Strokovni izpit - pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Trenutno berete:
Strokovni izpit - pomočnik vzgojitelja predšolskih otrok

Prispevki
13
Področje
 1. Vrtec
Pozdravljeni. Še ena v težavah :( Ob vsem tem gradivu se je tudi meni močno zataknilo, čisto sem se izgubila ob tem pritisku, da čimprej to izdelam, jaz pa kot ovčka tavam in niti nimam pojma, kako začeti :( ... res bi lepo prosila, če mi lahko kdo pove, kaj vse je potrebno vedeti za pomočnika vzg. predšolskih otrok...

Vem, da se deli v tri podveje - ustava, predpisi za področje vzgoje in izobraževanja ter slovenščina. Za ustavo in slovenščino bom že nekako zmogla oz. razumem..
Izgubljena sem pri teh predpisih. V katalogu piše: "Strokovni delavec poglobljeno pozna tiste vsebine in predpise, navedene pod točkami c., č., d., e., f., g., i. in j., ki veljajo za področje, na katerem opravlja vzgojno-izobraževalno delo oziroma na katerem je opravljal praktične nastope, ki jih je uveljavil za pristop k strokovnemu izpitu. Ostale vsebine in predpise, navedene pod točkami c., č., d., e., f., g., i. in j., pa pozna pregledno."
Ali je za mene, kot pomočnico vzgojitelja, dovolj, da predelam A, B, C, Š, D in H? Torej, da izpustim glasbene šole, srednje šole, dijaške domove, izobraževanje odraslih in višje strokovne šole? :/

a) Organizacija in financiranje vzgoje in izobraževanja ter delovna razmerja in plače zaposlenih
b) Šolska inšpekcija
c) Vrtci
č) Osnovne šole
d) Vzgoja in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami
e) Glasbene šole
f) Srednje šole (gimnazije, poklicno in strokovno izobraževanje)
g) Dijaški domovi
h) Pravice pripadnikov italijanske in madžarske narodnosti na področju vzgoje in izobraževanja
i) Izobraževanje odraslih
j) Višje strokovne šole
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.377
Ali je za mene, kot pomočnico vzgojitelja, dovolj, da predelam A, B, C, Š, D in H? Torej, da izpustim glasbene šole, srednje šole, dijaške domove, izobraževanje odraslih in višje strokovne šole?
Mislim, da ja.
Pri večini členih piše, da se neha uporabljati... Kaj v tem primeru? Se učiti? Ker posodobitev ni... :/
Ne, saj v 64. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) piše, da se po uveljavitvi tega zakona (uveljavljen je bil 1. junija 2011) iz zgoraj omenjenega pravilnika uporabljajo samo še 21., 21.a in 21.b člen za znižano plačilo vrtca.
 
Prispevki
7
Naziv
pomočnica vzgojiteljice
Področje
 1. Vrtec
Jaz sem se za strokovca učila samo Vrtce. A in B točko pa sem si pogledala, da sem vsaj približno vedela za kaj se gre. Ostala poglavja nisem niti taknila.

Mi pa je pri izpitu pomagalo predvsem to, da sem na tej strani poiskala vprašanja za posamezne teme za področje predšolske vzgoje in si naredila izpiske z odgovori. Tako sem dobila pregled nad celotno zadevo + vprašanja se veliko krat tudi pri različnih spraševalcih ponavljajo + če ti slučajno zamenjajo komisijo ti ni frke, ker si jih itak šla vse skozi ;)
Nato pa, ko sem izvedela koga imam v komisiji, sem zadnje 4 dni ponavljala predvsem snov iz njihovih vprašanj.

Tako, da če odštejem čas, ki sem ga porabila za delanje izpiskov (cca 1 teden). Sem se vse skupaj učila 14 dni, 15. dan pa sem imela zagovor :)

In še to, ne pusti se prestrašit!!! Ker strokovc ni noben bav bav. In sploh ni tako težek in zahteven, kot ga večina predstavlja.
 
Prispevki
13
Področje
 1. Vrtec
Hvaala!! Ali mi še lahko kdo pomaga pri tem:

· pozna postopek uveljavljanja znižanega plačila za vrtec, ki ga vodi CSD
Tega nisem zasledila :/ Če kdo zna.... ?

· pozna lestvico sedmih dohodkovnih razredov, na podlagi katere se staršem določi višino subvencije za vrtec
Tukaj je kar 8 plačilnih razredov, kajne...

· pozna najvišje in najnižje plačilo za vrtec
Ali je to tako, da so nekateri oproščeni plačila. Medtem ko je največje 80 %?

· ve, katerim staršem CSD izda odločbo o oprostitvi plačila
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni.

Plačila vrtca so v celoti oproščeni rejenci, ceno programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.HVALAAA.
 
Prispevki
41
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Ne vem, če je še aktualno, mogoče pa za koga drugega:

· pozna postopek uveljavljanja znižanega plačila za vrtec, ki ga vodi CSD
Starši izpolnijo in oddajo (osebno, po pošti ali elektronsko) Vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na CSD, ki ja za njih krajevno pristojen. CSD potem preveri vse premoženje in dohodke in izda odločbo.

· pozna lestvico sedmih dohodkovnih razredov, na podlagi katere se staršem določi višino subvencije za vrtec
Tukaj je kar 8 plačilnih razredov, kajne...

Kolikor jaz zdaj gledam (april 2015) jih je 9? Naj me kdo prosim popravi, če se motim!

· pozna najvišje in najnižje plačilo za vrtec
Ali je to tako, da so nekateri oproščeni plačila. Medtem ko je največje 80 %?

V lestvici, ki je trenutno objavljena, je najvišje plačilo % cene programa vrtca.
Objavljena je tu: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/ in tudi tu v 24. členu:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780


· ve, katerim staršem CSD izda odločbo o oprostitvi plačila
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila oproščeni.

To je iz zakona o vrtcih in piše, da ne velja več. Ne vem, kako je s tem? Če lahko kdo komentira? Morda je denarna socialna pomoč zamejena enako kot 1. dohodkovni razred pri plačilih vrtca? In torej so opravičeni?

Plačila vrtca so v celoti oproščeni rejenci, ceno programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.

Plačila so oproščeni tudi starši, ki imajo hkrati v vrtec vključenih več otrok - 3. in vsak naslednji je oproščen v celoti.


LP!
 
Prispevki
19
Področje
 1. Visoka šola
Pozdravljeni!
Zanima me, koliko časa ste čakali na datum za strokovni izpit po tem, ko ste se prijavili? Koliko časa pa je bilo učenja ...vem, da je to relativno, a me samo zanima, da vem kdaj naj se prijavim. Maja se začnem učit, imam pa 8 urno službo in dva majhna otroka, tako da bi prosila, če bi mi lahko podali kakšne izkušnje.
Hvala!
 
Prispevki
41
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Poglej si na forumu pod Strokovni izpit -> Datumi zagovorov in izpitna komisija
Tam imaš npr. pod temo
6. maj 2015 ob 16.00 - Bele, Doltar, Mate
točno napisano moje datume (prijava prejem obvestila in datuma izpita), pod drugimi podobnimi temami pa datume za druge.


Glede učenja je res zelo relativno. Najboljše da se začneš učiti, malo brati in boš videla. Če ti bo hitro šlo, se potem prijavi? Meni je največ časa vzela slovenščina in ustava. Oziroma sta mi bili najbolj zoprni in je zato šlo počasneje.
 
Prispevki
13
Področje
 1. Vrtec
Ne vem, če je še aktualno, mogoče pa za koga drugega:

· pozna lestvico sedmih dohodkovnih razredov, na podlagi katere se staršem določi višino subvencije za vrtec
Tukaj je kar 8 plačilnih razredov, kajne...

Kolikor jaz zdaj gledam (april 2015) jih je 9? Naj me kdo prosim popravi, če se motim!

· pozna najvišje in najnižje plačilo za vrtec
Ali je to tako, da so nekateri oproščeni plačila. Medtem ko je največje 80 %?

V lestvici, ki je trenutno objavljena, je najvišje plačilo % cene programa vrtca.
Objavljena je tu: http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/ in tudi tu v 24. členu:http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780


LP!

Najlepša hvalaa :) sem še vedno v fazi učeeenja :) in še vedno zeeelo zmedena glede teh plačilnih razredov, bi bila zelo vesela še kakšnega za ziher mnenja, saj je res povsod drugače zapisano :/ nekje 7 razredov, nekje 8 in potem 9. :/
Kolegica, ki je bila na zagovoru v začetku leta, je bila to povprašana in takrat so jo "piknili" glede deleža plačila staršev, kjer je bil pravilen odgovor 80 % ..... Ta številka se pojavla torej v okviru 8 plačilnih razredov...

http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/nova_socialna_zakonodaja/znizano_placilo_vrtca/ ..tukaj je pa spet drugače.... 77 %, 9 razredov....
 
Prispevki
41
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Kolegica, ki je bila na zagovoru v začetku leta, je bila to povprašana in takrat so jo "piknili" glede deleža plačila staršev, kjer je bil pravilen odgovor 80 %

Pa je tvoja kolegica rekla, da je 77% najvišji delež ali ni vedela odgovora in so oni "zaokrožili" na 80%? Ker če je rekla 77 in je bilo to narobe, potem pa res jao nam...
 
Prispevki
13
Področje
 1. Vrtec
Tako kot sem bila jaz z njene strani, je bila tudi ona opozorjena na ta odstotek... tako da je tam rekla 80 % in je kao prav... Ampak brskam po spletu (ministrstvo, vrtci, ostale bolj "uradne strani"), tam pa večinoma prevladuje 9. razredov, in seveda 77 % .... tako da ja, jao nam x)
 
Prispevki
41
Področje
 1. Vrtec
 2. Osnovna šola
Veš kaj, potem je možno, da niso toliko natančni glede 3%, da če vsaj približno zadaneš, je OK?

Upam, da je tako...
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.377
V Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih piše o teh 80%, vendar se z dnem začetka uporabe (14.08.2010) Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) za posamezno pravico iz javnih sredstev preneha uporabljati omenjeni pravilnik (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in 102/09), razen 21., 21.a in 21.b člena, za znižano plačilo vrtca.

V Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13 in 14/15 – ZUUJFO) piše:

(1) Meja dohodkov za ugotavljanje višine plačila vrtca je povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša:

upload_2015-4-20_21-55-41.png


(2) Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici iz prvega odstavka.

(3) Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka, če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo.

(4) Plačila vrtca so v celoti oproščeni tudi rejenci, ceno programa, v katerega je otrok vključen, pa krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca odda rejnik.
 
Prispevki
13
Področje
 1. Vrtec
Iščem in iščem... Ali mi lahko kdo pomaga glede teh volitev... V te podrobnosti se nisem nikoli podajala, sedaj pa se počutim res kot en.... ko teh zadev ne ve x)

Volitve in tujci... ali je to dovolj, še kaj spregledano?
" Tujci, ki imajo stalno prebivališče v neki občini, lahko v tej občini sodelujejo na lokalnih volitvah.
Tujci, ki so hkrati državljani EU, imajo tudi pasivno volilno pravico. Se pravi lahko nastopajo kot kandidati na volitvah za občinski svet. Še vedno pa tujci, pa naj bodo državljani EU ali ne, ne smejo kandidirati na volitvah za župana."
Tujsi s stalnim p. lahko tudi sodelujejo na volitvah za predsednika itd??

Brez volilne pravice
- tujci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji
- osebe brez poslovne sposobnosti : mladoletne in nerazsodne
Še kdo?

Hvala hvala!
 
Prispevki
66
Področje
 1. Vrtec
Pozdravljeni!

Drugi teden me bo ravnateljica prijavila na strokovni izpit. Zanima me, če je kdo v istem času, kot jaz, bil prijavljen ali se je sam prijavil na strokovnega in kdaj je dobil datum zagovora? Glede na to, da bo božič in novo leto, me zanima, če mislite, da je možno, da bi dobila datum pred novim letom ali po novem letu?

Hvala za odgovor. Lp :)
 
Prispevki
18
Področje
 1. Osnovna šola
Pozdravljeni!

Drugi teden me bo ravnateljica prijavila na strokovni izpit. Zanima me, če je kdo v istem času, kot jaz, bil prijavljen ali se je sam prijavil na strokovnega in kdaj je dobil datum zagovora? Glede na to, da bo božič in novo leto, me zanima, če mislite, da je možno, da bi dobila datum pred novim letom ali po novem letu?

Hvala za odgovor. Lp :)

Tudi sama sem se sedaj prijavila in nekako dvomim v termin pred novim letom, saj v forumu nisem zasledila, da bi bili objavljeni kakšni roki po 20. decembru ...
 
Prispevki
6
Jaz sem se prijavila 11.11., cez en teden sem dobila potrdilo, da je prijava popolna in cez dva dni se obvestilo o datumu, ki je 6.12.
Torej gre vse kar hitro....nikjer nisem zasledila, da zadnji teden pred bozicem ne bi imeli terminov...
 
Prispevki
6
Naziv
pomočnica vzgojiteljice
Zavod
vrtec moravče
Področje
 1. Vrtec
Tudi sama sem se sedaj prijavila in nekako dvomim v termin pred novim letom, saj v forumu nisem zasledila, da bi bili objavljeni kakšni roki po 20. decembru ...
Mene je ravnateljica prijavila prejšnji teden, čez dva dni sem dobila pošto, da je prijava popolna in sedaj pričakujem ta teden pošto z datumom, ki predvidevam, da bo okrog 15.12.
 
Prispevki
42
Zavod
/
Mene je ravnateljica prijavila prejšnji teden, čez dva dni sem dobila pošto, da je prijava popolna in sedaj pričakujem ta teden pošto z datumom, ki predvidevam, da bo okrog 15.12.

Uuuu ... to pa je hitro. Potrditev navadno pride komaj čez kak teden po prijavi ... zanimivo, hvala za informacijo.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

 • Zaklenjeno
Pozdravljeni. Ali ima morda kdo zapiske za strokovni izpit (pomočnik vzgojitelja) iz...
Odgovori
1
Ogledi
2.056
Pozdravljeni, Določili so mi komisijo v sestavi: - izpraševalka za predpise: Beba Adamič Tomič...
Odgovori
0
Ogledi
1.267
Zelo prijetna komisija, pomagajo ter iščejo znanje. Vprašanja: -Pravni viri EU, Predsednik...
Odgovori
0
Ogledi
144
 • Vprašanje
Živjo, zanima me, ali ima kdo izkušnje s tem kako je če zaprosiš za nov datum izpita?
Odgovori
1
Ogledi
377
 • Zaklenjeno
Datum izpita: 30. maj 2022 Ura izpita: 17.00 Področje v šolstvu: glasbena šola Strokovni naziv...
Odgovori
1
Ogledi
216
Izpraševalke so prijazne, iščejo znanje in po potrebi pomagajo. USTAVA (Mihelič) 1. Načelo...
Odgovori
0
Ogledi
634
Pozdraljeni, zanima me, če je kdo pristopil k strokovnemu izpitu iz madžarskega jezika. BI...
Odgovori
0
Ogledi
279

Zadnji prispevki

Na vrhu