Pravni nasvet Zavrnitev prijave na prosto delovno mesto

Trenutno berete:
Pravni nasvet Zavrnitev prijave na prosto delovno mesto

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.218
Naziv
profesor
Področje: Vzgoja in izobraževanje (splošno)

Spoštovani!

Glede zavrnitve prijave na prosto delovno mesto me zanime sledeče.

Ali mora zavod:
  • obvestiti vsakega prijavljenega kandidata v primeru zavrnitve oz. neizbranosti na razpisu za prosto delovno mesto?
  • navesti razloge za zavrnitev?
  • v obvestilu o zavrnitvi zapisati kdo je bil izbran na razpisu (imensko)?
Hvala za odgovor.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pravni odgovor na vprašanje bo prilepil administrator. Več o tem...

Sledite vprašanjem tudi na Advokado profilu Mladi učitelj

Kako deluje sistem pravnih nasvetov?
*opomba: za verodostojnost in pravno podlago odgovora ne odgovarjamo!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Prispevki
29
Odgovor je prispevalo spletišče Advokado: http://www.advokado.si/vprasanje/240/zavrnitev-prijave-na-prosto-delovno-mesto/
-----

Pozdravljeni,

pravice neizbranega kandidata določa 30. člen Zakona o delovnih razmerjih. Slednji določa, da mora delodajalec v osmih dneh po zaključenem postopku izbire pisno obvestiti neizbranega kandidata o tem, da ni bil izbran.

Obvestilo o neizbiri lahko delodajalec pošlje po elektronski poti na elektronski naslov kandidata, o katerem je kandidat seznanil delodajalca za namen obveščanja o neizbiri.

Delodajalec je dolžan neizbranemu kandidatu na njegovo zahtevo vrniti vse dokumente, ki mu jih je predložil kot dokaz za izpolnjevanje zahtevanih pogojev za opravljanje dela.

V skladu s petim odstavkom 200. člena Zakona o delovnih razmerjih lahko neizbrani kandidat, ki meni, da je bila pri izbiri kršena zakonska prepoved diskriminacije, v roku 30 dni po prejemu obvestila delodajalca zahteva sodno varstvo pred pristojnim delovnim sodiščem.

V skladu s 5. točko prvega odstavka 219. člena Zakona o delovnih razmerjih se z globo od 750 do 2.000 eurov kaznuje delodajalec, ki neizbranega kandidata ne obvesti v osmih dneh po zaključenem postopku izbire o tem, da ni bil izbran, z globo od 100 do 800 eurov pa se kaznuje tudi odgovorna oseba delodajalca.

Razlogov za zavrnitev in ime kandidata, ki je bil izbran, delodajalec ni dolžan obvestiti.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu