Pravni nasvet Obračun potnih stroškov

Trenutno berete:
Pravni nasvet Obračun potnih stroškov

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.396
Področje: Vzgoja in izobraževanje (splošno)

Dodatno sporočilo:

Lahko delodajalec ne plača potnih stroškov, ker nisi izpolnil oz. si pozabil izpolniti poročilo o delu, kjer se mesečno vpisuje prisotnost in število voženj?

Je lahko to podlaga za neizplačilo?


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pravni odgovor na vprašanje bo prilepil administrator. Več o tem...

Sledite vprašanjem tudi na Advokado profilu Mladi učitelj

Kako deluje sistem pravnih nasvetov?
*opomba: za verodostojnost in pravno podlago odgovora ne odgovarjamo!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Prispevki
29
Odgovor je prispevalo spletišče Advokado: Obračun potnih stroškov - Advokado
- - - - -
Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prevoz na delo v skladu s 130. členom Zakona o delovnih razmerjih. Zakon ne določa, da je ta delodajalčeva obveznost odvisna od delavčevega poročila o delu.

Kot sama razumem poročilo o delu, ki ga navajate, se lahko le-to uporabi zgolj za informativne namene, da delodajalec preveri točnost podatkov, ki jih vodi sam. Glede na dejstva, da delavcu določa delovni čas delodajalec, da delavec mora obvestiti delodajalca o izrabi letnega dopusta in bolniški odsotnosti z dela, ima delodajalec praviloma vse podatke za obračun potnih stroškov delavca.

Zakon o delovnih razmerjih v 136. čenu določa, da delodajalec lahko zadrži izplačevanje plače (enako velja tudi za povračilo stroškov) delavcu samo v zakonsko določenih primerih in da so neveljavna vsa določila pogodbe o zaposlitvi, ki določajo druge načine zadrževanja izplačila. Upravičenega zadržanje izplačila oz. celo neplačila zaradi neizpolnjenega poročila o delu zakon ne predvideva.

Kršitev obveznosti, da delavec izpolni poročilo o delu, se tako zdi trivialna v primerjavi s kršitvijo obveznosti povračila stroškov.

Predlagam, da od delodajalca v skladu z 200. členom Zakona o delovnih razmerjih pisno zahtevate, da odpravi svojo kršitev oziroma da svojo obveznost izpolni. Če delodajalec v roku osmih delovnih dni po vročeni pisni zahtevi ne izpolni svoje obveznosti oziroma ne odpravi kršitve, lahko v roku 30 dni od poteka roka za izpolnitev obveznosti oziroma odpravo kršitev s strani delodajalca, zahtevate sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

Za kršitev zgoraj opisane obveznosti je predvidena tudi denarna globa od 3.000 do 20.000 EUR v primeru oz. 1.500 do 8.000 EUR, v kolikor gre za manjšega delodajalca (deset ali manj zaposlenih). Odgovorna oseba delodajalca (v primeru šole je to ravnatelj) pa se kaznuje z globo od 450 do 2.000 eurov (217. člen Zakona o delovnih razmerjih).
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu