KURINČIČ - izpraševalec (slovenščina, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
KURINČIČ - izpraševalec (slovenščina, izpitna vprašanja)

Prispevki
10
Področje
 1. Osnovna šola
Kljub strogemu videzu zelo prijazen gospod, se tudi malo nasmehne, z dodatnimi vprašanji ti želi samo pomagati, če pa vidi da ne bo šlo, pa ne vrta.

1. Vprašanje iz priprave- pri eni slovesnki besedi sem imela apostrof- kaj je to, kdaj se uporablja,...
2. Primož Trubar, kdaj so bili prvi slovenski učbeniki- kdaj se je začelo šolstvo v Sloveniji, pisava
3. Naglas, poudarek
4. Sklanjanje m. ime in priimek (to vprašanje mi je postavil ker sem narobe sklanjala ko sem oodgovarrjala pri ustavi)
5. vidne prvine govora - to me je vprašal, ker je ta komunikacija zelo močna pri mojem govoru ;)

6. Iz kje sem se učila- sem odgovorila, da iz zapiskov in mi je predlagal da naj se drugič učim iz knjig- izpit se uspešno opravila :)
 
Prispevki
21
Naziv
univ. dipl. psih.
Področje
 1. Osnovna šola
1. Kakšno vlogo ima slovenski jezik v Republiki Sloveniji? Kaj pomeni, da je državni in uradni jezik? V katerih slovenskih občinah sta italijanščina in madžarščina uradna jezika? Ali bi lahko bila himna v italijanščini? Kakšne šole so na območju madžarske narodne manjšine? Ali so dvojezične šole tudi na območju italijanske narodne manjšine?
2. V čem se razlikujeta besedi termin (s strešico) in termín? Kje je v posamezni besedi naglas in kako se imenuje? Kaj besedi pomenita?
3. V čem se razlikujeta besedi lépo in lepó v povedi Lepo dekle je lepo pelo? Kje je v posamezni besedi naglas in kako se imenuje? Kateri besedni vrsti sta besedi? Ali veste, kako prislovu rečemo s tujko?
4. Sklanjajte svoje ime in priimek. Razložite, zakaj se tako sklanja. Kako bi sklanjali priimek v primeru Ivana Kobilca?
5. Zakaj rečemo s potokom, vendar s soncem? Kdaj tako sklanjamo? Kako se to imenuje?

Zelo prijeten gospod. Nič ni narobe, če kakšne stvari ne znaš ali kaj odgovoriš narobe. Takrat sam razloži pravilen odgovor. Tudi pomaga, tako da npr. pove prvo črko odgovora. Ko znaš, te pohvali. :) Podvprašanja se navezujejo na tvoje odgovore.
 
Prispevki
9
Naziv
pripravnica
Področje
 1. Osnovna šola
Dosti tudi sam pove, ti samo prikimavaš in potrdiš kar pove.
1. Kaj je etimologija? (besedo sem imela v pripravi)
2. Prenesene besede v povezavi s socilanimi zvrstmi (našteti kako jih delimo, kje se kako pogovarjamo, ...)
3. Števniki - našteti, kako jih pišemo (glavne in vrstilne, če jih pišemo z besedo; kako bi napisala 50-letnica, če bi napisala 50 s številko).
 
Prispevki
4
Naziv
prof. slovenščine
Zavod
/
Področje
 1. Gimnazija
1) Narečja - če dijaki v eseju uporabljajo narečne besede - kako reagirati, kaj je dovoljeno in kaj ne
2) 3 temeljni priročniki za slovenščino (rekla sem Slovenska slovnica, SP in SSKJ in se je strinjal) + predstavitev vsakega
3) Kako dijakom razložiti dolžino in ožino (e in o)

potrjujem prejšnje komentarje - čeprav zgleda malce strog gospod, je v bistvu zelo prijazen, veliko že sam odgovori, ko postavi vprašanje in če zraven kimaš, je že pol narejenega :)
 
Prispevki
7
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. pedagoški govor (kako se deli in razložit, kaj pomeni)
2. glasovi v slov. jeziku (koliko jih je, kako se delijo, podrobneje soglasniki; zakaj so pomembni nezveneči nezvočniki - predlog s)
3. lastna imena (kako se delijo, podrobneje zemljepisna lastna imena)
 
Prispevki
4
Področje
 1. Osnovna šola
1.7.2015 za OŠ

- Naštej socialne zvrsti jezika. Kakšno zvrst uporabljamo, ko beremo pred razredom in kakšno pri razlaganju snovi?

- v kakšni zvrsti se pogovarjamo v zbornici? (pokrajinski pogovorni)

- Kakšen govor uporabljajo ljudje iste stroke? žargon in žargonski izrazi iz stroge (stativa - prečka, kot - korner,...)

- Samo sklanjanje imena in priimka

- Na mizi sta bila dva časopisa (mogel si reč, da sta od zamejskih Slovencev - iz Beneške Slovenije in iz Celovca)
 
Prispevki
3
Naziv
vzgojiteljica
Zavod
Zasebni vrtec Dobra teta
Področje
 1. Vrtec
Zelo prijazen gospod, ki podpira slovenska narečja. Zelo sem se trudila govoriti knjižno, a mi je nekako dal vedet, da je v vrtcu bolj pristno, dostopno do otrok in manj prisiljeno, če ne govoriš čisto knjižno, dovoljeno je tudi narečje.
Mislim, da je opazil, že pri prejšnjih mojih odgovorih pri drugih dveh izpraševalcih, da znam, zato mi je dal bolj splošna vprašanja, za katera rabiš zgolj zdravo pamet. Vprašal me je kako bi v vrtcu rekla od štiri do pet ali od šter do pet (narečno), skupaj sva prišla do tega da bi verjetno uporabila drugo možnost. Pogovarjala sva se o uporabi dvojine, ki je ne uporabljamo povsem dosledno, saj večkrat rečemo npr. dve banane, kot pa dve banani. Pogovarjala sva se tudi o uporabi pomanjševalnic v vrtcu. Dejala sem, da se mi zdijo primerne, ko rečeš otroku podaj mi rokico, ni pa prav če rečeš mala rokica, ker je to dvojno pomanjševanje. Ne zdi pa se mi tudi primerna uporaba bese kot je čičaj, papaj, pupaj (se je strinjal z mano).
Bilo se je zelo prijetno z njim pogovarjati, saj je zelo človeški in sprašuje življenjsko in uporabno, obenem pa tudi namigne, da te pripelje do pravega odgovora.
 
Prispevki
4
Področje
 1. Gimnazija
Gospod zgleda zelo strog, ampak pomaga, je prijeten, še nasmeji se :)

Ker sem s štajerskega področja in so me živci izdali, sem pri odgovarjanju zakonodaje in ustave uporabljala narečje, kar si je vse zapisal in sem potem morala popraviti(glih, bilokak, tote,...)
Ker sem matematik se je bolj osredotočil na matematične stvari:
številka, števka, število-razlike
Katere števnike poznamo, kako jih pišemo(kako pišemo milijon, milijarda)
Lastna in občna imena
 
Prispevki
9
Naziv
magistrica profesorica angleščine
Področje
 1. Osnovna šola
1. Sem anglistka in prvo vprašanje je bilo: kateri jezik bi ekli, da je težji, če bi govorili objektivno: angl ali slo? :D Jaz začnem nekaj bluzit o težavnosti slovenskega jezika (skladnja, dvojina...), pa me vpraša po kateri poti se je boljše peljati, po avtocesti iz LJ v MB ali iz MB v LJ :) In sem se nasmehnila in rekla, da se strinjam z njim.. Težko je reči kateri jezik je težji, ker je to subjektivno. Tu sva nekaj potem razglabljala pa nvm več kaj..

2. Črke in glasniki. Nato vpraša, kako še rečemo glasnikom (glasovi), kaj pa s tujko? (fonemi). Je bil zadovoljen. Zgleda, da ima rad angleščino, ker sva zopet delala primerjave med jezikoma. Nvm več kaj točno.

3. Priročniki. Naštela sem SSKJ, Slovenski pravopis in Slovenska slovnica. Je rekel da ja, to so res temeljni priročniki - tu je želel nekaj reči pa si je zgleda premislil in je vprašal nekaj v smislu, kot da jih naj opišem. Sem se zagnala opisovat SSKJ pa me je ustavil in rekel, naj to povem po svoje na preprost način, ne naučeno. In sem rekla, da če bi želela vedeti pomen določene besede bi pogledala v SSKJ, če bi želela vedeti, kako se beseda deli ali pa velika/mala začetnica... bi pogledala v pravopis, če pa bi me zanimalo, kako se sklanja, pa v slovnico. Je bil čisto zadovoljen. Potem je še vprašal, kako jaz te priročnike uporabljam.

Ni kompliciral. Je bil bolj nek pogovor kot pa karkoli drugega. Aja pa še pridevniška beseda. Tu sem se nekaj mešala, pa ni blo panike.
 
Prispevki
14
Naziv
magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Zavod
/
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
 3. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Izpraševalec Kurinčič:
1. Sklanjajte svoje ime in priimek. (posebnost pri imenih, ki se ne sklanjajo, nesklanjanje ženskih priimkov + posebnosti).
2. Če bi ob koncu leta pisali pohvalo in bi jo morali napisati učencu z imenom Alojz (podal je tudi priimek, a se ga ne spomnim), kako bi sklanjali?
3. V kateri socialni zvrsti slovenskega jezika bi se pogovarjali kot svetovalni delavec, individualno z otrokom? (knjižna pogovorna) Zakaj? (Zaradi bolj osebnega pristopa.)
4. Ko sem odgovarjala na vprašanja pri zakonodaji in ustavi si je zapisal dve besedi, želel pa je slišati posebnost primorskega govora; to je zveneči h namesto g-ja. (to je vprašal, ker sem s primorskega konca)
 
Prispevki
13
Sem prof. slov., zato so bila vprašanja bolj iz prakse.
- Kako prepoznate, da nekdo govori v narečju (po naglaševanju, v zvezi s tem tudi obe obliki naglaševanja v slov. j.);
- Kako pri pedagoškem govoru opazite narečne prvine?
- Kako odreagirate, če učenci uporabljajo narečne besede pri govoru in pisanju (npr. v spisu). Odgovorila sem, da sicer pri govoru opozorim na narečno besedo in povem knjižno, hkrati pa tudi povem, da moramo ločiti, v kateri situaciji uporabimo katero zvrst. Torej, ne ločujemo na pravilno in nepravilno ampak se pri učencih uzavešča to, da vedo, kdaj se katera zvrst uporablja-v ksterih situacijah ... Tudi pri spisih sem odgovorila, da bi upoštevala narečno besedo, če je s tem učenec obogatil besedilo, ga nadgradil, če pa je nar. b. uporabil neprimerno potem pa ne (napisala sem samo bistvo odgovora);
- Zamejci, kateri je njihov 1. in kateri 2. jezik, zakaj se sploh učijo slovenščine, ali je to potrebno (v prvem jeziku se lažje izražaš ...)
- Kateri je 1. in 2. jezik manjšin;
- Primer rabe: Vzemite vašo kartico. Ali je vašo pravilno ali ne? V bistvu ni ne eno ne drugo. Mercator je to rešil tako, da je izpustil in rešil dilemo. Drugi primer: Vi vozite 50km/h. 'Vi' je nepotreben, ker že iz glagola ugotovimo osebo. V bistvu gre za kalke-direkten prenos iz angl.;
- V čem so 'prednosti' angl. in slov. glede oblikovne plati. Tukaj mi je gospod pomagal in sem potem povedala, da v slov. že iz oblike vidiš za kateri spol in število gre. Sam je dopolnil, da zato ima angl. toliko različnih besed ... ker iz oblike ne moremo ugotoviti natančno o kom se govori ...;
 
Prispevki
45
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Zelo prijazen gospod, se strinjam s predhodniki! Tudi sama sem slovenistka, je tudi meni rekel, da ravno v neke sklanjatve pa spregatve zato ne bova šla, me je pa npr. vprašal:

1. razlika med južnoameriški in vzgojno-izobraževalni (prvo je podredna zloženka, pišemo skupaj, drugo priredna, vzgoja IN izobraževanje, zato vmes vezaj).
2. Kako bi učencem razložila stičnost tropičja (torej v katerih primerih je tropičje stično: če spuščamo črke v besedi, drugače je seveda nestično).
3. Katere socialne zvrsti jezika uporabljam na delovnem mestu (torej pri frontalnem, vnaprej pripravljenem nastopu zborni knjižni, pri sporazumevanju knjižni pogovorni, v zbornici npr. pokrajinski pogovorni ...)
4. pisava od začetkov do danes (Brižinski v karolinški minuskuli, Trubar najprej v gotici, potem v latinici, ki jo Janežič kasneje poimenuje bohoričica; črkarska pravda ... veliko gospod tudi sam pove zraven. Sva prešla potem na glasoslovje, koliko imamo glasov/črk. Kako je s tem v drugih jezikih, imajo več/manj črk? Če imamo prevode, pa npr. francosko, angleško in slovensko besedilo, bo slovensko daljše od ostalih ali krajše? (krajše, ker - kot je napisala že predhodnica - ne potrebujemo tistega ''vi'' pri vozite itd.)
5. malo je še pogledal ime pa priimek, pa sem kar sama povedala, da priimka pri ženski ne sklanjamo (oziroma ima ničto končnico), razen če se konča na -a (takrat pa lahko z ničto končnico ali pa po prvi ženski sklanjatvi, primer Ivana Kobilica).
 
Prispevki
16
Naziv
Mag. prof. pouc. na razr. stop.
Področje
 1. Osnovna šola
1. V katerem jeziku se izobražujejo v šolah v narodnih manjšinah.
2. Ali imamo SLO, ki živijo v Avstriji tudi kakšne pravice? Da. Kje to piše? V Avstrijski ustavi.
3. Ali imajo priseljenci iz juga enake "ugodnosti" glede jezika v OŠ kot Italijani, Madžari? (Ne. Madžari in Italijani so tukaj avtohtono prebivalstvo, oni pa se k nam preselijo. Italijani in Madžari so živeli na tem ozemlju še preden se je postavila/določila meja). Kako imenujemo Slovence, ki se preselijo v Avstralijo? Izseljenci.
4. Kaj je pridevnik, pridevniška beseda?
5. Isto kot zgoraj - termin, termin. Lepo dekle lepo poje.
6. Samostalniška beseda = les, povedati pa sem morala vrstni in lastnostni pridevnik (srednja lesarska šola, lesena miza).
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

 • Zaklenjeno
1. Pomanjkljivosti slovenske pisave (pri tem vprašanju je želel odgovor, da je glasov več kot...
Odgovori
2
Ogledi
412
 • Vprašanje
Spoštovani! Ali mi (in najbrž še komu) lahko kdo predlaga tujo strokovno revijo, v kateri lahko...
Odgovori
0
Ogledi
504
 • Zaklenjeno
Pozdravljeni. Ali ima morda kdo zapiske za strokovni izpit (pomočnik vzgojitelja) iz...
Odgovori
1
Ogledi
1.708
Pozdravljeni, zanima me ali morda kdo ve, kaj vse je potrebno našteti pri temeljnih mejnikih...
Odgovori
3
Ogledi
1.018
Pozdravljeni! Pri učenju sem naletela na nekaj vprašanj, na katera nimam prepričljivih...
Odgovori
2
Ogledi
1.474

Zadnji prispevki

Na vrhu