Priznano pripravništvo za prijavo na strokovni izpit

Trenutno berete:
Priznano pripravništvo za prijavo na strokovni izpit

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.347
V Pravilniku o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja piše:
Drugi strokovni delavec s srednješolsko izobrazbo se lahko prijavi k opravljanju strokovnega izpita najprej po 560 urahopravljenega vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, drugi strokovni delavec z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo pa najprej po 840 urahopravljanja vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli, če izpolnjuje z zakonom in drugimi predpisi določene pogoje o izobrazbi. V tem času se s pridobivanjem kompetenc, ki so določene s pravilnikom, ki ureja pripravništvo strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju, usposablja za samostojno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v vrtcu oziroma šoli.

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko drugi strokovni delavec uveljavlja kot ustrezne delovne izkušnje za pristop k strokovnemu izpitu v skladu s tem pravilnikom tudi:

- pedagoško prakso v deležu največ ene tretjine obsega pedagoške prakse, določene z izobraževalnim oziroma študijskim programom,

- organizirano neposredno aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja največ v obsegu 55 ur za strokovne delavce s srednješolsko izobrazbo oziroma 80 ur za strokovne delavce z višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo.

Pedagoška praksa se uveljavlja na podlagi javne listine o končanem izobraževalnem oziroma študijskem programu in dokazila o obsegu pedagoške prakse izvajalca izobraževalnega oziroma študijskega programa. Organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja se uveljavlja na podlagi dokazila organizatorja, iz katerega je razviden obseg aktivnosti, in poročila drugega strokovnega delavca o opravljeni aktivnosti.

Drugi strokovni delavec, ki se prijavi k opravljanju strokovnega izpita za vzgojitelja, pomočnika vzgojitelja, učitelja, predavatelja višje strokovne šole, korepetitorja, inštruktorja oziroma laboranta, lahko pristopi k opravljanju strokovnega izpita, če ima uspešno opravljenih pet praktičnih nastopov v skladu s tem pravilnikom.

Svetovalni delavec, knjižničar, organizator zdravstveno-higienskega režima, organizator prehrane, organizator šolske prehrane, organizator ali drugi strokovni delavec v izobraževanju odraslih, organizator obveznih izbirnih vsebin, organizator praktičnega usposabljanja z delom, organizator praktičnega pouka ter računalnikar – organizator informacijskih dejavnosti lahko pristopijo k opravljanju strokovnega izpita, če so uspešno opravili pisno nalogo, ki se izvaja pod vodstvom mentorja.
 
Prispevki
13
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Poklicne in strokovne šole
 3. Gimnazija
Kako pa je glede opravljenih ur za kandidate z univerzitetno izobrazbo?
 
Prispevki
16
Naziv
profesor geografije in zgodovine
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Tale pravilnik pa ne razumem najbolje.. Učitelj - z univerzitetno izobrazbo - naj bi za pristop k strokovnemu izpitu potreboval 840 ur vzgojno-izobraževalnega dela. Učitelj, če je zaposlen za polni delovni čas, naredi v enem šolskem letu cca. 770 pedagoških ur. To pomeni, da potrebujemo več kot 1 leto izkušenj kot učitelji, da sploh lahko pristopimo k storkovnemu izpitu?!
 
Prispevki
9
Priznam, da tudi sama ne razumem najbolje novega pravilnika.:)
Od marca izvajam učno pomoč na šoli (po podjemni pogodbi to pomeni maksimalno osem ur tedensko), naredila pa sem okrog 20 ur hospitacij (po starem pravilniku je bilo mišljenih 30 skupaj z nastopi) - ali se za tiste, ki smo začeli z delom že toliko časa nazaj, tudi spremeni zadeva in kako se nam spremeni? Hvala za odgovore.
 
Prispevki
16
Naziv
profesor geografije in zgodovine
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Sam sem delal po podjemni pogodbi od marca do julija letos v srednji šoli, poučeval sem strokovne predmete. Skupaj sem, vsaj ocenjujem, opravil okoli 235 ur pouka. Ali pa štejejo po dnevih?

Od septembra letos sem zaposlen na OŠ: 75% spremljevalec gibalno oviranega učenca in 25 % kot učitelj v OPB. Realno sem obremenjen 119%, ker imam 13 ur OPB tedensko. Koliko šteje to za pripravništvo?

Prakse sem imel 360 ur. Kontaktnih ur je bilo 180 ur. Katere štejejo?

In kaj je organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja? Tudi poletni tabori (kolonije, delo v izobraževanju odraslih?)

hvala za odgovore.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.347
Nazadnje urejeno:
Od septembra letos sem zaposlen na OŠ: 75% spremljevalec gibalno oviranega učenca in 25 % kot učitelj v OPB. Realno sem obremenjen 119%, ker imam 13 ur OPB tedensko. Koliko šteje to za pripravništvo?
Žal od tega ne šteje nič. Je na forumu že omenjeno.
Popravek: Priznano pripravništvo za prijavo na strokovni izpit

Sam sem delal po podjemni pogodbi od marca do julija letos v srednji šoli, poučeval sem strokovne predmete. Skupaj sem, vsaj ocenjujem, opravil okoli 235 ur pouka. Ali pa štejejo po dnevih?
Prakse sem imel 360 ur. Kontaktnih ur je bilo 180 ur. Katere štejejo?
In kaj je organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja? Tudi poletni tabori (kolonije, delo v izobraževanju odraslih?)
Vsa ta vprašanja so zelo pogosta. Morda bi bilo najbolje, da kdo piše na ministrstvo in nam sporoči odgovor. Sam namreč tudi nisem prepričan glede odgovora na vaša vprašanja, ki so čisto logična.
 
Prispevki
16
Naziv
profesor geografije in zgodovine
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Žal od tega ne šteje nič. Je na forumu že omenjeno.

To pa ne bo držalo. Poučevanje v OPB se šteje pod vzgojno-izobraževalno delo in se šteje kot pridobljene izkušnje. Potrjeno iz ministrstva letos avgusta. NE VELJAJO pa nastopi, ki bi jih opravil v oddelku podaljšanega bivanja. Poznam tri kolege, ki so kot učitelji v OPB dobili možnost oprvljanja strokovnega izpita, vendar pod pogojem, da so nastopi opravljeni v okviru tistih ur predmetov, ki jih lahko poučujejo (prim. zgodovina, slovenščina ipd.).

Bom pa se pozanimal glede ostalih vprašanj in sporočim takoj, ko izvem.
 

Mladi učitelj

Osebje foruma
Administrator
Prispevki
5.347
Poučevanje v OPB se šteje pod vzgojno-izobraževalno delo in se šteje kot pridobljene izkušnje. Potrjeno iz ministrstva letos avgusta. NE VELJAJO pa nastopi, ki bi jih opravil v oddelku podaljšanega bivanja.
Se opravičujem, malo sem zamešal. Res je tako, kot ste napisali. (Lahko opravim nastope za strokovni izpit v oddelku podaljšanega bivanja?)

Bom pa se pozanimal glede ostalih vprašanj in sporočim takoj, ko izvem.
Hvala!
 
Prispevki
10
Naziv
mag. prof. razrednega pouka z angleščino
Področje
 1. Osnovna šola
Sam sem delal po podjemni pogodbi od marca do julija letos v srednji šoli, poučeval sem strokovne predmete. Skupaj sem, vsaj ocenjujem, opravil okoli 235 ur pouka. Ali pa štejejo po dnevih?

Od septembra letos sem zaposlen na OŠ: 75% spremljevalec gibalno oviranega učenca in 25 % kot učitelj v OPB. Realno sem obremenjen 119%, ker imam 13 ur OPB tedensko. Koliko šteje to za pripravništvo?

Prakse sem imel 360 ur. Kontaktnih ur je bilo 180 ur. Katere štejejo?

In kaj je organizirana neposredna aktivnost z namenom vzgoje in izobraževanja? Tudi poletni tabori (kolonije, delo v izobraževanju odraslih?)

hvala za odgovore.

Pozdravljeni, tudi sama letos nameravam opraviti strokovni izpit kot druga strokovna delavka. Ker sem zaposlena za določen čas in to le za 7 ur na teden, bom ure uveljavljala po 7. členu pravilnika za strokovni izpit. Za prijavo k strokovnemu izpitu moraš imeti opravljenih 840 ur dela, delavnih! ne pedagoških. Ravno danes sem klicala na ministrstvo, kjer so mi povedali takole:
- ure, ki jih lahko uveljavljam so tiste, ki so določene s pogodbo, nadomeščanja oz. suplence, interesna dejavnost, spremstvo na ekskurzijah, sodelovanje pri projektih (če to ni določeno kot tvoja delovna obveznost po pogodbi). Za te ure, ki niso določene po pogodbi, mora ravnatelj izdati potrdilo o opravljenih urah, pri tem pa seveda pedagoške ure spremeniti v delovne!
- ure, ki sem jih opravila na pedagoški praksi, vendar le eno tretjino. Za pedagoško prakso opravljeno na UP PEF, smer razredni pouk, je to 160 ur s dodiplomskega programa in 150 ur iz podiplomskega programa. Te ure so že ena tretjina celotne opravljene pedagoške prakse (vsaj tako so mi povedali),
- ure iz neposredne aktivnosti z namenom vzgoje in izobraževanja. Sem šteje to kar ste našteli, vendar vam mora organizator napisati potrdilo o sodelovanju in o številu opravljenih ur, vi pa morate napisati poročilu o delu.

Upam, da sem kaj pomagala. Me pa zanima ali je tu še kdo tak, ki namerava opravljati strokovni izpit na podoben način?

Lp
 
Prispevki
10
Naziv
mag. prof. razrednega pouka z angleščino
Področje
 1. Osnovna šola
@Stejša Hvala za informacije! A te lahko še vprašam, za koliko časa si imela sklenjeno pogodbo?

Trenutno imam sklenjeno pogodbo za eno leto. Sem pa imela še vmes sklenjeni dve pogodbi za PB, ker sem nadomeščala. Tako, da bom nekje do aprila nabrala ravno 840 ur :) Upam! :)
 
Prispevki
262
Super, da bo vsaj nekomu uspelo. Torej je 840 ur dela v šoli (ne pa ur nastopov-poučevanja). ker sem tudi jaz vprašala na MIZŠ-upošteva se delovnik (npr. če si poln delovni čas-40 ur na teden ). Zanima me samo-ure od prakse so ti oni povedali? Ker jaz sem pisala na FF UM in so rekli da naj si pogledam v učne načrte predmetov. Torej gledam ure Pedagoškega praktikuma? Oz. prosim povej mi koliko tednov prakse si imela na drugi stopnji (mi namreč na prvi nismo meli). Hvala:
 
Prispevki
16
Naziv
profesor geografije in zgodovine
Področje
 1. Osnovna šola
 2. Šola za otroke s posebnimi potrebami
 3. Poklicne in strokovne šole
 4. Gimnazija
Stejša, jaz bom opravljal strokovni izpit na isti način letos. in tvoje informacije so povsem točne, tudi jaz sem dobil podobne izhodišča glede prijave na strokovni izpit. Po mojih urah sodeč bom na vrsto pršel nekje v aprilu, upam, da čimprej. Ni mi pa jasno, ali ti lahko ravnatelj kar izda potrdilo za celotno število opravljenih ur, čeprav sem zaposlen za 10 ur tedensko v OPB oz. 40 ur mesečno. Realno delam precej več, nadomeščam in sodelujem, kamor me napotijo - pa kljub temu upam, da ne bodo na ministrstvu preveč rigorozni glede dodatno opravljenih pedagoških obveznosti. So že večkrat dokazali, da so pri malem človeku precej bolj dosledni in natančni, kot pa pri funkcionarjih.

lp
 
Prispevki
262
Ja to ti da ravnatelj...če imaš easistenta tam not piše vse-nadomeščanja in vsi dnevi dejavnosti, kjer si npr. bil cel dan (od osmih do enih).
 
Prispevki
10
Naziv
mag. prof. razrednega pouka z angleščino
Področje
 1. Osnovna šola
@Profesorica Maja Ure prakse so mi povedali na ministrstvu. Povedala sem ji na kateri fakulteti sem študirala in smer, čeprav mi je zelo čudno, da za podiplomca (smer razredni pouk) velja 150 ur, če pa je v načrtu od tega programa le 170 ur, kar ni ena tretjina ur. To se moram še točno pozanimati, da ne bo kakšnih presenečenj na koncu. Na drugi stopnji sem imela 3 tedne prakse.

@logarerik Tako je, ravnatelj ti izda potrdilo o ''ekstra'' urah, ki jih opraviš, saj je vse tako ali tako zabeleženo v easistentu (suplence, dnevi dejavnosti, ...). Pri meni se šteje še ID, ampak v dokaz imam dnevnik koliko ur sem/bom opravila. Me pa zanima še nekaj. V enem izmed zgornjih sporočil si zapisal, da si imel prakse 360 ur, kontaktnih ur je bilo 180 ur. MI poveš prosim razliko in kje si dobil te podatke? :)
 
Prispevki
60
Področje
 1. Osnovna šola
Pef Lj (star program) je ur odobrenih 65. Naj bi jih po programu imeli 195 uradno, dejansko je bilo teh ur vec.
 

Za odgovor se prijavite ali registrirajte.

Če želite odgovoriti na temo, morate biti član foruma.

Ustvari račun

Ustvarite račun v naši skupnosti. Brezplačno!

Prijava

Že imate račun? Prijavite se tukaj.

Podobne teme

Pozdravljeni! Zanimam se za študij specialne in rehabilitacijske pedagogike. Zanima me, kakšne...
Odgovori
0
Ogledi
1.580
Pozdravljeni, mene pa zanima kako je s pripravništvom v vrtcu za pomočnico vzgojiteljice? Meni...
Odgovori
0
Ogledi
736
 • Članek
V programu nacionalne konference “Vključevanje, inkluzivnost in pravičnost v vzgoji in...
Odgovori
0
Ogledi
36
 • Članek
Pedagoški inštitut sporoča, da so podaljšali rok za prijavo povzetka na 7. znanstveno konferenco...
Odgovori
0
Ogledi
145
 • Članek
Na naše uredništvo se je obrnila mama dijaka, ki obiskuje Srednjo šolo Slovenska Bistrica. Po...
Odgovori
0
Ogledi
119
Pozdravljeni! Zanima me ali lahko preko študentskega servisa pridobim nekaj ur za strokovni...
Odgovori
2
Ogledi
1.221

Zadnji prispevki

Na vrhu