Eurydice Slovenija Učna mobilnost mladih v Sloveniji

Trenutno berete:
Eurydice Slovenija Učna mobilnost mladih v Sloveniji

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Po podatkih Statističnega urada RS iz 2. četrtletja 2014 je bilo med študijem učno mobilnih 12 % diplomantov ali študentov terciarnega izobraževanja. Vsaj ene oblike učne mobilnosti v tujini (formalne ali neformalne) je bilo deležnih 22 % mladih v starosti 18–34 let, približno 20 % moških in 23 % žensk.

Učna mobilnost ali pridobivanje znanja v tujini postaja dandanes čedalje bolj razširjena, saj čedalje več mladih v okviru šolanja odhaja v tujino na študijske izmenjave oz. prakse. Poleg tega se mladi udeležujejo tudi različnih neformalnih učnih dejavnosti v tujini, kot so tečaji, konference, mladinski projekti in prostovoljstva.

Na Statističnem uradu RS so v 2. četrtletju lanskega leta izvedli v okviru evropskega projekta pilotno raziskavo o učni mobilnosti mladih. Mlade v starosti 18–34 let so povprašali, ali so se v okviru formalnega izobraževanja vsaj dva tedna šolali v tujini (tovrstno izobraževanje zajema študijske izmenjave in prakse v tujini in tudi opravljanje celotnega izobraževalnega programa v tujini) in ali so se kadarkoli udeležili kakšnih neformalnih učnih dejavnosti v tujini (te zajemajo npr. večdnevne tečaje, konference, projekte za mlade, prostovoljstvo).

Pri formalnem izobraževanju jih je zanimala učna mobilnost v začetnem poklicnem izobraževanju in usposabljanju (nižje ali srednje poklicno oz. srednje strokovno izobraževanje) ter druga splošna učna mobilnost, tj. mobilnost v okviru osnovnošolskega, srednješolskega splošnega ter terciarnega, tj. višje- oz. visokošolskega izobraževanja.


Več si lahko preberete tukaj.

Ogled sporočila na izvorni strani...

- - -
Vir za forum: Eurydice Slovenija, www.eurydice.si
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu