Resource icon

Zapiski ZAKON O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA 2020-06-04

1. SPLOŠNE DOLOČBE
2. PROGRAMI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
3. POSODABLJANJE TER UGOTAVLJANJE IN ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI
4. UČBENIKI
5. STROKOVNI SVET
6. OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI IN NALOG, POTREBNIH ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
7. POGOJI ZA OPRAVLJANJE VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA
8. VRTCI OZ. ŠOLE
9. ANATOMIJA ŠOLSKEGA PROSTORA
10. OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE NA PODLAGI KONCESIJE
11. FINANCIRANJE
12. ZAPOSLENI V VRTCU IN ŠOLI
13. IZOBRAŽEVANJE IN NAPREDOVANJE STROKOVNIH DELAVCEV IN RAVNATELJEV
14. DELOVNO RAZMERJE
15. GOSPODARJENJE Z NEPREMIČNINAMI
16. NADZOR IN KAZENSKE DOLOČBE
17. ORGANIZACIJA ŠOLSKE PREHRANE

Zadnje ocene

Pregledno, jasno, sistematizirano

Podobno gradivo

Povprečna ocena: 4,80 5 ocen
Prenosi
1.754
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
722
Posodobljeno
Povprečna ocena: 5,00 4 ocen
Prenosi
2.710
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
591
Posodobljeno
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
737
Posodobljeno
Povprečna ocena: 5,00 1 ocen
Prenosi
854
Posodobljeno
V obliki miselnih vzorcev. Odlični zapiski.
Povprečna ocena: 4,60 5 ocen
Prenosi
1.444
Posodobljeno
Spremenjen/urejen zakon o vrtcih.
Povprečna ocena: 0,00 0 ocen
Prenosi
1.234
Posodobljeno
Povprečna ocena: 5,00 1 ocen
Prenosi
757
Posodobljeno
Na vrhu