ZAKONODAJA - ŠOLA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI - skupna vprašanja

Trenutno berete:
ZAKONODAJA - ŠOLA ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI - skupna vprašanja

Prispevki
3
Naziv
univ. dipl. soc. ped.
Zavod
Mladinski dom
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Beba Adamič Tomič:
področje otrok s posebnimi potrebami:

Katera področja VIZa poznaš (predšolska vzgoja, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izob. ...)
Na katerem programu ste opravljali pripravništvo (vzgojni program, ker sem delala v domu za OsPP)
S katerimi otroki ste delalali, v katero vrsto OsPP sodijo? otroci s čustvenimi in vedensjkimi težavami
V kateri program so še prehajali ti otroci (izobraževalni OŠ)
Katere vzgojne programe poznate (vzgojni program domov za učence, dijaških domov in prilagojen vzgojni program za predšolske otroke s PP)
Katera je temeljna razlika med vzgojnim in izobraževalnim programom (izob. program ti da na koncu izobraževanja spričevalo, vzgojni pa ne).
katere nazive poznate(mentor, svetovalec, svetnik), kaj potrebujemo da napredujemo (izobrazbo - kam boste pogledali, kakšno izobrazbo mora nekdo imeti - ZOFVI, strokovni izpit, uspešno zaključene programe, funkcionalna znanja, dod. opravlj. delo in nujno je želela slišati, da oseba mora obvladati slovenski jezik), kam boste pogledali, če vas bo karkoli zanimalo glede napredovanja (v pravilnik).

Dovoljeno je biti zmeden, ti pomaga pri odgovorih, sam tiho ne smeš biti. Izpit sem uspešno opravila. Srečno!
 
Prispevki
3
Naziv
prof. sepcialne in rehabilitacijske predagogike
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Torej:
1. Svet staršev
2. Akt, ki ga sprejme šola vsako leto - LDN
3. Zagotavljanje zdravstvenega varstva otrok, navezava potem še na otroke s posebnimi potrebami (npr. spolna vzgoja,...)
4. Načela vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami

Izpraševalka Marija Karba
 
Prispevki
7
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Kateri so programi v katere se lahko vkljucujejo otroci s PP in kdo jih izvaja.
Ocenjevanje v redni OŠ, na NIS-u, na PPVI. Kaj ocenjujemo na PPVI.
Strokovni organi v OŠ.
 
Prispevki
6
Naziv
Ucitelj
Zavod
Os roje
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Izpraševalka Novak Kolenko:

1. Naštete skupine programov, ki se izvajajo za otroke s posebnimi potrebami. Kje to piše? Katere otroke opredeljuje še druga zakonodaja (ZOŠ-nadarjeni, učne težave)?
2. Kakšno vlogo ima Zavod za šolstvo pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Podrobno postopek usmerjanja: kdo je v komisiji za usmerjanje, kdaj se lahko postopek sproži, na čigavo zahtevo, kaj izda ZRSŠ?
3. Šolska inšpekcija. Kaj naredi inšpektor, ko ugotovi kršitev? Ali vedno poda rok za odpravo kršitve? Ne. Kakšne vrste nadzorov glede na čas poznamo? Ali so napovedani? Ali se mora pobudnik za nenapovedani inšpekcijski pregled podpisati? Zakaj mislite, da je tako?
 
Prispevki
3
Naziv
prof. spec. in reh. ped.
Zavod
Osnovna šola Gustava Šiliha Maribor
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Izpraševalka ga. Mihaela Novak Kolenko
Kdo so osebe s PP?
Kdo preverja delo v OŠ ... Skratka Inšpektoriat za šolstvo in šport :)
Kakšne vrste inšpekcijskih pregledov poznamo?
Kdo imenuje inšpektorja? Kaj ta naredi, če nima dovolj strokovnega znanja s posameznega področja?
Kako lahko napredujemo? Zakaj je to pomembno?
 
Prispevki
6
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Novak Kolenko

- delo svetovalne službe
- inšpekcija šolska, kakšne nadzore poznamo
- napredovanja v šoli, kdo napreduje v nazive in kdo vplačilne razrede?

zelo prijazna
 
Prispevki
7
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Izpraševala ga. Loborec Škerl:
1. kako so OPP opredeljeni v ZOŠ
- našteti
- kaj pa učenci z učno pomočjo (povedala, da prijemoajo individualno in skupinsko pomoč in dopolnilni pouk)
2. kdo ustanavlja OŠ, financiranje (kdo financira večji delež - država; kaj financira država in kaj lokalna skupnost)
 
Prispevki
3
Naziv
diplomirani specialni in rehabilitacijski pedagog
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Kaj pomeni delitev oblasti? Razloži funkcijo posamezne veje. (omogoča demokracijo, zakonodajna DZ, DS; izvršilna ... in sodna veja - sodišča brez ustavnega in računskega sodišča;)
Naštej institucije EU.
Otrokove pravice. Kaj pomeni pravica do identitete?
 
Prispevki
6
Zavod
OS Glazija
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Odgovarjala sem kot izvajalka DSP pri ga. Novak Kolenko.

1. Kaj je to DSP?
2. Kateri zakoni to urejajo (Zakon o usmerjanju OPP, Zakon o osnovni šoli, ZOFVI)?
3. Katere otroke s PP poznamo (9 iz Zakona o usmerjanju + omenila sem nadarjenje in učne težave iz Zakona o šoli)?

Izpraševalka je zelo prijazna!
 
Prispevki
1
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
USTAVA

1. Načelo enakosti (človekove pravice, otrokove pravice)

2. Vrste oblasti, sodna oblast podrobno vse

3. Svet Evropske unije


Zakonodaja

1. IP – vse

2. Načela preverjanja in ocenjevanja znanja

SLOVENSKI JEZIK

Vse napake iz priprav. Predvsem ločila, s/z, stičnost, nestičnost ločil. Popravi napake v povedi.
 
Prispevki
7
Izpit sem 8.6. uspešno opravila
Pedagoginja, zaposlena v šoli za OPP
Vprašanja so bila sledeča:
1. Vse o individualni učni pomoči
2. Postopek usmerjanja OPP (kdo da predlog, kaj odloča zavod, odločba, strokovno mnenje, komisija...)
3. Svet zavoda (sestava, naloge)

Izpraševalka Novak Kolenko - prijazna, direkta, fajn gospa
 
Prispevki
1
Naziv
specialna pedagoginja
Zavod
OŠ za OPP
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Ustava: lokalna samouprava (občine in regije - teh pri nas ni), evropska komisija, pravica do izobraževanja. Če bi DZ sprejel, da bi OŠ trajala samo 4 leta, bi bilo to v nasprotju s konvencijo o otrokovih pravicah? Ne :)
Zakonodaja: pristojnosti ravnatelja, koliko časa njegov mandar, je lahko ponovno izvoljen; postopek usmerjanja.
Slovenščina: razlika med grafemom in fonemom, velika začetnica (povej primer, kako lahko zapišemo besedo Matevž - z veliko kot ime, z malo kot občno ime - hrana), pedagoški govor (kakšen jezik uporabljamo pri obeh vrstah), zapisano ime, ki je imelo črko ö. Ali to lahko v Sloveniji napišemo? Da. Ali to najdemo v slovenski abecedi? kot katera črka? Kot o :) Koliko glasov in črk imamo? Kako lahko zapišemo polglasnik (da ni zapisan ali z e).

Bili so prijazni. Ko vidijo, da si se učil, upoštevajo tudi tremo in ti dajo podvprašanja, tako da le pogumno! :)
 
Prispevki
5
Naziv
specialna pedagoginja
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Naštej organe šole.
2. Kaj je IP?
3. Kaj vse se lahko prilagaja v programih za otroke s posebnimi potrebami?
 
Prispevki
6
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Mihaela Novak Kolenko:
Kdo so otroci s posebnimi potrebami (Zakon o usmerjanju in Zakon o osnovni šoli).
Postopek usmerjanja.
Avtonomija šolskega prostora. Kje piše o tem? (ZOFVI)
 
Prispevki
3
Naziv
dipl.ekon
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Odločba o usmerjanju
Strokovni aktivi
Izobraževalni programi za otroke s PP
 
Prispevki
2
Naziv
maturant
Področje
 1. Osnovna šola
-Kontinuum pomoči
-razlika Matični list - knjiga (kam pogleda učenec, če je izgubil spričevalo), kaj točno je zapisano v Matični knjigi
-Postopek usmerjanja otrok s PP
 
Prispevki
6
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
 3. Šola za otroke s posebnimi potrebami
ZAKONODAJA – Mihaela Novak Kolenko

1. Našteti skupine OPP (po ZOsn in ZUOPP-1).

2. Kaj otroku s posebnimi potrebami zagotavlja prilagoditve (odločba). Odločba – kdo jo izda, na čigavo pobudo, kaj je podlaga za izdajo odločbe (vloga oz. zahtevek staršev ali ustanove s soglasjem staršev in strokovno mnenje komisije).

3. Šolska inšpekcija – čemu je namenjena, kako ukrepa, kakšne oblike nadzora poznamo, kdaj se opravi ponovni nadzor, na koliko časa naj bi se izvedel redni obisk, v katerem zakonu je opredeljena.

Gospa Novak Kolenko postavlja jasna in konkretna vprašanja, pri vprašanjih te usmerja, da dobi želeni odgovor (točno ve, kaj hoče slišati, vendar pri tem ni pikolovska v smislu, da želi naučene odgovore). V komunikaciji je spodbudna (nasmeh, kimanje, usmerjanje).
 
Prispevki
6
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Izpraševalka: ga. Cankar Zelo prijazna gospa, se kaj poheca, ti prikima, se nasmehne ...

1. Kdo lahko začne postopek usmerjanja OPP? V kakšnih primerih to začne VIZ zavod?
2. Svet šole (sestava, dve najpomembnejši funkciji).
3. Kakšna je moja delovna in učna obveznost (razloži, opiši).
 
Prispevki
9
Naziv
mag. prof. spec. in reh. ped.
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Pri Zakonodaji sem dobila naslednja vprašanja:
- Svet staršev (pristojnosti in posebej je izpostavila kakšen vpliv imajo glede gradiv)
- Kontinuum pomoči in kateri dokument se napiše za učenca na 3. stopnji
 
Prispevki
6
Področje
 1. Šola za otroke s posebnimi potrebami
Moja vprašanja. 15.6.2017
1. Svet staršev (pristojnosti, sestava)
2. Vpis v 1. razred (na redni oš in na podlagi odločbe)
3. Brezplačni prevoz
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

1. Pogoji, da se ustanovi OŠ. 2. NPZ. 3. Pravilniki v OŠ (vsaj 3).
Odgovori
0
Ogledi
214
Pozdravljeni. Ali mogoče kdo pozna odgovore na naslednja vprašanja: - vzgojni ukrepi: zakaj...
Odgovori
1
Ogledi
397
Živjo vsem, rada bi vas nekaj vprašala glede zakonodaje (za OŠ). V katalogu, pod točko A...
Odgovori
1
Ogledi
469
 • Zaklenjeno
Izpraševalka mi je postavila naslednja vprašanja: 1. Opišite program osnovne šole (obvezni in...
Odgovori
2
Ogledi
603
Pozdravljeni, 25.4. imam strokovni izpit. pri zakonodaji je izpraševalka gospa Darinka Cankar...
Odgovori
3
Ogledi
441
Za objavo izpitnih vprašanj uporabite pripravljene obrazce - tukaj Novejša vprašanja oz...
Odgovori
2
Ogledi
1.262
 • Članek
Slovenski učitelji se samoiniciativno povezujemo v želji, da sami, od znotraj vzpostavimo...
Odgovori
0
Ogledi
55

Zadnji prispevki

Na vrhu