Resource icon

Priprave Narava, matematika - talimo led 2013-08-21

- spoznavanje snovi in tekočin
- doživljanje matematike kot prijetne izkušnje
Na vrhu