ŠVALJ - izpraševalka (zakonodaja, izpitna vprašanja)

Prispevki
6
Področje
Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
1. Kontinuum pomoči otrokom z UT. Kam se vloži Zahtevo za začetek postopka usmerjanja?
2. Kaj mora narediti šola, ko prejme Odločbo o usmerjanju? Komu se lahko dodeli spremljevalec v OŠ?
3. Naštej skupine otrok s posebnimi potrebami.

(sem prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike)
 
Nazadnje urejeno:
Prispevki
7
Področje
Osnovna šola
OŠ, prof. slovenščine in španščine
1. Kateri zakoni urejajo zakonodajo za področje OŠ? Hotela je vedeti tudi pravilnike
2. Ocenjevanje, koliko pisnih izdelkov na teden, dan, kdaj izjeme, kdaj ponovitev ocenjevanja?
3.Kateri organ najpomembnejši za urejanje zakonodaje OŠ?
Zelo prijazna, korektna, pomaga, usmerja.
 
Prispevki
14
Naziv
magistrica profesorica inkluzivne pedagogike
Zavod
/
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
Gospa Švalj je prijazna in nasmejana gospa. Če vidi, da znaš ne daje podvprašanj, super pa je , ker da na voljo dovolj časa, da se zbereš in odgovoriš kot je treba.

Moja vprašanja pri njej so bila:

1. Naštej organe šole + mandat, sestava in naloge sveta zavoda.
2. Vpis v šolo, odlog šolanja.
3. Pravica do brezplačnega prevoza.

(sem profesorica inkluzivne pedagogike)
 
Prispevki
8
Naziv
profesorica slovenščine
Področje
Osnovna šola
Je bila predsednica komisije, zelo je prijetna.

1. Preverjanje in ocenjevanje, koliko pisnih ocenjevanj v tednu, kdaj lahko več, kdaj se ponavlja pisno ocenjevanje, kako je z vpisom ocen.
2. Naštej kateri zakoni veljajo za OŠ, samo zakone našteti, ne pravilnikov.
Kateri je krovni organi, ki nadzira OŠ.
3. Obvezni in razširjeni program v OŠ, kaj sodi v razširjeni in kako je z izbirnimi predmeti.
 
Prispevki
8
Naziv
prof.glasbe
Področje
Osnovna šola
22. 11. 2017

- naštej organe šole
- svet staršev (naloge, pristojnosti, mandat...)
- pravilnik o šolskem koledarju
 
Prispevki
5
Naziv
učitelj razrednega pouka
Področje
Osnovna šola
Bila tudi predsednica komisije. Neverjetno prijazna gospa!!! Pozitivna, nasmejana, te dopolnjuje oz. te poskuša usmerit ... Tudi med slovenščino in ustavo je spremljala in “spodbujala”.

1. Zakoni in pravilniki v šoli.
2. Vpis v 1. razred + odlok šolanja.
3. Kako na naši šoli pomagamo otrokom z učnimi težavami?
 
Prispevki
6
Naziv
prof. angleškega in slovenskega jezika
Zavod
osnovna šola
Področje
Osnovna šola
Vprašanja 23. 4. 2018

1. Delovna in učna obveznost učitelja (v OŠ)
2. Ocenjevanje pisnih izdelkov
3. Ugovor na zaključno oceno & NPZ
 
Prispevki
3
Naziv
diplomant športne vzgoje
Področje
Osnovna šola
1. Zakoni za šolstvo
2. Kaj ureja ZOFVI
3. šolski koledar
4. status športnika (ker sem difovc)

Res zlo prijazna gospa!
 
Prispevki
3
Naziv
učitelj razrednega pouka z angleščino
Področje
Osnovna šola
16. 5. 2018
1. Naštej strokovne organe šole. Podrobno opiši svet šole in njihove pristojnosti.
2. Potek ugovora na zaključno oceno.
3. Vpis ocen v redovalnico (roki za ustno, pisno in opisno oceno).
 
Prispevki
6
Naziv
profesorica
Zavod
Področje
Osnovna šola
Današanja vprašanja (8. 10. 2018):
1. ZOFVI - katera področja ureja (je bilo potrebno samo našteti)
2. Ugovor na oceno
3. Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole (posebej je vprašala, pred katero uro se ne sme začeti pouk)
 
Prispevki
1
8. 10. 2018
1. Svet šole (sestava, mandat, dejavnosti),
2. ocenjevanje pisnih izdelkov, ponavljanje ocenjevanja pisnih izdelkov,
3. program osnovne šole (kako se deli, kaj sodi v obvezni in kaj v razširjeni program),
4. sprejemanje programov (kdo sprejema javno veljavne izobraževalne programe - minister v sodelovanju s strokovnim svetom).
 
Prispevki
6
Individualiziran program (kaj se v njem določi).
DSP - kdo ga izvaja, katere oblike, ali se lahko izvaja na domu
Preverjanje - ocenjevanje znanja (razlika)
 
Prispevki
8
Naziv
specialni pedagog
Zavod
OŠ Glazija
Področje
Vrtec, Osnovna šola, Šola za otroke s posebnimi potrebami
Zelo prijazna.

ponovno delala izpit iz zakonodaje, učim pa na področju oseb s posebnimi potrebami.

Pravilnik o šolskem koledarju
Ugovor na oceno
Svet šole
 
Prispevki
6
Pristopila kot svetovalna delavka iz šole s PP.

- Vstop v vrtec (kdaj), se lahko odloži, kdo predlaga odlog.
- Naloge svetovalne službe, kdo lahko dela v svetovalni službi, s katerim dokumentom si lahko pomagamo.
- Učenci z učnimi težavami, kako jim pomagamo (5-stopenjski model).
 
Prispevki
6
1. Pritožba na oceno.
2. Svet staršev.
3. Odloźitev šolanja.

Gospa je zelo prijazna, nasmejana. Se vmes pogovarja s tabo, kaj doda, tako da je zelo sproščeno vzdušje.
 
Prispevki
3
Izpit opravljala16. 9. 2019
1. Kateri so zakoni, ki urejajo področje OŠ? Pravilnikov ni treba nažtevati, želi res samo zakone (ZOFVI, Zakon o OŠ, Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami).
2. Ugovor na oceno (nekaj malega podvprašanj npr. kdo je v komisiji, ki jo imenuje ravnatelj? Ali je lahko tudi učitelj, ki je ocenjval ipd.
Prijetna gospa, lepo usmerja pogovor.
 
Prispevki
6
1. Organi OŠ, podrobneje svet staršev.
2. Vpis v 1. razred, odlog šolanja (oba primera).

Ga. Švalj je bila predsednica komisije in je že na začetku vzpostavila zelo prijetno in pomirjujoče vzdušje.
 
Prispevki
7
- Kako ZOFVI opredeljuje delo svetovalnega delavca? Govorila sem o Programskih smernicah za svetovalno delo v OŠ (preventivne, razvojne dejavnosti, pomoč in načrtovanje ter evalvacije; svetovalni odnos z vsemi udeleženimi, konkretne dejavnosti (pomoč pri prehodih, vpisu v šolo, prehajanju na druge izobraževalne ravni itd.)
- Vpis v šolo (v mesecu februarju za naslednje šolsko leto).
- Odlog šolanja (predlaga starš/odločba/zdravstvena služba, opravi se postopek za preverjanje pripravljenosti za vstop v šolo, lahko se tudi sredi leta odloži za 1. razred)
- Kdo odloči, kam se vpiše OPP (Komisija za usmerjanje)
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Na vrhu