Pravni nasvet Zaposlitev brez strokovnega izpita

Trenutno berete:
Pravni nasvet Zaposlitev brez strokovnega izpita

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
268
Področje
  1. Osnovna šola
Področje: Vzgoja in izobraževanje (splošno)

Pozdravljeni,

ta teden sem bila na razgovoru, kjer ni bil pogoj strokovni izpit, bil pa je pogoj 3 leta delovnih izkušenj.

Delo je dobila oseba brez strokovnega izpita, kako je z izkušnjami nisem povsem prepričana.

Na razpisu nas je bilo kar nekaj s strokovnim izpitom. Ali lahko ravnatelj vseeno zaposli osebo brez strokovnega izpita, čeprav nas je bilo nekaj, ki imamo le-tega opravljenega?

Hvala za odgovor


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pravni odgovor na vprašanje bo prilepil administrator. Več o tem...

Sledite vprašanjem tudi na Advokado profilu Mladi učitelj

Kako deluje sistem pravnih nasvetov?
*opomba: za verodostojnost in pravno podlago odgovora ne odgovarjamo!
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
 
Prispevki
29
Odgovor je prispevalo spletišče Advokado: http://www.advokado.si/vprasanje/278/zaposlitev-brez-strokovnega-izpita/
-----

V skladu s šestim odstavkom 109. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja se lahko delovno razmerje sklene tudi s kandidatom, ki ne izpolnjuje zahtevanih pogojev, za dobo največ enega leta, če nihče od prijavljenih kandidatov ne izpolnjuje zahtevanih pogojev in je taka zaposlitev potrebna zaradi nemotenega opravljanja dela. Smiselno enako določilo se nahaja tudi v tretjem odstavku 22. člena Zakon o delovnih razmerjih. Slednji v 5. točki prvega odstavka 217. člena tudi določa, da se delodajalca, ki sklene pogodbo o zaposlitvi z osebo, ki ne izpolnjuje pogojev za opravljanje dela, razen če sklene pogodbo o zaposlitvi v skladu s tretjim odstavkom 22. člena zakona (kar se v vašem primeru, kot kaže, ni zgodilo) kaznuje z globo od 3.000 do 20.000 eurov, odgovorna oseba delodajalca (tj. ravnatelj) pa z globo od 450 do 2.000 eurov.

Dodatno vprašanje:
Zanima me še dodatno mnenje na ta komentar:
Spet po drugi strani pa zakon dopušča uvedbo poskusnega dela, ki je lahko dolgo tri mesece in v tem času se opravi strokovni izpit. Seveda pa je tu tudi ZUJF, ki omogoča, da vsak predstojnik opraviči zaposlitev ali nezaposlitev z "prihrankom"

Odgovor:
Da lahko v času morebitnega poskusnega dela delavec opravi strokovni izpit, ne spremeni (spornega) dejstva, da je bil izbran kandidat, ki ob zaposlitvi ni izpolnjeval zahtevanih pogojev, medtem ko so se na razpis prijavili kandidati, ki so izpolnjevali zahtevane pogoje. V katerem delu ZUJF opravičuje zaposlitev manj kvalificiranega delavca zaradi prihranka, pa mi ni znano.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu