GERDINA - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
GERDINA - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
6
Naziv
Profesorica razrednega pouka
Zavod
Oš Riharda Jakopiča
Področje
 1. Osnovna šola
Izpraševalka: mag. Polona Šurca Gerdina

1. NPZ
2. Organi šole (našteti in opisati naloge poljubnega organa)
3. Kje šola pridobi podatke o ocenah učenca v primeru izgubljenega spričevala? V matični list, na katerem so navedene vse zaključne ocene vsakega razreda.

Prijazna gospa, zelo lepo usmeri k pravilnemu odgovoru. :)
 
Prispevki
3
Naziv
prof.
Zavod
oš beltinci
Področje
 1. Osnovna šola
1. Strokovni organi OS
2. Strokovni aktiv
3. Maticna knjiga
 
Prispevki
5
Naziv
profesor razrednega pouka
Področje
 1. Osnovna šola
1.Vpis v 1. razred,vse o vpisu
2. Kdo doloca solski okolis? Obcina
3. Svet sole, svet starsev (o cem ta odloca
- v povezavi z nadstandardnimi programi, solo v naravi)
4. Maticna knjiga, maticni list in kje sola pridobi podatke o ocenah v primeru izgubljenega spricevala? (v maticnem listu)
 
Prispevki
3
Področje
 1. Osnovna šola
1. Strokovni delavci OŠ (kdo so, kakšne pogoje morajo izpolnjevati)
2. Katere pravilnike sem pregledala - natančneje o pravilniku o ocenjevanju in napredovanju učencev) -> Koliko ocen mora učitelj pridobiti, če ima predmet najmanj dvakrat tedensko in koliko če ga ima več kot dvakrat, koliko od tega jih mora biti pisnih)
3. Razlika med preverjanjem in ocenjevanjem znanja
 
Prispevki
3
Naziv
Profesor športne vzgoje
Zavod
Zavod za zaposlovanje
Področje
 1. Gimnazija
1. Svet staršev - vse
2. Normative za športne zadeve (sem Dif-ovc)
3. Kolikšen je normativ v 6. razredu za učno skupino pri izbranem športu (20)
4. Učna obveznost in delovna obveznost za vse učitelje (zame, slavista, podaljšano bivaje, itd.)
 
Prispevki
3
Naziv
Profesor angleščine in francoščine
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
Vprašanja 24. 5. 2018:

1. Ugovor na oceno: na kakšno oceno se lahko poda ugovor (zaključno), kdo o tem odloča, kakšen je postopek itd.
2. Svet zavoda: sestava, pristojnosti, ali je ravnatelj nad svetom zavoda ali je obratno, ali je lahko hišnik član sveta zavoda (ja).
3. Pristojnosti ravnatelja: naštej nekaj glavnih (posebej je hotela slišati "nekaj kar ona zelo rada piše" - šolsko kroniko).
4. Šolska dokumentacija: naštej nekaj primerov in koliko časa se hranijo, razlika med matičnim listom in matično knjigo.
 
Prispevki
3
1. Vpis v prvi razred, kdo sestavlja komisijo (svetovalna služba, zdravstvena služba in vzgojitelj) in kateri letnik otrok se je letos vpisovalo v 1. razred (2012).
2. Preverjanje in ocenjevanje znanja.
3. Svet šole, vse kar veš - sestava, pomembne naloge, dodatno me je vprašala še, kateri delavci šole so lahko v svetu, (vsi, ne le strokovni, tudi hišnik, čistilka) in kaj je nadstandardni program, kdo ga financira (starši).
 
Prispevki
3
Področje
 1. Osnovna šola
1. Strokovni organi šole.
2. Matični list, matična knjiga.
3. Obvezni in razširjeni program.
 
Prispevki
4
Naziv
univ. dip. ped. in prof. slov.
Zavod
-
Področje
 1. Gimnazija
1. Neobvezni izbirni predmeti/obvezni izbirni predmeti (koliko ur na teden), kdo je oproščen (tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom),
2. ugovor na oceno (ga. je konkretno povedala dan, ko je bilo konec pouka, kdaj je treba oddati ugovor, da je še pravočasen, ipd.).
 
Prispevki
4
Naziv
mag. prof. zgodnjega učenja
Zavod
OŠ Cerkno
Področje
 1. Osnovna šola
ga. Šurca Gerdina:
- vpis v 1. razred
- letni delovni načrt
 
Prispevki
4
Naziv
univ. dip. ped. in prof. slov.
Zavod
-
Področje
 1. Gimnazija
Tretjega vprašanja sem se spomnila pozneje; vprašala je še financiranje v osnovni šoli: kdo plača izobraževanja, kdo pisarniški material.

Drugi dve vprašanji pa sta bili:
1. Neobvezni izbirni predmeti/obvezni izbirni predmeti (koliko ur na teden), kdo je oproščen (tisti, ki obiskujejo glasbeno šolo z javno veljavnim programom),
2. ugovor na oceno (ga. je konkretno povedala dan, ko je bilo konec pouka, kdaj je treba oddati ugovor, da je še pravočasen, ipd.).

Mislim pa, da je ga. Polona slovenistka, saj je tudi pri odgovarjanju na vprašanja iz slovenščine zelo pozorna.
 
Prispevki
8
1. Kaj je letni delovni načrt? Kdo ga pripravi in kdo ga sprejema?
Z letnim delovnim načrtom se določijo vsebina, obseg in razporeditev vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu s predmetnikom in učnim načrtom in obseg, vsebina in razporeditev interesnih in drugih dejavnosti, ki jih izvaja šola. Določi se delo šolske svetovalne službe in drugih služb, delo šolske knjižnice, aktivnosti, s katerimi se šola vključuje v okolje, obseg dejavnosti, s katerimi šola zagotavlja zdrav razvoj učencev, oblike sodelovanja s starši, strokovno izpopolnjevanje učiteljev in drugih delavcev, sodelovanje z visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo učitelje, raziskovalnimi inštitucijami, vzgojnimi posvetovalnicami oziroma svetovalnimi centri, sodelovanje z zunanjimi sodelavci in druge naloge, potrebne za uresničitev programa osnovne šole.
Previdno pri SPREJEMANJU in PRIPRAVLJANJU. SPREJEMA ga SVET ŠOLE (tu sem izkoristil in izdrdral vse, kar sem vedel o Svetu šole), PRIPRAVIJO ga strokovni delavci šole - jaz sem rekel samo "delavci šole" in je rekla da to ne bo držalo, potem je dodala "strokovni".


2. Neobvezni in obvezni izbirni predmeti - naštej. V katerem razredu se začnejo? Kateri se ponujajo do konca šolanja?
Neobvezni izbirni: drugi tuji jezik, umetnost, računalništvo, tehnika, šport (4. do 6. razred). Drugi tuji jezik je na voljo skozi celo šolanje. Začnejo se v 4. razredu. Obvezni izbirni so v 7., 8. in 9. razredu, jih je ogromno (sem jih naštel nekaj, npr. Šport za zdravje, Šport za sprostitev, Vzgoja za medije...).

3. Ugovor na oceno. Komu se starši pritožijo, a je kak rok, kako poteka proces, vse.
Starši lahko dajo utemeljen, pisni odgovor 3 dni po seznanitvi s KONČNO oceno. Pritožijo se ravnatelju (vprašala me je komu se pritožijo, meni, ravnatelju, učiteljskemu zboru...). Ravnatelj v treh dneh po prejemu ugovora skliče komisijo, ki učenca ponovno oceni in odločitev je dokončna. Lahko se tudi pogleda učenčeve obstoječe izdelke, ampak samo, če jih starši predložijo (ponavadi jih ne).

Jaz mislim, da ji nisem bil preveč simpatičen, ker je ob mojem (pomanjkljivem) znanju LDNja imela pripombe, kot so "a tako vi mislite, da to deluje", je pa vsaj upoštevala, da sem marsikaj vseeno znal - je kar zahtevna, ampak je dokaj prijazna; sicer se mi zdi, da njena prijaznost pada sorazmerno s tem, koliko znaš, ampak bo hotela iz tebe izvleči, kar se da. Sem pa vseeno opravil, tako da vso srečo!
 
Prispevki
7
Zelo prijazna gospa. :)

 1. Kako poteka vpis v šolo, kako je z odložitvijo šolanja, koliko stare otroke se vpiše.
 2. Kako je s ponavljanjem razreda v vseh VIO, kaj bi storila, če učenec ob koncu prvega razreda ne bi dosegal standardov.
 3. Naštej strokovne organe šole, kaj je oddelčni učiteljski zbor, kdo so člani oddelčnega učiteljskega zbora v 3. razredu.
 
Prispevki
4
Naziv
Študentka
Zavod
Pedagoška fakuleta Maribor
Področje
 1. Osnovna šola
1. Vpis v 1. razred.
2. Javnost ocenjevanja.
3. Svet staršev.
 
Prispevki
7
1. Kako je s popravnimi izpiti, kdo lahko ponavlja razred - po triadah.
2. Izbirni predmeti. Ker prvega vprašanja nisem vedela, več ni bila tako prijazna kot na začetku. Me je sicer usmerjala, ampak je zahtevala, da ji točno povem, kako piše v zakonu, ne pa po svoje.
3. Sploh ne vem, ali je bilo tretje vprašanje, ker je bilo en kup podvprašanj, npr. ali lahko učenec obiskuje izbirna predmeta klekljanje in nemščino, kateri so izbirni predmeti, ki jih šola mora ponuditi.

Treba je zelo natančno poznati zakonodajo.
 
Prispevki
6
Zelo prijazna gospa, pomaga... Letni delovni načrt, kaj financira država, obvezni in razširjeni program... Je res, zakonodajo moraš znat kar natančno, to je tudi povedala, ko mi je izročila potrdilo o opravljenem izpitu.
 
Prispevki
3
Ne razglablja na široko, želi le osnovne informacije. Prijazna in nasmejana gospa.

1. Svet šole (člani,, naloge, ali je ravnatelj pod ali nad njimi),
2. Učna in delovna obveznost (kako jo zapolniti),
3. Šolski dokumenti. Začela sem naštevat trajne, nato me je vprašala, kako dolgo hranimo lastno učno pripravo - lahko jo zavržemo ob koncu šolskega leta. In kaj je šolska kronika.
 
Prispevki
3
1. Vse preverjanju znanja in o pisnem ocenjevanju znanja (vse kar vem od začetka pa vse do ponovitve pisnega ocenjevanja)
2. 10 junija ugotovim, da so učenci pisali slabo in morajo ponavljati test, konferenca pa je 18. junija. Kaj storim? Koliko testov lahko pišejo učenci na teden na dan?
3. Svet staršev (pristojnosti, sestava, koliko članski svet staršev je na tvoji šoli)?
4. Vse o pravilniku o šolskem koledarju (kdo ga sprejme, kaj bo v letošnjem šolskem letu 2019/2020 posebno glede šolskega koledarja (ni delovnih sobot), najmanj koliko dni hodijo v šolo učenci (pazi 9 razred), kaj vse vsebuje pravilnik o šolskem koledarju??)

Srečno vsem. Super spraševalka!
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

 • Zaklenjeno
Datum izpita: 29. sep 2022 Ura izpita: 15.00 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni naziv...
Odgovori
0
Ogledi
218
 • Zaklenjeno
Datum izpita: 28. jun 2022 Ura izpita: 15.00 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni...
Odgovori
0
Ogledi
611
 • Zaklenjeno
Datum izpita: 8. jun 2022 Ura izpita: 15.30 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni...
Odgovori
3
Ogledi
612
 • Zaklenjeno
Datum izpita: 10. maj 2022 Ura izpita: 15.00 Področje v šolstvu: osnovna šola Strokovni...
Odgovori
0
Ogledi
496
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
264
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
291
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
1
Ogledi
397

Zadnji prispevki

Na vrhu