Resource icon

Zapiski ZOFVI, šolska inšpekcija, zakonodaja - vrtci maj 2012

oceni_gradivo.gif
Odgovori na vprašanja po katalogu znanj za 2012

Zadnje ocene

Odlično gradivo! :)
Po trenutnem katalogu znanj (september 2018) si dopolnite le nekaj malega iz sklopa a:
- ime vrtca oziroma šole,
- avtonomija šolskega prostora,
-gospodarjenje z nepremičninami (premoženjski skladi, šolski skladi),
kazenske določbe,
-prehodne in končne določbe (financiranje, uskladitev: organizacija, akt o ustanovitvi, programi vzgoje in izobraževanja, kadrovski pogoji),
-vsebina Zakona o šolski prehrani,
-organizacija šolske prehrane (prijava in odjava na šolsko prehrano, obveznosti učencev oziroma dijakov in staršev, pravila šolske prehrane),
-subvencioniranje šolske prehrane in postopek dodeljevanja subvencije, nadzor.

Podobno gradivo

Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
893
Posodobljeno
Povprečna ocena: 4,80 5 ocen
Prenosi
1.672
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
679
Posodobljeno
Povprečna ocena: 5,00 4 ocen
Prenosi
2.590
Posodobljeno
Po merilih znanja za strokovni izpit.
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
486
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
279
Posodobljeno
Povprečna ocena: 5,00 2 ocen
Prenosi
1.506
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
1.129
Posodobljeno
ZOFVI, šolska inšpekcija, srednje šole (gimnazija, poklicno in strokovno izobraževanje)
Povprečna ocena: 5,00 7 ocen
Prenosi
2.655
Posodobljeno
Po katalogu znanj za strokovni izpit.
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
782
Posodobljeno
Na vrhu