[razmišljanja nekega učitelja] Sindikati, učiteljevo delo in starši

Trenutno berete:
[razmišljanja nekega učitelja] Sindikati, učiteljevo delo in starši

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.179
Naziv
profesor
Posredujem sporočilo nekega učitelja, ki sem ga prejel po elektronski pošti. Vredno branja, deljenja in komentiranja:
==========
ŠOLSKI SINDIKAT!

Kot univerzitetno izobražena oseba se zavedam, da je država v krizi (čeprav sam nisem za to nič kriv). Zato razumem tudi našo oblast, da je pač potrebno oklestiti stroške (Bog pomagaj državi, kjer so učitelji strošek.). Ampak žal vse bolj ugotavljam, da učitelji kar naprej plačujemo ceno krize. Plač zdravnikov se ni nihče dotaknil, policistom se izplačuje delovna uspešnost, v javni upravi je nameščenih cel kup politično nastavljenih ljudi, ki so tam samo zaradi tega, ker so na pravi strani. Na ravni sindikata pa razen obrabljenih fraz o uničevanju javnega šolstva in podobnih floskul še nisem zasledil, da bi kdo od naših predstavnikov naredil konkreten izračun, koliko dejansko učitelj dela in rezultate predstavil s konkretnimi podatki ter s temi podatki dokazoval, da učitelj NE MORE delati več. Nič ne pomaga, če »tulite«, da bo kvaliteta javnega šolstva padla, če ljudem (predvsem staršem) konkretno ne razložite, kaj to pomeni za njegovega otroka. In kako ga bo to udarilo po žepu. Pa je, verjemite mi, ta račun zelo preprost – spodaj sem vam ga napisal, pa sploh nisem upošteval vsega, kar učitelj dela. In upošteval sem učno obvezo 20 ur, ne pa 26. Prav tako nisem zasledil, da bi kdo od pristojnih na Ministrstvu za šolstvo predstavil ta izračun. Namreč, ni problem reči, jutranje varstvo ali interesna dejavnost bosta šla v okvir 8 urnega delovnika. Težava je v tem, da ima 8 urni delovnik samo osem ur. In ni treba biti preveč pameten, da ugotoviš, da v litrsko steklenico ne moreš naliti 2 litra vode.

Sam osebno sem imel srečo, da sem v preteklih letih še poznal napredovanja. Ampak učitelji začetniki bodo na sramotno nizkih plačah še kar nekaj časa, ker predvidevam, da se napredovanja še dolgo ne bodo sprostila. In teh učiteljev bo vedno več. Jasno boste morali obvestiti starše, da bo večina nadstandardnega programa pač ugasnila, da bodo morali plačevati inštrukcije, ker učitelji pač ne bodo nudili učne pomoči v večjem obsegu, kot jo bodo dobili plačano, da bodo morali plačevati obšolske dejavnosti, ker brezplačnih interesnih dejavnosti v takem obsegu in kvaliteti, kot so jo bili vajeni do zdaj, pač ne bo več. In tako naprej.

Moje osebno mnenje je, da se boste morali na sindikatu nehati ukvarjati s komentiranjem vsakokratnih političnih odločitev ali izjav, ki jih poda kdo od predstavnikov izvoljene javnosti, ker s tem samo povečujete nezadovoljstvo laične javnosti, učitelji pa vse to tako ali tako vemo. In zadnje kar ta trenutek potrebujemo je, da se javnost obrne proti šolnikom.

Glede na to, da ste v preteklosti poučevali na srednji šoli, se bojim, da nimate najbolj realne predstave o vsem, kar se dogaja v osnovni šoli in vsem dodatnem delu, ki ga učitelji trenutno še opravljajo poleg rednega – zgolj zaradi otrok in brezplačno. Zaradi tega sem vam pripravljen kadarkoli na pomoč priskočiti s konkretnimi podatki in izračuni – brezplačno.

Namesto, da se v raznih soočenjih govori na splošno (na eni in drugi strani), bi bilo po mojem potrebno operirati s konkretnimi številkami.

In še beseda ali dve o stavki. Sam osebno sem stavko podprl, se pa ne strinjam z načinom izvedbe. Zato se protesta ne nameravam udeležiti, ker ne potrebujem govorov na nekem zaprtem dvorišču, kjer bom stal samemu sebi v namen. Ni potrebno biti preveč bister, da tovrsten protest ne more biti učinkovit. Pa še nekaj je – delo, ki ga ta dan ne bom opravil (pouk in drugo) me bo počakalo in ga bom moral v vsakem primeru opraviti. Verjemite, da je večini res vseeno ali so otroci en dan doma ali ne.

Veste, kako se stavka?

Takole:

»Spoštovani minister Turk, spoštovana državna sekretarka Škrinjarjeva!

Učitelji v osnovni šoli so pristali na zamrznitev napredovanj, ukinitev delovne uspešnosti, nezakonito ukinitev ali zmanjšanje regresa ter v zameno za ohranitev obstoječih normativov in standardov še na dodatno znižanje plač. Zato vas obveščamo, da bodo v primeru, da se obstoječi normativi in standardi ne ohranijo, izvajali samo osnovne dejavnosti, ki so trenutno sistemizirane. Kar pomeni, da se ne bodo udeležili vrednotenja nacionalnih preizkusov znanja, do konca šolskega leta bodo zamrznili vsa tekmovanja, zamrznili vse dodatne dejavnosti kot so projekti, bralna značka, mladinsko raziskovalno delo, ne bodo sodelovali v nobenih raziskavah, staršem bodo na voljo samo ob točno določenih terminih, razredniki bodo samo še vodili pedagoško dokumentacijo, vzgojno in svetovalno delo z učenci pa bodo morale prevzeti druge institucije – recimo Cerkev. Ne bodo spremljali učencev na ekskurzije, v šolo v naravi itd… Če niste razumeli – o normativih in standardih se ne bomo več pogajali!«

V svojem osebnem imenu se vam zahvaljujem za dosedanja prizadevanja in vas lepo pozdravljam,

<odstranjeno ime>

-----

Naj še dodam kanček svojih razmišljanj o trenutni situaciji. Zapisal bom hipotetično. Ker je moja učna obveza specifična, bom izhajal iz dejstva, kot da poučujem 10 ur kemije in recimo 10 ur naravoslovja. Kar je 6 ur manj od vladnega predloga.

V službo bom prišel ob 7.00 in nato do 8.00 pripravil pripomočke za pouk. To pomeni, poiskati steklovino, pripraviti ustrezne kemikalije in podobno. Od osmih do 12.30 bom v razredu, v odmorih pa dežural na hodnikih, nato pa še eno uro čistil steklovino in pospravljal učila. Nato bom dve uri pisal priprave za naslednji dan, pripravljal učne liste, elektronske prosojnice, urejal spletno učilnico, fotokopiral, ipd. Ostane mi še – ste izračunali??? – pol ure do 8 urnega delovnika, samo pripada pa mi tudi odmor za malico. Seveda, vsi učitelji bodo vedno v službi, saj so v odlični psihofizični kondiciji in brez vseh zdravstvenih problemov, pa tudi njihovi otroci niti pomislijo ne, da bi zboleli. Kar pomeni, da mi ne bo potrebno nadomeščati drugih.

Ker pa imam gosposko službo in kar naprej počitnice, računam naprej. Od 53 dni počitnic odštejem 31 dni dopusta – torej državi »dolgujem« 22 dni ali 176 ur. Pa jih dajmo porabiti:

· vsak mesec moram imeti govorilno uro za starše v popoldanskem času, kar znese 10 ur, poleg tega pa še 3 ure za tri roditeljske sestanke;

· vsak mesec moram biti prisoten na pedagoški ali ocenjevalni konferenci v popoldanskem času. Ob predpostavki, da vsaka traja dve uri, je to še 20 ur;

· ker sem cool učitelj, bom peljal otroke v šolo v naravi – dan ima 24 ur, odštejemo 8 urni delovnik – ostane 16 ur x 5 dni = 80 ur;

· po kolektivni pogodbi mi pripada 5 dni - to je 40 ur, ki jih bom v počitnicah preživel na izobraževanju, da bom tako dober kot učitelji iz Singapurja ali Taivana. Pri tem bom moral izobraževanje financirati sam ter kriti tudi potne stroške;

· sestavljanje in popravljanje pisnih preizkusov, kar ob predpostavki, da pišem tri preizkuse na leto, pomeni, da moram pripraviti tri preizkuse za šesti, tri za sedmi, tri za osmi in tri za deveti razred, kar znese ob predpostavki, da za vsakega potrebujem 2 uri, 24 ur – sem je všteto sestavljanje in popravljanje – uh sem dober – v dveh urah sestavim test in popravim 60 rešenih preizkusov;

· ker imam v vsakem razredu vsaj dva učenca s posebnimi potrebami, moram za vsakega pripraviti prilagojen pisni preizkus. Če mi to vzame pol ure, je to še 12 ur letno;

· seveda, učitelji ali njihovi otroci tudi zbolijo – in hvala bogu – učiteljice še rojevajo, zato sem opravil tudi 30 ur nadomeščanj – poleg svojih rednih ur pouka;

· tako, porabil sem 196 ur (brez nadomeščanj) – g. Turk – dolžni ste mi 13 ur ali 1,625 delovnega dneva!

UPS, ZDAJ IMAM PA PROBLEM

· sem razrednik – nimam časa, da bi vodil dnevnik, ker sem osem ur že oddelal;

· sem razrednik – nimam časa, da bi reševal vzgojno problematiko, ker sem osem ur že oddelal;

· sem razrednik – nimam časa, da bi pisal spričevala, ker sem osem ur že oddelal;

· aha, boste rekli – saj imate za pol ure znižano obvezo – res je, samo pripraviti in izvesti moram še 17,5 razredne ure, ki je ni v odločbi o plači, predmetnik pa jo predpisuje;

· za 1€ dodatka za razredništvo na mesec pa nisem pripravljen opravljati zgornjih opravil in jih z veseljem odstopim drugemu, pa mu dam še 10€ povrhu vsega;

· tudi za vrednotenje NPZ nimam na razpolago več časa;

· popoldan več ne bom odšel v gozd ali na travnik nabirat material za pouk;

-----
DRAGI STARŠI

Žal vas moram obvestiti, da boste morali dvakrat letno vzeti dopust, da boste svojega otroka odpeljali na sistematski pregled, ker razrednik tega več ne bo mogel početi, saj tega dela ni v njegovem opisu del in nalog in je že sedaj to počel prostovoljno. Prav tako vas moram na žalost obvestiti, da šola nima na voljo sredstev za kotizacijo tekmovanj in jih boste morali financirati sami. Prav tako naši učitelji nimajo časa, da bi vašega otroka pripravljali na tekmovanje, saj jim tega nihče ne plača in tega dela ni v njihovi učni obvezi in že zdaj to počnejo prostovoljno. Veste, pa še tole je. Na leto imam za vse otroke, ki jih poučujem, na voljo 8 ur dopolnilnega in dodatnega pouka za vso naravoslovje v dveh šestih in treh sedmih razredih ter vso kemijo v treh osmih in dveh devetih razredih oz. 0,4 ure dopolnilnega in 0,4 ure dodatnega pouka za vsak razred v CELEM LETU. Če so torej v razredu recimo, samo 4 učenci, ki bi potrebovali dodatno učno pomoč, vsakemu od njih država v CELEM LETU nameni in plača 6 minut dopolnilnega pouka, ali za 4 nadarjene učence v razredu, 6 minut dodatnega pouka v CELEM LETU. Več dodatne strokovne pomoči, kot v omenjenem obsegu, vam žal ne morem ponuditi, saj sem to do sedaj izvajal prostovoljno in brezplačno in v takem obsegu, da je vsak dobil, kolikor je hotel oz. potreboval. Veste, naš minister pa vseeno pričakuje visok nivo znanja, kar pomeni, da boste verjetno morali sami poiskati dodatno pomoč in jo financirati, saj našim učiteljem tega država ne plača in ne prizna. Prav tako mi država več ne omogoča dela z mladimi raziskovalci, saj v osemurnem delovniku za to ni več časa. Ampak to ni niti tako slabo. Predlagam vam namreč, da ste sami mentor svojemu otroku – veste skupno preživljanje prostega časa dokazano zbližuje otroke in njihove starše. Predlagam vam tudi, da svojega otroka vpišete na kak plesni ali pevski tečaj, saj naši učitelji ob preobilici dela ne zmorejo več pripravljati šolskih prireditev in drugih aktivnosti, ki so jih do sedaj pripravljali v svojem prostem času in prostovoljno. Žal tudi ne morejo več poskrbeti za varnost, saj jim dodatnega dežurstva pač država ne prizna. Kar pomeni, da ne moremo več organizirati nobenih zaključnih ekskurzij in drugih zunanjih aktivnost, kot so ogledi predstav, obiski gledališča in podobno, saj jih je v osemurni delovnik nemogoče uvrstiti. To pomeni, da se bodo vse aktivnosti v nadaljevanju izvajale samo izključno v šolskih prostorih, v času med 7. in 15. uro. Ker je v osemurnem delovniku ves čas že porabljen, žal tudi ne moremo več organizirati interesnih dejavnosti, kar pomeni, da jih boste morali za svojega otroka poiskati in financirati sami pri ponudnikih izven šole – to ne bo težko, ker je izbira res pestra.

Aha pa še to, veste, letos šolsko glasilo ne bo izšlo, pa oprostite – tudi naša spletna stran ne deluje, ker nimamo učitelja, ki bi jo urejal.

Seveda bi lahko še nekaj časa našteval, kaj vse učitelji počnemo že zdaj v svojem prostem času – brezplačno - pa ne bom. Žal bo pač staršem potrebno povedati, da se bo glede na predlagane normative v šoli izvajal v glavnem samo še pouk. In da do nanje padlo precej veliko finančno breme, saj ne morejo pričakovati, da bodo učitelji nudili dodatno učno pomoč v obsegu večjem, kot ga država prizna in plača. In da možnosti za pridobitev Zoisovih štipendij pravzaprav sploh ne bo več, saj učitelji ne bodo več izvajali nadstandardnega programa in dela z nadarjenimi, pač pa bo vse to na plečih staršev.
==========
 
Prispevki
220
Naziv
profesor matematike in računalništva
Zavod
/
Področje
  1. Osnovna šola
@Mladi učitelj,

se mi zdi, da je tale avtor čisto realno opisal situacijo učitelja v šoli. jaz pa bi še dodal slab položaj učitelja v družbi in vtikovanje staršev v strokovno delo učitelja kot ključni problem ...
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Zadnji prispevki

Na vrhu