Ucna obveznost \ delovna obveznost

Trenutno berete:
Ucna obveznost \ delovna obveznost

Prispevki
24
Področje
  1. Osnovna šola
Pozdravljeni,

zanima me, kaksna je razlika med ucno obveznostjo in delovno obveznostjo.

Hvala za odgovor
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.031
Naziv
profesor
Iz Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI):

119. člen
(obseg vzgojno-izobraževalnega dela)

Delovna obveznost učitelja obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, vajenci, dijaki oziroma študenti višjih šol (v nadaljnjem besedilu: učna obveznost), pripravo na pouk, popravljanje in ocenjevanje izdelkov in drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega programa.

Priprava na pouk obsega:

– sprotno vsebinsko in metodično pripravo,
– pripravo didaktičnih pripomočkov.

Drugo delo obsega:

– sodelovanje s starši,
- sodelovanje v strokovnih organih šole,
– opravljanje nalog razrednika,
– organizirano strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje,
– zbiranje in obdelavo podatkov v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega in drugega dela,
– mentorstvo učencem, vajencem, dijakom in študentom višje šole ter sodelovanje s šolami in visokošolskimi zavodi, ki izobražujejo strokovne delavce,
– mentorstvo pripravnikom,
– urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov ipd.,
– organiziranje kulturnih, športnih in drugih splošno koristnih in humanitarnih akcij, pri katerih sodelujejo učenci, vajenci oziroma dijaki,
– pripravo in vodstvo ekskurzij, izletov, tekmovanj, šole v naravi, letovanj, taborjenj, ki jih organizira šola in
– opravljanje drugih nalog, določenih z letnim delovnim načrtom.

Določbe tega zakona, ki urejajo delovno obveznost učiteljev in drugih strokovnih delavcev se uporabljajo tudi za učitelje in druge strokovne delavce šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

a) Osnovna in glasbena šola

120. člen
(delovna in učna obveznost)

V okviru z zakonom in kolektivno pogodbo določenega tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost učitelja največ 22 ur, v oddelkih podaljšanega bivanja in v bolnišničnih oddelkih pa največ 25 ur.

b) Poklicno izobraževanje

121. člen
(delovna in učna obveznost)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost:

– za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov največ 20 ur,
– za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,
– za učitelja madžarskega in italijanskega jezika največ 19 ur,
– za predavatelje višje strokovne šole največ 16 ur,
– za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
– za strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.

c) Gimnazija

122. člen
(delovna in učna obveznost)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega tedenskega polnega delovnega časa je tedenska učna obveznost:

– za učitelje splošnoizobraževalnih in strokovnoteoretičnih predmetov največ 20 ur,
- za učitelja slovenskega jezika največ 19 ur,
– za učitelja madžarskega in italijanskega jezika največ 19 ur,
– za učitelje praktičnega pouka in veščin največ 25 ur,
– za druge strokovne delavce, ki imajo učno obveznost oziroma sodelujejo pri pouku, največ 30 ur.

č) Domovi za učence in dijaški domovi

123. člen
(delovna obveznost vzgojitelja)

V okviru z zakonom in s kolektivno pogodbo določenega tedenskega polnega delovnega časa je obveznost vzgojitelja največ 30 ur vzgojnega dela z učenci, vajenci in dijaki tedensko.

124. člen
(povečanje in zmanjšanje učne obveznosti)

Če v okviru z zakonom določene tedenske učne obveznosti ni mogoče organizirati pouka v skladu s predmetnikom, lahko ravnatelj učitelju ali drugemu strokovnemu delavcu določi dodatno tedensko učno obveznost za toliko ur, kot je določeno za posamezni predmet v oddelku, vendar ne več kot za pet ur, oziroma določi zmanjšanje tedenske učne obveznosti, vendar ne več kot za tri ure.
 
Prispevki
76
Naziv
profesorica angleščine in slovenščine
Zavod
OŠ Šturje Ajdovščina
Področje
  1. Osnovna šola
  2. Gimnazija
Ali spadata dopolnilni in dodatni pouk v učno obveznost?
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Zadnji prispevki

Na vrhu