Resource icon

Zapiski PRAVILNIK O NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO VRTCA 2020-06-04

a) Zemljišče vrtca
b) Igrišča in igrala
c) Prostori v vrtcu
d) Higienski in tehnični pogoji
e) Ureditev prostorov vrtca v stavbah, ki niso grajene namensko za vrtec
f) Ugotavljanje objektivnih okoliščin in nadzora
Na vrhu