Resource icon

Zapiski Vprašanja z odgovori - Vrtci 2014-05-19

Na podlagi vprašanj iz Kataloga za strokovni izpit (Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja, poglavje C) sem napisala odgovore.

Ker sem se striktno držala zaporedja vprašanj v katalogu (zaradi tematskih sklopov posameznih pravilnikov) se tu pa tam zgodi, da se vsebina odgovora ponovi. Štej si to v plus, da boš še enkrat ponovil isto stvar oz. mogoče bil vesel, da to že znaš in boš kar preskočil. ;)

Trenutno so vsi odgovori še točni, edino kar se tiče financ/plačila staršev nisem toliko prepričana. Za odgovore na ta vprašanja mi je vzelo kar nekaj časa, saj zadnje čase javne finance pogosto spreminjajo in je težko ugotoviti kateri akt je še veljaven (me jezi, da vsi ne pišejo datumov ...)

Na koncu datoteke so zapisani tudi viri, iz katerih sem izhajala.

Vso srečo pri učenju!!! (y)

Zadnje ocene

  • Anonimno
  • Povprečna ocena: 2,00
  • Različica: 2014-05-19
Gre za copy-paste zakona in pravilnikov. Pri tem pa je več napak in nepopolnih odgovorov. Npr.
Kdaj pogodba lahko preneha?
Pogodba se sklene za določen čas, ki ne sme biti krajši od enega leta in se ne sme izteči pred koncem šolskega leta.
Pravi odgovor:
Vrtec pred iztekom pogodbenega roka razdre pogodbo v naslednjih primerih:

- če je nosilcu izvajanja, ki ima sklenjeno delovno razmerje z vrtcem, izrečen ukrep prenehanja delovnega razmerja,

- če je nosilec izvajanja, ki ima sklenjeno delovno razmerje z vrtcem, začasno odstranjen z dela,

- če se razmere na strani nosilca izvajanja tako spremenijo, da ne zagotavljajo več izvajanja programa predšolske vzgoje skladno z zakonom, drugimi predpisi ter pogodbo, ki urejajo področje predšolske vzgoje, in

- če prenehajo potrebe po tej obliki dela.
Super napisano. Lepo razčlenjeno in pregledno.
Zanima me, je to (poleg sveta vrtca, staršev in strokovnih organov) vse kar se tiče zakonodaje na strokovnem izpitu za pomočnico vzgojiteljice?
Hvala in lep dan :)
Woda
Woda
Ni važno, če se učiš za pom. vzgojiteljico ali vzgojiteljico - poznati moraš vse kar zahteva katalog.
Jaz mislim, da je v mojih zapiskih zajeto vse (razen tistega kar imaš v oklepaju). Ali je slučajno še kdo opazil, da bi kaj manjkalo?
I
  • Izbrisani uporabnik
  • Povprečna ocena: 5,00
  • Različica: 2014-05-19
pregledno
Nimam kaj dodati, kot samo
HVALA:) zapiski so zelo dobri, človeku pa ni treba zgubljat dargocenega časa z iskanjem podatkov, zelo v pomoč
super zapiski! manjka samo svet vrtca, svet staršev in strokovni organi v vrtcu
Woda
Woda
Hvala :)
Res je, v skripti ni sveta vrtca, staršev in strokovnih organov. Priporočam, da si sami poiščete še te stvari. Sem imela to "srečo", da je bilo eno izmed vprašanj tudi o strokovnih organih vrtca ... :S
  • Anonimno
  • Povprečna ocena: 5,00
  • Različica: 2014-05-19
Pregledno, brez površnosti, lepo urejeno. Hvala!
Na vrhu