Resource icon

Zapiski POVZETEK SKLEPA O UKREPIH ZA NEMOTENO OPRAVLJANJE VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA V OŠ - maj 2020 1

Na kratko povzet sklep Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, objavljen 17. 4. 2020.
Nazaj
Na vrhu