Resource icon

Priprave Simfonična pesnitev, kvintakordi 2013-09-29

oceni_gradivo.gif
Učni cilji
Učenci:
  • spoznajo pojem simfonična pesnitev in programska glasba,
  • spoznajo glasbeno obliko simfonična pesnitev (B. Smetana: Vltava),
  • spoznajo primer iz glasbene literature,
  • se naučijo pesem V. Šorli: Uganka,
  • slušno in teoretično utrjujejo kvintakorde.
Nazaj
Na vrhu