Regres za letni dopust - 2011

Trenutno berete:
Regres za letni dopust - 2011

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pozdravljeni.
Novembra 2010 sem sklenila delovno razmerje za določen čas do 30. junija 2011.
Zanima me ali sem upravičena do izplačila celotnega regresa.
Zahvaljujem in vas lepo pozdravljam.
 
Ob izpolnitvi pogoja šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in s tem tudi pravico do celotnega regresa za letni dopust. Glede na to da ZDR v 131. členu določa, da mora delodajalec delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, vendar v tem času pogoj šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja še ni izpolnjen, je delavec do 1. julija upravičen do sorazmernega dela regresa, po izpolnitvi navedenega pogoja pa do preostanka do celotnega regresa za letni dopust.
Uradni list RS, št. 42/2002, 103/07
Zakon o delovnih razmerjih

131. člen
(regres)

(1) Delodajalec je dolžan delavcu, ki ima pravico do letnega dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače.

(2) Regres se mora delavcu izplačati najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta.

(3) S kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti se lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi kasnejši rok izplačila regresa, vendar najkasneje do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

(4) V primeru, da ima delavec pravico do izrabe le sorazmernega dela letnega dopusta, ima pravico le do sorazmernega dela regresa.

(5) V primeru, da ima delavec sklenjeno pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom, ima pravico do regresa sorazmerno delovnemu času, za katerega je sklenil pogodbo o zaposlitvi, razen v primerih, ko delavec dela krajši delovni čas v skladu s 66. členom tega zakona.


161. člen
(pridobitev pravice do letnega dopusta)

Delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta, ko mu preteče čas nepretrganega delovnega razmerja, ki ne sme biti daljši od šestih mesecev, ne glede na to, ali delavec dela polni delovni čas ali krajši delovni čas od polnega.


162. člen
(pravica do sorazmernega dela letnega dopusta)

(1) Delavec ima pravico do izrabe 1/12 letnega dopusta za vsak mesec dela v posameznem koledarskem letu:

– če v koledarskem letu, v katerem je sklenil delovno razmerje, ni pridobil pravice do celotnega letnega dopusta,

– če mu preneha delovno razmerje pred potekom roka, po preteku katerega bi pridobil pravico do celotnega letnega dopusta, – če mu delovno razmerje v tekočem koledarskem letu preneha pred 1. julijem.

(2) Če delavec med koledarskim letom sklene pogodbo o zaposlitvi z drugim delodajalcem, mu je vsak delodajalec dolžan zagotoviti izrabo sorazmernega dela dopusta glede na trajanje zaposlitve delavca pri posameznem delodajalcu v tekočem koledarskem letu, razen če se delavec in delodajalec dogovorita drugače.

(3) Pri izračunavanju sorazmernega dela letnega dopusta se najmanj polovica dneva zaokroži na cel dan letnega dopusta.

Glede na to, da vaše delovno razmerje preneha pred 1. julijem, ste upravičeni do sorazmernega dela regresa.
 
Pozdravljeni!
7.2.2011 sem sklenila pogodbo o zaposlitvi za določen čas in sicer do vrnitve delavke, ki jo nadomeščam, z bolniške ali najkasneje do 31.8.2011. Ali sem v mojem primeru upravičena do deleža regresa in letnega dopusta ali ne? Če sem, kdaj se ta del regresa izplača?

Hvala za odgovor.
Lep pozdrav
 
Ob izpolnitvi pogoja šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in s tem tudi pravico do celotnega regresa za letni dopust. Glede na to da ZDR v 131. členu določa, da mora delodajalec delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, vendar v tem času pogoj šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja še ni izpolnjen, je delavec do 1. julija upravičen do sorazmernega dela regresa, po izpolnitvi navedenega pogoja pa do preostanka do celotnega regresa za letni dopust.
 
Od kod tale določba:
"Ob izpolnitvi pogoja šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in s tem tudi pravico do celotnega regresa za letni dopust. "

V šolstvu sem nareč zaposlena neprekinjeno 5 let, stalno za določen čas, letos do 31.8. 2011. Do sedaj sem vedno dobila celoten regres, letos pa le dve tretjini, ker je 8 mesecev le dve tretjini leta. Upravičena sem pa do celotnega dopusta.

Hvala za odgovor!
 
Uporabnik učiteljica je napisal:
Od kod tale določba:
"Ob izpolnitvi pogoja šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in s tem tudi pravico do celotnega regresa za letni dopust. "

V šolstvu sem nareč zaposlena neprekinjeno 5 let, stalno za določen čas, letos do 31.8. 2011. Do sedaj sem vedno dobila celoten regres, letos pa le dve tretjini, ker je 8 mesecev le dve tretjini leta. Upravičena sem pa do celotnega dopusta.

Hvala za odgovor!

To je iz zgoraj omenjenih členov Zakona o delovnih razmerjih.


Uporabnik učiteljica je napisal:
Sem že našla odgovor.
Lp

Me veseli. Predvidevam, da ste sedaj prejeli sorazmerni delež, ker še ni minilo 6 mesecev neprekinjenega dela od 1.1.2011. Ostali del boste pa najbrž še prejeli.
 
Odg: Regres za letni dopust - 2011

Jaz se z vsemi vprašanji glede tega obrnem na to knjigo, ki so nam jo na srečo kupili in tako vse vem. Klik. Upam da bo tudi vam pomagala.
 
Odg: Re: Regres za letni dopust - 2011

Uporabnik Mladi učitelj je napisal:
Ob izpolnitvi pogoja šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja delavec pridobi pravico do celotnega letnega dopusta in s tem tudi pravico do celotnega regresa za letni dopust. Glede na to da ZDR v 131. členu določa, da mora delodajalec delavcu izplačati regres najkasneje do 1. julija tekočega koledarskega leta, vendar v tem času pogoj šestmesečnega nepretrganega delovnega razmerja še ni izpolnjen, je delavec do 1. julija upravičen do sorazmernega dela regresa, po izpolnitvi navedenega pogoja pa do preostanka do celotnega regresa za letni dopust.

Zdravo,
imam naslednje vprašanje. S 14.1.2013 sem bila zaposlena kot izvajalka učne pomoči na OŠ preko javnih del. Pogodbo imam do 30.6.2013,sledi prekinitev čez poletje, in potem spet s 1.9. do 31.12.2013. Ali zame veljajo enaki pogoji glede prejema regresa in v kateri plačilni razred sploh spadam? Če prav razumem in če sem do regresa sploh upravičena,mi zmanjka do neprekinjenih 6m natanko 14 dni,ali se mi šteje naprej mesec sept.do prejema preostanka zneska? Da imam izobrazbo VII.stopnje,verjetno ni važno pri tem ali pač?! V pogodbi namreč to ni nikjer omenjeno,prav tako tudi ne plačilni razred...
Najlepša hvala že vnaprej za kakršnekoli informacije!
 
Odg: Re: Regres za letni dopust - 2011

Uporabnik ninica23 je napisal:
S 14.1.2013 sem bila zaposlena kot izvajalka učne pomoči na OŠ preko javnih del. Pogodbo imam do 30.6.2013,sledi prekinitev čez poletje, in potem spet s 1.9. do 31.12.2013. Ali zame veljajo enaki pogoji glede prejema regresa in v kateri plačilni razred sploh spadam?
Pogoji so enaki. Plačilni razred bi morali imeti napisan v pogodbi, sigurno pa je na vašem plačilnem listu. Preverite. Če imate vse pogoje za učitelja in nimate nobenih napredovanj, ste v 30. plačnem razredu.

Uporabnik ninica23 je napisal:
Če prav razumem in če sem do regresa sploh upravičena,mi zmanjka do neprekinjenih 6m natanko 14 dni,ali se mi šteje naprej mesec sept.do prejema preostanka zneska? Da imam izobrazbo VII.stopnje,verjetno ni važno pri tem ali pač?!
Če nimate izpolnjenega pogoja neprekinjenega šestmesečnega dela, potem ste upravičeni samo do sorazmernega dela regresa. Mesec september se ne more šteti naprej, saj se s tem delo že prekine. Izobrazba ne igra bistvene vloge pri izplačilu regresa.

Je pa zanimivo, da ste tako zaposleni (samo do 30.6. in nato spet 1.9.). Rečeno je bilo, da se to naj ne bi več počelo. S so/ste nekateri namreč "obsojeni" na sorazmerni del regresa, kar pa se mi osebno ne zdi prav. Tudi julija in avgusta bi vas lahko normalno zaposlili.
 
Odg: Re: Regres za letni dopust - 2011

Uporabnik Mladi učitelj je napisal:
Uporabnik ninica23 je napisal:
S 14.1.2013 sem bila zaposlena kot izvajalka učne pomoči na OŠ preko javnih del. Pogodbo imam do 30.6.2013,sledi prekinitev čez poletje, in potem spet s 1.9. do 31.12.2013. Ali zame veljajo enaki pogoji glede prejema regresa in v kateri plačilni razred sploh spadam?
Pogoji so enaki. Plačilni razred bi morali imeti napisan v pogodbi, sigurno pa je na vašem plačilnem listu. Preverite. Če imate vse pogoje za učitelja in nimate nobenih napredovanj, ste v 30. plačnem razredu.

Uporabnik ninica23 je napisal:
Če prav razumem in če sem do regresa sploh upravičena,mi zmanjka do neprekinjenih 6m natanko 14 dni,ali se mi šteje naprej mesec sept.do prejema preostanka zneska? Da imam izobrazbo VII.stopnje,verjetno ni važno pri tem ali pač?!
Če nimate izpolnjenega pogoja neprekinjenega šestmesečnega dela, potem ste upravičeni samo do sorazmernega dela regresa. Mesec september se ne more šteti naprej, saj se s tem delo že prekine. Izobrazba ne igra bistvene vloge pri izplačilu regresa.

Je pa zanimivo, da ste tako zaposleni (samo do 30.6. in nato spet 1.9.). Rečeno je bilo, da se to naj ne bi več počelo. S so/ste nekateri namreč "obsojeni" na sorazmerni del regresa, kar pa se mi osebno ne zdi prav. Tudi julija in avgusta bi vas lahko normalno zaposlili.

Sem prevrila še enkrat - plačilnega razreda nimam omenjenega ne v pogodbi ne na plačilni listi. Tudi meni je to čudno,ker sem lansko leto to imela navedeno,je pa res,da sem bila "redno" zaposlena oz.sem nadomeščala bolniško,letos pa delam preko javnih del in nisem zaposlena kot učitelj,čeprav zanj izpoljnjujem vse pogoje (diploma,strok.izpit),ampak kot izvajalka učne pomoči s 7.stopnjo izobrazbe. Tudi plača je temu primerno nižja- cca. 500 eur bruto- od učiteljske,če si v 30.plač.razredu.

Se popolnoma strinjam,ampak sem zadovoljna vsaj s tem,da lahko delam in nekaj zaslužim vsak mesec. Ni ga hujšega kot biti doma in čakati na ponovno priložnost. Ravnatelj je to komentiral s tem,da poleti učencev ni v šoli in zato posledično nimajo s čim,da me zaposlijo. Ker je baje šolstvo specifično področje kar se javnega dela tiče - pogodba za javno delo naj bi trajala 1 leto strnjeno,če sem prav seznanjena... Ampak tako je to pri nas - vsak nekaj najde,da zadevo izpelje malo drugače... Če sem natančnejša,sebi v prid! Hvala za info!
 
Odg: Regres za letni dopust - 2011

Se opravičujem, sem najbrž spregledal, da ste napisali preko javnih del. Žal ne bi vedel, kako je v tem primeru s pogodbo in ostalim. Morda ima kdo drug s tem izkušnje in se javi.

Razumem, da ste zadovoljni vsaj s tem. Že bolje to, kot nič.
 
Preko JD se začela delati februarja. Pogodba se mi je v času poletnih počitnic prekinila, zato sem junija dobila sorazmerni del regresa. Druga pogodba je sklenjena od 1.9 do 31.12., kako bo vnaprej ne vem. Mi pripada še drugi del regresa ali ne? Ne vem če si prav predstavljam...
 
Seveda ti pripada. Jaz sem ravno ta teden spomnila našega računovodjo. Dobila boš sorazmerno za te štriri mesece v decembru.
 
Samo našega računovodjo je bilo potrebno spomnit. Mi je sam to rekel in sem ga ta teden, ker sem bila ravno pri njemu.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

  • Članek
Strokovni svet Republike Slovenije za šport je na peti redni seji Sveta, ki je potekala 27. 10...
Odgovori
0
Ogledi
326
  • Članek
Na spletnem podportalu E-demokracija je v rubriki Statističnega urada Republike Slovenije z dne...
Odgovori
0
Ogledi
385
  • Članek
Redni letni posvet zaokroža aktualne dejavnosti in dosežke v politiki, razvojno-raziskovalnem...
Odgovori
0
Ogledi
481

Oglasi nam pomagajo pri vzdrževanju strani. Odstranite oglase z nadgradnjo računa tukaj.

Pregled po e-pošti: Naročite se!

Zadnji prispevki

Nazaj
Na vrhu