ŽGUR - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Trenutno berete:
ŽGUR - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
3
Zavod
VIZ Smlednik
Nazadnje uredil moderator:
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj

Novejša vprašanja oz. prispevki se dodajajo na koncu teme.

Vprašanja so posredovana samo s strani uporabnikov.
- - -​

Vprašanja na strokovnem izpitu raznih kandidatov:

Cilji in načela vzgoje in izobraževanja otrok s PP.
Publikacija, katere podatke najdemo v njej.
Strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnem zavodu s PP.
 
Prispevki
4
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Moja vprašanja so naslednja:

1. Vzgojni načrt (kdo ga načrtuje, ali je hišni red oz. pravila v šoli del vzgojnega načrta)
2. Ocenjevanje v šoli
3. Svet zavoda (člani, njegove naloge)
 
Prispevki
6
Področje
 1. Osnovna šola
Otroci s PP,
kaj je DSP, izvajalci, koliko ur DSP-ja imajo OPP lahko največ, katera skupina več od 5,
ocenjevanje v vseh treh programih izobraževanja.
 
Prispevki
7
Naziv
Uciteljica kemije in biologije
Zavod
Osnovna sola
Področje
 1. Osnovna šola
1. Delo razrednika.
2. Strokovni delavci v OŠ.
3. Načini dela z otroki z učnimi težavami v OŠ?
 
Prispevki
8
6.1. 2015

Zelo prijetna gospa, pomaga s podvprašanji, usmerja.

1. Letni delovni načrt (vsebina, kdo ga potrdi)
2. Otroci s posebnimi potrebami (katere vsebine vsebuje zakon o otrocih s posebnimi potrebami, kako se imenuje zakon, ki usmerja VIO PP)
 
Prispevki
4
Naziv
diplomirana profesorica razrednega pouka, vzgojiteljica predšolskih otrok
Zavod
nezaposlena
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Učiteljski zbor (kaj je to in naloge)
Program osnovne šole
Natančneje opisati obvezni program
 
Prispevki
2
Naziv
učitelj
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Kateri predpis ureja usmerjanje otrok s PP?
2. Naloge razrednika.
3. Obveščanje staršev o ocenah.
 
Prispevki
7
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
ZAKONODAJA
1. Programi v katere se vključujejo otroci s PP in kdo jih izvaja.
2. Strokovni organi šole, kateri so in podrobneje opredeliti učiteljski zbor.
3. Ocenjevanje - razlike redna šola, NIS in PPVI. Kaj ocenjujemo na PPVI (napredek otorka po področjih) - katera področja pa - GUM; LUM,, SP, ....
 
Prispevki
6
Področje
 1. Osnovna šola
Gospa je prijazna, išče znanje, pomaga s podvprašanji.

1. Javna služba (kaj vse obsega).
2. Kakšni programi se izvajajo v okviru javne službe? (tu smo se precej lovili, povedala sem veliko, ne vsega prav, upoštevala je kar je bilo pravilnega, ko pa je videla, da se tu ne splača loviti rib, smo se podali v druge vode.)
3. Kdo so izvajalci?
4. Tedenska učna obveza UČENCEV! (po obdobjih: 1. obdobje 22 ur, 2. obdobje 26 ur, 3. obdobje 30 ur + izbirni predmeti največ 3 ure na teden, 4 z dovoljenjem staršev).
5. Učna in delovna obveza učitelja.
6. Razširjeni program OŠ, kam spada šola v naravi.
7. Opredelite šolo v naravi, kaj mora šola ponuditi učencem, ki se je ne udeležijo? (3 dni ali več VIZ dela izven prostorov šole, strnjeno. Ker spada v obvezni program OŠ in je torej del učne obveze učenca, mora šola ponuditi neudeležencem primerljive dejavnosti na šoli - pouk jim torej ne odpade.)
 
Prispevki
7
Področje
 1. Osnovna šola
Erna Žgur je bila prijazna, vendar moraš znati, ker če nisi prepričan, te lahko zmede z vprašanji :) Iskala je znanje.

- Svet zavoda (kdo ga sestavlja, kdo ga izvoli, ali je lahko izvoljen tudi eden izmed staršev, ki je v svetu? Ja, kako volijo predsednika sveta? Izmed sebe)

- Odlog šolanja (na zahtevo koga se otroka lahko odloži za eno leto? Kdo sestavlja komisijo za odločitev o odložitvi šolanja? Ali se ga lahko odloži tudi sedi leta? Ja. Na čigavo zahtevo?)

- Normativi za oblikovanje oddelkov.

- Kako poteka podaljšano bivanje?

- Kaj je razred? (Želela je slišati, da je to ena celota)
 
Prispevki
3
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Strokovni aktiv (kaj je to, naloge ...)
2. Predmetnik in učni načrt + fleksibilni urnik, specialnopedagoške dejavnosti (kaj so to)
3. Posebni program vzgoje in izobraževanja
 
Prispevki
3
Naziv
specialna in rehabilitacijska pedagoginja
Zavod
vrtec
Področje
 1. Vrtec
1.) LDN v osnovnih šolah - vsebina.
2.) Vpis otroka s posebnimi potrebami v OŠ (opisati postopek usmeritve, preverjanje pogojev, kdo dobi strokovno mnenje, odločbo itd.).
3.) Kateri zakon ureja usmerjanje otrok s pp, kdaj je izdan, kdaj je bila zadnja sprememba. DSP - kaj je, kdo je izvaja, na kakšen način. Kdaj se DSP izvaja kot učna pomoč v srednji šoli (odgovor: samo pri DBO, ki so bili odsotni minimalno dva meseca).

Prijazna gospa, vendar išče znanje, veliko sprašuje in zahteva dokaj natančne odgovore (razumevanje).
 
Prispevki
13
Področje
 1. Osnovna šola
1. Naštej ustanovitelje javnih zavodov; ali lahko tudi država ustanavlja osnovne šole? Kdo lahko ustanovi gimnazijo? Kdo ustanavlja domove za učne in dijaške domove?
2. S katerim dokumentom šola uredi vzgojno-izobraževalno delo, kdo ga sprejme in na čigav predlog? Kaj vse je v tem dokumentu opredeljeno?
3. Kaj obsega delo svetovalne službe? Pri sestavljanju katerega dokumenta ste v okviru pripravništva tudi sodelovali? (individualiziran program)
 
Prispevki
6
Naziv
mag. prof. razrednega pouka z angleščino
Področje
 1. Osnovna šola
1. Kako je sestavljen svet sole in katere so njegove pristojnosti? (pomembno: LDN, imenovanje/razresitev ravnatelja, pritozbe o strokovnih delavcev)
2. Program osnovne sole - kako se deli in kaj spada v obeh (obvezni in razsirjeni)
3. Vzgojno delovanje sole (kako poteka? Kateri je glavni dokument? Kaj pise pa v pravilih solskega reda?)
 
Prispevki
5
Področje
 1. Osnovna šola
Kdo so otroci s posebnimi potrebami? Kateri zakon ureja njihovo izobraževanje? Kaj ureja ta zakon? Kdaj so bile zadnje spremembe? Kateri otroci so bili nazadnje dodani? Katere so naloge šolske svetovalne službe? Kje skupaj sodelujemo (sem učiteljica za DSP)? Ali šolska svetovalna služba sodeluje pri oblikovanju LDN?
 
Prispevki
6
Naziv
mag. prof. poučevanja na razredni stopnji
Zavod
OŠ Trzin
Področje
 1. Osnovna šola
1. Letni delovni načrt (kaj vsebuje, kdo ga sprejema, kdo oblikuje/predlaga).
2. Razlika med učnim načrtom in predmetnikom.
3. Svet zavoda (kdo ga sestavlja).
 
Prispevki
67
Naziv
univ. dipl. geograf
Zavod
/
Področje
 1. Osnovna šola
Delo z nadarjenimi učenci.
Učenci z učnimi težavami.
IP - kdaj, kdo napiše, kdo sodeluje, kdo sprejme.
 
Prispevki
10
Področje
 1. Osnovna šola
1. Odložitev vpisa za eno leto (na kakšen način, na čigav predlog, kdo sestavlja komisijo, ki odloča in kdo lahko odložitev predlaga med šolskim letom v 1. razredu).
2. Tedenska učna obveza učencev.
3. Kaj najdemo v publikaciji, kje se objavi, pa tudi v kakšni obliki je na ogled v prostorih šole. Najprej sem povedala da v njej najdemo osnovne podatke o šoli, pa je bilo to potem treba še natančneje razdelati (najdemo torej podatke o ustanovitelju...) Tukaj je sledilo še podvprašanje hišni red. Ali je hišni red del publikacije? Pa povedati še, kaj je zapisano v njem.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
87
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
0
Ogledi
151
 • Vprašanje
Pozdravljeni, je že kdo imel na slovenščini izpraševalko Nušo Drinovec Sever, ali pa je morda...
Odgovori
0
Ogledi
173
Pozdravljeni, opažam, da so od izpraševalke Tratnik (za slovenščino) objavljena že precej...
Odgovori
0
Ogledi
330
1. Pogoji, da se ustanovi OŠ. 2. NPZ. 3. Pravilniki v OŠ (vsaj 3).
Odgovori
0
Ogledi
832
Vprašanja: 1. Razlika med državnim in uradnim jezikom. Jezik okolja. 2. Jezikovni priročniki...
Odgovori
0
Ogledi
666
 • Zaklenjeno
Izpraševalka mi je postavila naslednja vprašanja: 1. Opišite zakonodajni postopek. 2. Kdo...
Odgovori
2
Ogledi
1.186

Zadnji prispevki

Na vrhu