Uporabno Sklanjatve

Trenutno berete:
Uporabno Sklanjatve

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
115
Naziv
profesorica
Zavod
Gimnazija Kranj
Področje
  1. Gimnazija
Pozdravljeni.
Ker sem dobila kar nekaj vprašanj o sklanjatvah, imate v nadaljevanju na kratko povzetek o tem:

Sklanjatve ‑ razvrstitev slovenskih samostalnikov glede na končnice in sklanjanje:

V slovenščini imamo samostalnike ženskega, moškega in srednjega spola. Da bi lažje prepoznavali njihove zančilnosti, jih razvrščamo.

moške sklanjatve:
1. m. skl.: korak‑0, korak‑a, korak‑u ... (samostalniki moškega spola z ničto končnico: ‑0 v imenovalniku ednine in s končnico ‑a v rodilniku ednine)
2. m. skl.: vojvod‑a, vojvod‑e, vojvod‑i ... (samostalniki moškega spola, ki imajo končnico na ‑a v imenovalniku ednine in ‑e v rodilniku ednine)
3. m. skl.: sklanjanje krajšav (samostalniki moškega spola BREZ KONČNIC)
4. m. skl.: dežurn‑i, dežurn‑ega, dežurn‑emu ... (posamostaljene pridevniške besede moškega spola)

ženske sklanjatve:
1. ž. skl.: lip‑a, lip‑e, lip‑i ... (samostalniki ženskega spola, ki imajo končnico na ‑a v imenovalniku ednine in ‑e v rodilniku ednine)
2. ž. skl.: perut‑0, perut‑i, perut‑i ... (samostalniki ženskega spola z ničto končnico: ‑0 v imenovalniku ednine in s končnico ‑a v rodilniku ednine)
3. ž. skl.: Iris, Karmen, Doris ... imena, ki se ne sklanjajo + nekateri ženski priimki; (samostalniki ženskega spola BREZ KONČNIC)
4. ž. skl.: dežurn‑a, dežurn‑e, dežurn‑i ... (posamostaljene pridevniške besede ženskega spola)

srednje sklanjatve:
1. s.skl.: mest‑o, mest‑a, mest‑u ... / src‑e, src‑a, src‑u ... (samostalniki srednjega spola, ki imajo v imenovalniku ednine končnici ‑o/‑e)
2. s. skl.: nimamo (glede na skupne značilnosti samostalnikov 2. sklanjatve, ki jih prepoznavamo pri samostalnikih moškega in ženskega spola, takih značilnosti pri samostalnikih srednjega spola ne najdemo)
3. s.skl.: redki samostalniki, ki se sklanjajo samo v besednih zvezah z ničto končnico: ‑0 (npr.: doma)
4. s.skl.: samostalniki, ki so po obliki pridevniki (bel‑o, bel‑ega / Kršk‑o, Kršk‑ega ...) (posamostaljene pridevniške besede srednjega spola)

To so osnovne razvrstitve, obstajajo pa tudi samostalniki s posebnostmi.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu