da to vidimo tako, da zveneče glasove lahko vlečemo, nezvenečih pa ne (npr. b lahko, p pa ne).

Zelo prijazna gospa, pri meni ni nič komplicirala.
Lp, Špela
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

vprašanja 27.junij 2013

1. osebna in stvarna lastna imena ... Kako sem jih zapisovala v seminarski nalogi?
2. tvorba pridevnikov iz imen... kaj se zgodi pri imenih Franc (ki se končajo na c,č,ž,š) ipd ... glasovna premena
3. Brižinski spomeniki .... kaj so, zakaj se pisava imenuje karolinška minuskola...
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

vprašanja 27.6.13

1. osebna lastna in stvarna lastna imena ... kako sem jih pisala v seminarski
2. iz danih moških imen sem morala tvoriti pridevnike (npr. France, Franc Aljaž, Uroš...)- kaj se zgodi ... glasovna premena
3. zvočne prvine govora in natančneje intonacija
4. Brižinski spomeniki ... zakaj se pisava imenuje karolinška minuskola

Sproščen pogovor sva imeli.
Veliko sreče in znanja!
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

vprašanja 27.6.13

1. osebna lastna in stvarna lastna imena ... kako sem jih pisala v seminarski
2. iz danih moških imen sem morala tvoriti pridevnike (npr. France, Franc Aljaž, Uroš...)- kaj se zgodi ... glasovna premena
3. zvočne prvine govora in natančneje intonacija
4, naštej slovarje
5. Brižinski spomeniki ... zakaj se pisava imenuje karolinška minuskola

Imeli sva sproščen pogovor.
Veliko sreče in znanja!
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

zivjo

Vprašanja, ki mi jih je postavila gospa so bila:
1. Temeljni mejniki
Pri tem me je takoj usmerila, da jo ne zanimajo brižinski spomeniki itd., ampak jo zanima kaj je bil temeljni mejnik slovenskega knjižnega jezika (začneš z Trubarjem). Katero delo je bilo najbolj pomembno? kaj je bilo Trubarju podlaga za zapis Abecednika in Katekizma. Tu sem odgovorila, da pogovorni jezik, vendar želi gospa kar natančen odgovor - glej str. 56 Na pragu besedila - dolenjsko obarvan jezik ljubljanskega pridigarskega izročila.
Katera je bila prva slovnica? V kateri pisavi je pisal Primož Trubar, kdo je pisavo izpopolnil? Do kdaj se je uporabljala? Katera pisava jo nadomesti? (gajica)

2. Fonemi
Kako jih delimo? Zakaj jih tako delimo? kako delimo nezvočnike? Kaj je posebnost zvenečih nezvočnikov? (posebnost je da so le ti zlogotvorni - na forumu je bilo postavljeno tudi vprašanje slavistki. Par primerov.

3. Kdaj pišemo predlog k in h.

Gospa je prijazna, zelo usmerja, če greš v napačno smer te popravi. Predlagam, da si pogledate učbenika Na pragu besedila (1 in 4). Zahteva pa kar dosti podrobno znanje, ampak ne se ustrašit, če boste pokazali znanje bo vse v redu.

Srečno!
 
Odg: Izpraševalec: POZNANOVIČ JEZERŠEK

Hej!

Zagovor sem imela 27.6., dobila pa sem naslednja vprašanja!

1. Podrobno o SSKJ-ju. Dala mi je primer (iz učbenika Na pragu besedila) in sem morala podrobno opisat kako je sestavljen geselski članek in kaj vse lahko iz njega razberemo.

2. Glasovi slovenskega jezika? Kako delimo nezvočnike? Kaj je posebnost zvenečih nezvočnikov (so zlogotvorni - primer: prt).

3. Pedagoški govor.

Če gospa vidi, da znaš, te vmes že prekine, včasih tudi sama kaj dokonča! Tako da ni panike :)
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
947

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu