Eurydice Slovenija Usklajen znesek minimalne plače

Trenutno berete:
Eurydice Slovenija Usklajen znesek minimalne plače

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Na spletišču ministrstva za delo je z dne 30. 1. 2015 objavljeno sporočilo za javnost o usklajenem znesku minimalne plače.

Minimalna plača za delo s polnim delovnim časom od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 eurov.

V skladu z Zakonom o minimalni plači se znesek minimalne plače enkrat letno uskladi najmanj z rastjo cen življenjskih potrebščin. Za uskladitev minimalne
plače se uporabi uradni podatek Statističnega urada Republike Slovenije o medletni rasti cen življenjskih potrebščin decembra preteklega leta glede na
december predpreteklega leta. Zakon določa tudi druge kriterije, ki se poleg rasti cen življenjskih potrebščin lahko upoštevajo pri določitvi minimalne
plače, in sicer so to gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarska rast in gibanje zaposlenosti. Dosedanja praksa je bila, da se je minimalna plača, ki
je bila določena po teh kriterijih enkrat letno usklajevala samo z rastjo življenjskih potrebščin kot je to določeno v 5. členu zakona. Znesek minimalne
plače v skladu z zakonom določi ministrica oziroma minister, pristojen za delo, po predhodnem posvetu s socialnimi partnerji.

Novo določeni znesek velja za delo, opravljeno od 1. januarja dalje. Iz uradnih podatkov Statističnega urada Republike Slovenije
izhaja, da znaša rast cen življenjskih potrebščin decembra 2014 glede na december 2013 0,2 %.

Na dopisni seji Ekonomsko-socialnega sveta je bil sprejet sklep, da se minimalna plača, ki je bila za leto 2014 določena v višini 789,15 evrov uskladi z
ugotovljeno rastjo cen življenjskih potrebščin 0,2 % in tako od 1. januarja 2015 dalje znaša 790,73 evrov.

Več informacij na izvorni strani...

- - -
Vir za forum: Eurydice Slovenija, www.eurydice.si
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu