Resource icon

Zapiski Po katalogu za dijaške domove 2013-11-15

Zapiski so narejeni na podlagi Vzgojnega načrta za dijaške domove, Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, Pravilnika o smeri in stopnji izobrazbe vzgojiteljev in drugih strokovnih delavcev v dijaških domovih in Pravilnika o bivanju v dijaških domovih.

Zadnje ocene

Hvala! :-)
Na vrhu