Strokovna pomoč SKLANJANJE KRATIC

Trenutno berete:
Strokovna pomoč SKLANJANJE KRATIC

Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.
Prispevki
115
Naziv
profesorica
Zavod
Gimnazija Kranj
Področje
  1. Gimnazija
Kratice so večinoma samostalniki moškega spola, kar določamo glede na to, kako se pregibajo v besedilu, ne glede na to, katerega spola je jedro njihove skladenjske podstave.

Nekaterim kraticam glasovni sestav omogoča, da jih govorci izgovarjajo nečrkovalno, zato prehajajo med navadno (nekratično) lastno- ali občnoimensko besedje (npr.: EMŠO, emšo). S tem nastopajo kot sklonljive leksikalne enote (npr.: emšo, emša, emšu ...).

Kratice UNESCO, NUK ipd. običajno umeščamo v 3. moško sklanjatev. V takem primeru jih ne sklanjamo. (Tudi sama se raje nagibam k temu.)
Če pa dobijo status besede, potem nastanejo tvorjenke. V takem primeru jih sklanjamo po 1. moški sklanjatvi.

Kadar pa se kratica skladenjsko uporabi kot sestavina besedne zveze (npr.: ABC-kartica namesto kartica za avtomatsko brezgotovinsko cestninjenje), jo zapisujemo kot zloženko, ki je z vezajem povezana z jedrno besedo in se tako tudi sklanja.
 
Status
Tema ni odprta za nadaljno razpravo.

Zadnji prispevki

Na vrhu