Resource icon

Zapiski Temeljne svoboščine in človekove pravice 1.0

Jasen, ravno dovolj obširen zapis.
Na vrhu