Resource icon

Priprave Gibanje - vadbena ura 2013-08-21


- omogočanje in spodbujanje gibalne dejavnosti otrok,
- razvijanje gibalnih sposobnosti
Na vrhu