Resource icon

Zapiski Zakonodaja - vprašanja in odgovori 2015-04-10

Vprašanja in odgovori iz zakonodaje za osnovno šolo.

Predpisi, ki urejajo področje vzgoje in izobraževanja
ZOsn
ZOFVI
Šolska inšpekcija
Na vrhu